Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_41 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 41~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Bay Duveyrier piyanonun yan覺nda dikilmi, sessiz olunmas覺n覺 beklerken kar覺s覺n覺 s羹z羹yordu. \\
 +- ! ! Susal覺m! \\
 +Clotilde Duveyrier Chopin'​in 癟ok zor bir nokt羹rn羹 ile balad覺. Uzun boylu, k覺z覺l sa癟l覺, soluk kar beyaz覺 teniyle al覺ml覺 bir kad覺nd覺. A癟覺k renk g繹zlerine yaln覺zca m羹ziin heyecan覺 canl覺l覺k verebilen bu kad覺n覺n ne ruhunda ve ne de v羹cudunda baka bir eye gereksinmesi yoktu. Kocas覺 ilk notalardan sonra y羹z羹nde bir yorgunluk ifadesiyle yemek salonuna 癟ekildi. Tral覺 y羹z羹nde yer yer g繹r羹len k覺rm覺z覺 lekeler bozuk bir sal覺覺n belirtisiydi. \\
 +Trublot onu iaret etti: \\
 +- M羹zii sevmiyor. \\
 +- Ben de 繹yle, dedi Octave. \\
 +- Sizin i癟in kolay. Bu adam yaamda her eyi kolayca elde etti. Eski bir kentsoylu ailesinden geliyor. Hukuk Fak羹ltesinden 癟覺kar 癟覺kmaz Reims savc覺l覺覺,​ sonra Paris'​te yarg覺癟l覺k,​ madalyalar ve k覺rk beinden 繹nce saray dan覺manl覺覺... Nas覺l, k繹t羹 m羹? Ama piyano onun yaam覺n覺 karart覺yor. Yaamda her eye sahip olunmuyor. \\
 +Bu arada Clotilde zorluklar覺 soukkanl覺l覺kla a覺yor, ata binen bir binici gibi piyanoya eiliyordu. Octave onun parmaklar覺na dikkati 癟ekti. \\
 +- u parmaklara bak覺n; on dakika sonra kim bilir nas覺l ar覺yordur. \\
 +Sonra, ne 癟al覺nd覺覺yla ilgilenmeyi b覺rak覺p kad覺nlardan s繹z ettiler. Octave Valerie'​yi g繹r羹nce s覺k覺nt覺l覺 bir an ge癟irdi: Birazdan nas覺l kar覺laacaklard覺?​ Konuacak m覺, yoksa g繹rmemezlikten mi gelecekti? Trublot t羹m bu kad覺nlara tepeden bak覺yordu. Arkada覺 ona kar覺 癟覺k覺yor ve salondaki g羹zel kad覺nlar覺 iaret ediyordu. Trublot g羹ld羹: \\
 +- 襤stediinizi se癟in. Ambalaj a癟覺l覺nca g繹r羹rs羹n羹z. u tavus t羹yl羹 kad覺n veya mor giysili sar覺覺n m覺 dediniz? Hepsi kaprisli veya kibirli. Havalar覺 var ama zevk nedir bilmezler. \\
 +Octave g羹l羹msedi. O Trublot gibi zengin 癟ocuu deildi, yaln覺zca zevkini deil geleceini de d羹羹nmek zorundayd覺. Kad覺nlar覺n s覺ra s覺ra oturduu bu salona bakarken, se癟me olana覺 olsayd覺 hangisini paras覺 ve hangisini g羹zellii i癟in se癟ebileceini d羹羹nd羹. Onlar覺 s覺rayla s羹zerken birden irkildi: \\
 +- Aman! Benim patron! Madam Hedouin de buraya gelir miydi? \\
 +- Bilmiyor muydunuz? dedi Trublot. Aralar覺ndaki ya fark覺na kar覺n Madam Hedouin ve Madam Duveyrier yat覺l覺 okuldan arkadat覺rlar. Okulda hi癟 ayr覺lmazlarm覺,​ hatta buz gibi olduklar覺 i癟in onlara beyaz ay覺lar lakab覺 tak覺lm覺. Duveyrier herhalde k覺覺n yatakta s覺cak su torbas覺na gerek duyuyordur! \\
 +Ama Octave ciddileti. Madam Hedouin'​i ilk kez gece giysisiyle, kollar覺 ve omuzlar覺 癟覺plak, siyah sa癟lar覺 aln覺nda k璽k羹ll羹 olarak g繹r羹yordu. Parlak 覺覺klar alt覺nda bu g繹r羹nt羹 onun d羹lemlerinin kad覺n覺 gibiydi: bir erkek bu sal覺kl覺 ve dingin g羹zellikten baka ne isteyebilirdi. Dal覺p gitmiti ki bir alk覺 sesi onu uyand覺rd覺. \\
 +- Of! 羹k羹r bitti, dedi Trublot. \\
 +Clotilde'​e iltifatlar ya覺yordu. Madam Josserand ileri at覺l覺p onu iki eliyle kucaklad覺. Rahat bir soluk alan erkekler sohbetlerini s羹rd羹rd羹ler. Duveyrier k羹癟羹k salona d繹nme cesareti g繹sterince Octave ve Trublot da onu izlediler. H覺覺rt覺l覺 etekler aras覺nda Trublot arkada覺n覺n kula覺na eildi: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​