Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_43 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 43~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Kad覺n hemen anlad覺: \\
 +- Ah! Birbirlerine pek yak覺覺yorlar. \\
 +Berthe Auguste'​羹 bir pencere kenar覺na 癟ekmi cilveli s繹zlerle konuuyordu. Adam da atelenmiti,​ her an ba ar覺s覺 gelebilirdi. \\
 +O s覺rada ciddi bir 繹bek adam k羹癟羹k salonda politika konuuyordu. D羹n, Vatikan sorunlar覺 nedeniyle senatoda f覺rt覺nal覺 bir oturum yaanm覺t覺. Dinsiz ve devrimci olduunu s繹yleyen Doktor Juillerat Vatikan'​覺n 襤talya Krall覺覺na balanmas覺 yanl覺s覺yd覺. Dinci partinin balar覺ndan olan Rahip Mauduit ise, Fransa kilise i癟in kan覺n覺n son damlas覺n覺 harcamazsa b羹y羹k y覺k覺mlar olaca覺n覺 s繹yl羹yordu. Leon Josserand araya girdi: \\
 +- Belki iki taraf覺n kabul edecei bir 癟繹z羹m bulunabilir. \\
 +Leon o s覺ralar sol bir milletvekilinin sekreterliini yap覺yordu. 襤ki y覺l s羹reyle anne ve babas覺ndan yard覺m beklerken Paris sokaklar覺nda demagojiyi 繹renmiti. imdi Madam Dambreville'​in yan覺nda a癟l覺覺n覺 giderdikten sonra 覺l覺ml覺 demokrat g繹r羹lere d繹nm羹t羹. \\
 +- Hay覺r, dedi rahip, anlama ortam覺 yok. Kilise pazarl覺k etmez. \\
 +- O zaman yok olur! dedi doktor. \\
 +Bu ikisi, zay覺f ve sinirli doktorla iman rahip, farkl覺 g繹r羹te olmalar覺na kar覺n, t羹m Saint-Roch mahallesindeki evlere birlikte girip 癟覺kt覺k癟a arkada olmulard覺. Rahip dogmalar覺ndan 繹d羹n vermeyen g繹r羹lerini s繹ylerken bile kibar bir sosyete adam覺 gibi g羹l羹ms羹yordu. 襤naat ileri i癟in ona yaranmak isteyen Campardon araya girdi: \\
 +- Kilise yok olamaz! Ona gereksinim var. \\
 +T羹m beyler bu d羹羹ncedeydi. Yaln覺zca Teophile Vabre, 繹ks羹r羹p t覺ks覺rarak,​ t羹m insanlar覺 kucaklayan h羹manist bir cumhuriyetten yana olduunu belirtti. Rahip s繹z羹n羹 s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- Fransa 襤mparatorluu b繹yle yaparsa intihar etmi olur. n羹m羹zdeki se癟imlerde g繹receiz. \\
 +- Ah! 襤mparatorluu ba覺m覺zdan defederseniz kar覺 癟覺kmay覺z,​ dedi doktor. lkeye hizmet etmi olursunuz. \\
 +ok ilgili bir havayla dinleyen Duveyrier Orleanc覺, yani meruti monari yanl覺s覺yd覺. Ama her eyini imparatorlua bor癟lu olduundan onu savunmas覺 gerekiyordu:​ \\
 +- Bana inan覺n, toplumun direklerini sarsmak iyi olmaz, her ey 癟繹kebilir ve alt覺nda kal覺r覺z. \\
 +- ok doru! diye hayk覺rd覺 M繹sy繹 Josserand kar覺s覺n覺n buyruklar覺n覺 an覺msayarak. \\
 +Herkes bir a覺zdan konuuyordu. Kimse imparatorluu sevmiyordu. Doktor Juillerat Meksika seferini eletiriyor. Rahip Mauduit 襤talya Krall覺覺n覺n tan覺nmas覺na kar覺 癟覺k覺yordu. 襤mparatora bir ders vermek gerekiyordu;​ se癟imlerde ona kar覺 oy kullan覺lmal覺yd覺. \\
 +Bir s羹redir izlemekten yorulmu olan Trublot s繹ylendi: \\
 +- Kafam iti! \\
 +Octave onu bayanlar覺n yan覺na d繹nmeye raz覺 etti. Pencere 繹n羹nde Berthe kahkahalar覺yla Auguste'​羹 b羹y羹l羹yordu. Bu donuk kanl覺 adam bir an i癟in kad覺nlardan korkusunu unutmu, gen癟 k覺z覺n kuatmas覺 alt覺nda y羹z羹ne bir k覺rm覺z覺l覺k gelmiti. Ama Madam Josserand iin uzamas覺ndan honut deildi, Hortense'​a dik dik bakt覺. Gen癟 k覺z hemen kardeine destek olmaya gitti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​