Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_40 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 40~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Baba bir sandalyeye 癟繹kt羹: \\
 +- Hep s繹yledim: Bachelard bizi oyal覺yor. Metelik vermez o. \\
 +K覺rm覺z覺 giysisiyle ayakta dikilen Madam Josserand parlad覺: \\
 +- Ah! Erkekler! Bu da aptal g繹r羹n羹r ama para s繹z羹n羹 duyunca g繹z羹 a癟覺l覺r. \\
 +Sonra k覺zlar覺na d繹nd羹: \\
 +- Neden evlenmek istersiniz, bilmem. Benim durumum kula覺n覺za k羹pe olsun. Sizi seven bir gen癟 adam yok ortada, hepsi 癟eyiz paras覺 pazarl覺覺nda. Yirmi y覺l yeenlerinin besledii bir day覺 癟eyiz paras覺ndan ka癟覺yor ite! \\
 +O s覺rada masay覺 toplamakta olan Adele'​e g繹z羹 iliti: \\
 +- Sen de bizi dinlemek i癟in mi burada s羹rt羹yorsun?​ Doru mutfaa, y羹r羹! \\
 +Ve s繹zlerini tamamlad覺: \\
 +- Erkekler b繹yledir ite. Kendi itahlar覺na gelince paray覺 d繹kerler, bize gelince sa覺r olurlar. Bu s繹zlerimi unutmay覺n! \\
 +Hortense ve Berthe anlam覺 gibi balar覺n覺 sallad覺lar. Uzun s羹redir anneleri onlar覺, erkeklerin yaln覺zca evlenmek ve para 繹demek i癟in yarat覺lm覺 aa覺l覺k yarat覺klar olduklar覺na inand覺rm覺t覺. Hafif bir yemek duman覺 sarm覺 olan salonda bir sessizlik oldu. Her biri gece giysileriyle bir k繹eye y覺覺lm覺,​ daveti unutmulard覺. Yandaki odadan, erken yat覺r覺lm覺 olan Saturnin'​in horlama sesi geliyordu. \\
 +Berthe 癟ekinerek sordu: \\
 +- Yani olmayacak m覺? Soyunal覺m m覺? \\
 +Bu s繹zler 羹zerine Madam Josserand doruldu. Ne? Soyunmak m覺? Ni癟in soyunacaklard覺?​ Paralar覺 yoksa namuslu olman覺n da bir deeri vard覺. Bu evlilikten vazge癟ilmeyecekti. Hemen orada rolleri da覺tt覺: 襤ki k覺z Auguste'​e 癟ok iyi davranacaklar,​ ii balamadan peinden ayr覺lmayacaklard覺. Baban覺n g繹revi yal覺 Vabre ile damad覺 Duveyrier'​in houna gitmekti; onlar ne derse anlam覺 gibi kafas覺n覺 sallayacakt覺. Kendisi t羹m kad覺nlarla baetme, onlar覺 kendi yanlar覺na 癟ekme g繹revini y羹kleniyordu. Sonra i癟ini 癟ekti, unuttuu bir silah var m覺 gibisinden salona bir g繹z att覺 ve meydan sava覺na giden bir general gibi konutu: \\
 +- 襤nelim! \\
 +Merdivenlerin a覺r sessizliinde inerlerken M繹sy繹 Josserand'​覺n i癟i s覺k覺nt覺l覺yd覺,​ vicdan覺n覺 rahats覺z edecek eyler olaca覺ndan korkuyordu. \\
 +Onlar girdiinde Duveyrierlerin evi 癟oktan dolmutu. Salonun bir k繹esini tek ba覺na kaplam覺 olan kuyruklu piyanonun ba覺nda bayanlar birikmi, k覺zlar da tiyatroda gibi sandalyelere oturmutu. 襤ki yanda siyah smokinli erkeklerin kalabal覺覺 yemek salonuna ve k羹癟羹k salona tam覺t覺. Avizeler ve konsollar覺n 羹zerindeki abajurlar salonu g羹nd羹z gibi ayd覺nlat覺yor,​ korse ve 癟覺plak omuzlar覺n parf羹m kokusu havay覺 a覺rlat覺r覺yordu. \\
 +Onlar girerken Madam Duveyrier konserine balamak i癟in piyanoya oturuyordu. Madam Josserand ona g羹l羹mseyerek,​ bir el hareketiyle rahats覺z olmamas覺n覺 iaret etti. K覺zlar覺n覺 erkeklerin aras覺nda b覺rak覺p Valerie ile Madam Juzeur aras覺nda bir yere oturdu. M繹sy繹 Josserand da apartman sahibi M繹sy繹 Vabre'​覺n her zaman uyuklad覺覺 k羹癟羹k salona ge癟miti. Orada ayr覺ca Campardon, Theophile ve Auguste Vabre, Doktor Juillerat ve Rahip Mauduit k羹melenmiti. Trublot ve Octave ise m羹zikten ka癟mak i癟in yemek salonunun diplerinde bulumulard覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​