Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_44 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 44~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Octave Valerie'​ye yaklat覺: \\
 +- T羹m羹yle iyiletiniz mi, madam? \\
 +Kad覺n hi癟bir ey an覺msam覺yor gibi yan覺tlad覺:​ \\
 +- Evet, teekk羹r ederim. \\
 +Madam Juzeur antika bir dantel g繹stermek i癟in gen癟 adam覺 ertesi g羹n evine 癟a覺rd覺. Sonra, Rahip Mauduit'​nin salona girdiini g繹r羹nce hemen onu 癟a覺r覺p yan覺na oturttu, heyecanla konumaya balad覺. \\
 +Bu arada bayanlar hizmet癟ilerini 癟ekitirmeye balam覺lard覺. \\
 +- Ah! Ben Clemence'​dan 癟ok honutum, dedi Madam Duveyrier. ok temiz ve 癟al覺kan bir k覺z. \\
 +- Ya Hippolyte? diye sordu Madam Josserand. Onu kovacak m覺s覺n覺z? \\
 +Tam o s覺rada Hippolyte i癟ki dolat覺r覺yordu. 襤ri yap覺l覺 uak uzaklat覺ktan sonra Clotilde yan覺tlad覺:​ \\
 +- Hay覺r. Bu devirde iyi hizmet癟i bulmak 癟ok zor. Clemence'​覺 g羹cendirmek istemem. \\
 +Madam Josserand hassas noktaya basm覺t覺,​ fazla 羹stelemedi. Bu iki hizmet癟iyi evlendirmek istiyorlard覺. T羹m apartman覺n bildii bu iliki konusunda Duveyrierler Rahip Mauduit'​nin g繹r羹羹n羹 alm覺lar, evlenmeleri gerektiinde anlam覺lard覺. Bayanlar a癟覺k y羹reklilikle konuuyorlard覺:​ Valerie daha bu sabah hizmet癟isini kovmutu; sekiz g羹nde bu 羹癟羹nc羹s羹yd羹. Madam Juzeur Yoksullar Yurdu'​ndan on be ya覺nda bir k覺z 癟ocuu al覺p onu yetitirmek istiyordu. Madam Josserand ise Adele'​in pasakl覺 oluunu gizlemiyor, ayr覺nt覺lar覺yla anlat覺yordu. B繹ylece hizmet癟ilerin kirli 癟ama覺rlar覺 onlar覺 heyecanland覺ran bir konuya d繹n羹羹yordu. \\
 +Trublot imal覺 bir bi癟imde Octave'​a d繹nd羹: \\
 +- Julie'​yi tan覺yor musunuz? \\
 +Onun a覺rd覺覺n覺 g繹r羹nce ekledi: \\
 +- Azizim, f覺st覺k gibi k覺z. Gidin bir de siz bak覺n. Tuvalete gidiyormu gibi yap覺p mutfaa s覺v覺覺rs覺n覺z. ahane! \\
 +Duveyrierlerin a癟覺s覺ndan s繹z ediyordu. Bu arada Madam Josserand Duveyrierlerin Fontainbleau'​da ald覺klar覺 癟iftlii 繹v羹yordu. Ama Clotilde k覺r yaam覺n覺 sevmiyor, Bonaparte Lisesi'​nde okuyan olu Gustave'​覺n tatilinde ancak gideceklerini s繹yl羹yordu. Sonra yan覺nda oturan Madam Hedouin'​i iaret etti: \\
 +- Caroline 癟ocuk yapmamakta 癟ok hakl覺, dedi. K羹癟羹kler yaam覺m覺z覺 alt 羹st ediyor. \\
 +Madam Hedouin 癟ocuklar覺 癟ok sevdiini ama i yaam覺nda 癟ok megul olduunu s繹yledi. Kocas覺 t羹m Fransa'​y覺 i i癟in geziyor, evin y羹k羹 onun omuzlar覺na kal覺yordu. Onun sandalyesi arkas覺nda dikilen Octave yan g繹zle ensesinde toplanm覺 siyah sa癟lar覺n覺,​ yakas覺 i癟inden g繹r羹nen bembeyaz g繹羹slerini inceliyordu. Bu sakin halli, az konuan ve s羹rekli g羹l羹mseyen kad覺n onu b羹y羹l羹yordu;​ b繹ylesi g羹zellie Marsilya'​da bile raslamam覺t覺. 襤i zor olsa da onu b覺rakmamal覺yd覺. Kad覺n覺n kula覺na eildi: \\
 +- ocuklar kad覺nlar覺 y覺prat覺rlar,​ deil mi? dedi. \\
 +Kad覺n iri g繹zlerini yava癟a kald覺r覺p ona bakt覺, maazada buyruk verir gibi sakin bir bi癟imde: \\
 +- Ah! hay覺r, M繹sy繹 Octave, dedi. Nedeni bu deil. 襤nsan覺n zaman覺 olmal覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​