Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_46 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 46~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Kad覺n yan覺t vermedi. M羹zikten s覺k覺lan gen癟 adam uzaktan Trublot'​ya bakt覺覺nda onun g繹zleriyle iaret ettii yere ba覺n覺 癟evirdi. Pencere 繹n羹nde Berthe Auguste'​le fl繹rt羹n羹 s羹rd羹r羹yordu. imdi yaln覺z kalm覺lard覺. 羹nk羹 繹n tarafta Hortense dalg覺n bir tav覺rla perde d羹羹m羹yle oynuyordu. Art覺k kimse onlarla ilgilenmiyordu. \\
 +Piyanoda Clotilde boynunu uzatarak 繹valyeye ant i癟iyordu: \\
 +Ah! Bug羹n kan覺m覺n son damlas覺na kadar sizinleyim! \\
 +Kent y繹neticileri cokuyla ark覺lar覺na girdiler. Campardon az覺n覺 yuvarlat覺p sava buyruklar覺 veriyordu. Sonra rahiplerin ark覺s覺 balad覺. Trublot al癟ak notalara eriebilmek i癟in karn覺n覺 zorluyordu. \\
 +Octave onu dinlerken ay覺rd覺覺 g繹zlerini yine pencereye 癟evirdiinde irkildi. Hortense, ark覺n覺n etkisiyle kendinden ge癟mi gibi ama癟s覺z bir bi癟imde perdenin d羹羹m羹n羹 癟繹zm羹t羹. B羹y羹k k覺rm覺z覺 perde imdi Auguste ve Berthe'​i gizlemekteydi. Octave orada ne yapt覺klar覺n覺 merak eder oldu. Koro "​Kutsal han癟erler, yeminimizi kutsay覺n..."​ diye g羹rlerken perdenin arkas覺nda hi癟 devinim belirtisi yoktu. imdi 繹valye de koroya kat覺lm覺 finale doru "​l羹m! 繹l羹m!"​ diye yakla覺yorlard覺. Dar salonda bu m羹zik mumlar覺 titretiyor, 癟ar覺l覺lar覺n y羹z羹n羹 sarart覺yor,​ kulaklar覺n覺 s覺zlat覺yordu. Clotilde 繹fkeli gibi piyanoyu d繹v羹yordu. Sonra koro sustu ve piyano yaln覺z ba覺na 癟almaya koyuldu. \\
 +Bu tatl覺 m羹zii konuklar soluklar覺n覺 tutarak dinlemekteydi. Birden bir 癟覺l覺k iitildi: \\
 +- Ama can覺m覺 ac覺t覺yorsunuz! \\
 +T羹m balar yeniden pencereye 癟evrildi. Madam Dambreville kalk覺p perdeyi aralad覺. Auguste ve Berthe y羹zleri k覺pk覺rm覺z覺 ortaya 癟覺kt覺lar. Madam Josserand sevecenlikle k覺z覺na yaklat覺: \\
 +- Neyin var, bir tanem? \\
 +- Hi癟, anne. Hava al覺yordum, M繹sy繹 Auguste koluma 癟arpt覺... \\
 +Y羹z羹 daha da k覺zarm覺t覺. Salondakiler dudaklar覺n覺 覺s覺r覺p ay覺plar gibi birbirlerine bakt覺lar. Bir ayd覺r kardeini Berthe'​den uzaklat覺rmaya 癟al覺an Madam Duveyrier, korosunun yar覺da kesilmi olmas覺n覺n da etkisiyle, sapsar覺 kesildi. 襤lk ak覺nl覺ktan sonra konuklar onu alk覺lamaya balad覺lar. 襤ltifatlar birbirini izliyordu. Ne kadar g羹zel s繹ylemilerdi! Koroyu 癟ok g羹zel y繹netmiti. Ama kad覺n, bu iltifatlar覺n gerisinde salonu dolaan f覺s覺lt覺lar覺 dinliyordu: gen癟 k覺z覺n namusu ciddi bi癟imde yaralanm覺t覺,​ bunu ancak evlilik kurtarabilirdi. \\
 +- Nas覺l paketlediler ama? dedi Trublot Octave'​a. Aptal adam, biz b繹羹r羹rken k覺z覺 s覺k覺t覺raca覺 yerde, zaman覺n覺 iyi ayarlayamad覺. Azizim, salonda ark覺 s覺ras覺nda bayanlara 癟imdik atarsan覺z kimse ilgilenmez. \\
 +Berthe imdi yat覺m覺 g羹l羹ms羹yor,​ Hortense ay覺plar gibi Auguste'​e bak覺yordu. 襤kisi de annelerinin erkei aa覺layan derslerinden kazan癟l覺 癟覺km覺lard覺. Konuklar yine salona da覺ld覺lar. K覺z覺n覺n olay覺ndan kalbi s覺zlayan M繹sy繹 Josserand kar覺s覺na yaklat覺. Kad覺n Madam Dambreville'​e oullar覺 Leon'​la ilgilendii i癟in teekk羹r ediyordu. Adam onun k覺zlar覺 konusundaki d羹羹ncelerini dinleyince daha da 羹z羹ld羹. Kad覺n Madam Juzeur'​羹n kula覺na eilmi ama yan覺ndaki Valerie ve Clotilde i癟in konuuyordu:​ \\
 +- Daha bug羹n day覺lar覺ndan haber ald覺m. Berthe'​in elli bin frank 癟eyiz paras覺 haz覺rm覺. Dorusu fazla say覺lmaz ama salam para! \\
 +Bu yalan onu o kadar rahats覺z etti ki kar覺s覺n覺n omzuna hafif癟e dokunmak zorunda kald覺. Kad覺n kararl覺 bak覺lar覺n覺 ona dikip g繹zlerini emek zorunda b覺rakt覺. Sonra Madam Duveyrier'​ye d繹n羹p babas覺n覺n sal覺覺n覺 sordu. Clotilde art覺k kar覺 癟覺kmay覺 b覺rakm覺t覺. Neeli bir sesle: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​