Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_45 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 45~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Madam Duveyrier araya girdi. Az 繹nce Campardon ona Octave'​覺 tan覺tt覺覺 zaman dikkat etmemiti. imdi ilgisi uyanm覺 olarak gen癟 adam覺 dinliyordu. Hemen at覺ld覺: \\
 +- Ah! Tanr覺m! Beyefendi, ba覺lay覺n,​ sesiniz nas覺ld覺r? \\
 +Octave 繹nce anlamad覺, sonra tenor olduunu s繹yledi. Clotilde ellerini 癟覺rpt覺: ite bir tenor bulmutu! Birazdan korodan s繹yleyecekleri Han癟erli Yemin oratoryosunda be tane gerekirken ancak 羹癟 tenor bulabilmiti. G繹zleri parl覺yor, onu hemen piyanoda denememek i癟in kendini zor tutuyordu. Octave bir akam uramaya s繹z verdi. Onun arkas覺ndaki Trublot g羹lmemek i癟in kendini zor tutuyor, dirseiyle onu itiyordu: \\
 +- Hah! Siz de toplulua kat覺ld覺n覺z! Bende 繹nce bariton ses bulmutu, y羹r羹mediini g繹r羹nce tenor olarak urat覺. Ama bu akam bas olarak g繹revdeyim. Bir papaz rol羹 verdiler. \\
 +S繹z羹n羹 kesip Octave'​dan ayr覺lmak zorunda kald覺, 癟羹nk羹 Madam Duveyrier korodakileri 癟a覺r覺yordu. Bu akam覺n en 繹nemli g繹sterisi bal覺yordu. Bir kargaa oldu; onbe yirmi kadar amat繹r adam bayanlar覺n aras覺ndan kendilerine yol a癟覺p piyanonun yan覺nda topland覺lar. Hava iyice 覺s覺nm覺,​ yelpazeler 癟覺kar覺lm覺t覺. Madam Duveyrier yoklama yapt覺, herkes oradayd覺. Kendi 癟oaltt覺覺 nota defterini da覺tt覺. Campardon 繹valye rol羹nde, Devlet Bakanl覺覺'​ndan bir gen癟 m羹stear Kont Nevers rol羹ndeydi. Daha sonra sekiz soylu, d繹rt kent y繹neticisi ve 羹癟 rahip rol羹ndeki konuklar dizilmiti. Y繹netici olan Madam Duveyrier kendisine Valentine rol羹n羹 ay覺rm覺t覺,​ 癟羹nk羹 bu beylerin aras覺na kad覺n sokmak istemiyor, onlar覺 orkestra efinin ac覺mas覺zl覺覺yla y繹netiyordu. \\
 +Sessizlik olmuyordu, k羹癟羹k salonda politik tart覺ma k覺z覺m覺 olmal覺 ki dayan覺lmaz bir g羹r羹lt羹 geliyordu. Clotilde cebinden bir anahtar 癟覺kar覺p piyanoya birka癟 kez vurdu. Yeniden f覺s覺ldamalar oldu ve birka癟 siyah smokin daha salona girdi. Octave Madam Hedouin'​in arkas覺ndaki yerinden ayr覺lmam覺,​ g繹zlerini kad覺n覺n danteller aras覺nda kaybolan g繹s羹ne dikmiti. Sessizlik salan覺yordu ki bir kahkaha iitildi. Bu, Auguste'​羹n bir s繹z羹ne g羹len Berthe'​den geliyordu. Salondakiler birbirine bak覺t覺; anneler ay覺plar gibi ciddiletiler. Madam Josserand herkesin duyaca覺 bi癟imde kendi kendine s繹ylendi: \\
 +- Ah! gen癟ler! \\
 +Hortense k覺z kardeinin yan覺ndan ayr覺lm覺yor,​ kahkahalar覺na kat覺l覺yor,​ bazan onu adam覺n 羹zerine doru itiyordu. Arkalar覺ndaki a癟覺k pencerenin perdesi r羹zg璽rda savruluyordu. \\
 +Maaradan 癟覺km覺 gibi kal覺n bir ses salonu doldurunca balar piyanoya 癟evrildi. Campardon az覺n覺 yuvarlat覺p ilk dizelere balam覺t覺:​ \\
 +Evet, krali癟emizin buyruuyla burada topland覺k. \\
 +Clotilde bir gam inip 癟覺kt覺 ve g繹zlerini tavana dikip tiz bir sesle hayk覺rd覺: \\
 +Ah! titriyorum! \\
 +Sonra koro girdi; sekiz avukat, t羹ccar ve rantiye burunlar覺 notalarda, Latince okuyan 繹renciler gibi, Fransa'​y覺 kurtarmaya ant i癟iyorlard覺. Bu s羹rpriz bir balang覺癟 oldu, 癟羹nk羹 koronun sesi bu salonda yank覺lan覺yor,​ at arabalar覺n覺n kald覺r覺m talar覺ndakine benzer bir uultu oluuyordu. Ama 繹valye "Bu kutsal g繹rev..."​ aryas覺na balay覺nca han覺mlar bildik bir havayla balar覺n覺 sallay覺p kendilerinden ge癟tiler. Salon comaya balad覺; beyler her defas覺nda "Ant i癟iyoruz, sizinleyiz!"​ diye hayk覺rd覺k癟a salonda bir g羹mb羹rt羹 oluyordu. Octave, Madam Hedouin'​in kula覺na eildi: \\
 +- ok y羹ksek s繹ylemiyorlar m覺? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​