Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_42 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 42~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Sa覺n覺za bir g繹z at覺n... As覺lma bal覺yor. \\
 +O yanda Madam Josserand Berthe'​i Auguste'​羹n 羹zerine sal覺yordu. Adam onlar覺 selamlamak gafletinde bulunmutu. Bu akam baar覺s覺 azalm覺, yaln覺zca sol g繹z羹nde bir 癟ekilme vard覺 ama geceye doru ar覺n覺n azmas覺ndan korkuyordu. \\
 +- Berthe, k覺z覺m, dedi anne, ge癟en g羹n bir kitaptan yazd覺覺n ba ar覺s覺 ilac覺n覺 beyefendiye anlatsana! ok iyi geldiini s繹yl羹yorlar. \\
 +Sonra onlar覺 babaa b覺rak覺p 癟ekildi. Bu arada M繹sy繹 Josserand kar覺s覺n覺n buyruklar覺na uyarak M繹sy繹 Vabre'​覺n 繹n羹nde dikilmiti ama ne yapaca覺n覺 bilemiyordu,​ 癟羹nk羹 yal覺 adam uyukluyordu. M羹zik durunca adam g繹zlerini a癟t覺. K覺sa boylu, kulaklar覺 羹st羹nde birka癟 tel sa癟 kalm覺 dazlak kafas覺, k覺rm覺z覺 y羹z羹 ve kal覺n dudaklar覺 vard覺. M繹sy繹 Josserand kibarca onun sal覺覺yla ilgilendi. Versailles'​da k覺rk y覺l noterlik yapm覺 olan bu adam kafas覺nda hep ayn覺 d繹rt be d羹羹nceyi dolat覺r覺rd覺. nce b覺rakt覺覺 iinden s繹z etti: iki olu da yerini dolduramayacak kadar beceriksiz olduundan noterlii bakas覺na devrediinden yak覺nd覺. En sonunda bu apartman覺n yap覺l覺 繹yk羹s羹ne geldi. Bu, onun i癟in bir romand覺. \\
 +- Buraya 羹癟 y羹z bin frank g繹md羹m, bay覺m. M羹teahhit 癟ok k璽rl覺 olaca覺n覺 s繹yl羹yordu. Ama ben koyduum paray覺 hen羹z g繹rm羹 deilim. stelik t羹m 癟ocuklar覺m birer daire tutup kira 繹demekten ka癟t覺lar. Dierlerinin kap覺s覺na kendim gitmesem o kiralar覺 da g繹remem. Neyse ki 癟al覺mak beni avutuyor. \\
 +- ok 癟al覺覺yor musunuz? diye sordu M繹sy繹 Josserand. \\
 +- Her zaman, bay覺m, dedi yal覺 adam. al覺mak bana yaam verir. \\
 +Bunun 羹zerine iini anlatt覺. On y覺ldan bu yana Resim M羹zesi'​nin kataloglar覺n覺 tarayarak, sergilenen ressamlar ve yap覺tlar覺n覺 fie ge癟iriyordu. Bundan s繹z ederken b覺kk覺n ve endieli gibiydi, zaman yetmiyordu. rnein, bir bayan ressam evlenip de kocas覺n覺n ad覺yla sergi a癟arsa ne yap覺labilirdi?​ \\
 +- Benim iim hi癟 bitmeyecek, diye m覺r覺ldand覺. \\
 +- Sanatla ilgileniyor musunuz? diye sordu Josserand. \\
 +M繹sy繹 Vabre ona a覺rarak bakt覺. \\
 +- Tabii ki hay覺r. Benim iim istatistik yapmak. Tablolar覺 g繹rmeme gerek yok. Bak覺n, benim yatmam gerekiyor, yar覺n daha salim kafayla 癟al覺覺r覺m. 襤yi akamlar. \\
 +Bastonuna dayan覺p yar覺 inmeli bacaklar覺 羹zerinde zorla y羹r羹yerek gitti. M繹sy繹 Josserand onu g羹cendirmi olup olmad覺覺na karar veremedi. \\
 +Salondan gelen bir uultu 羹zerine Trublot ve Octave i癟eri bakt覺lar. Elli yalar覺nda,​ uzun boylu ve h璽l璽 g羹zel bir kad覺n覺n, peinde gen癟 bir adamla girdiini g繹rd羹ler. \\
 +- Nas覺l birlikte gelmeye c羹ret edebiliyorlar! diye f覺s覺ldad覺 Trublot. \\
 +Gelenler Madam Dambreville ve Leon Josserand idi. Kad覺n bu genci evlendirmeyi 羹zerine alm覺, sonra kendisine ay覺rm覺t覺. Hen羹z balay覺nda say覺l覺yor ve t羹m kentsoylu 癟ar覺lar覺nda boy g繹steriyorlard覺. Evlenecek k覺z覺 olan analar aras覺nda bir f覺s覺ldama balad覺. Fakat Madam Duveyrier onu s覺cak kar覺lad覺,​ 癟羹nk羹 Madam Dambreville koro 癟al覺malar覺 i癟in ona gen癟 erkekler buluyordu. Madam Josserand hemen araya girdi ve yararl覺 olabileceini d羹羹nerek,​ ona da yak覺nl覺k g繹stermeye koyuldu. Leon annesini souk bir selamla kar覺lad覺. 襤ki kad覺n sohbete dald覺lar. \\
 +- Berthe sizi g繹rm羹yor, dedi Madam Josserand. M繹sy繹 Auguste'​e bir ila癟 tarif etmekle megul. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​