Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_47 [2015/07/28 16:10]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_47 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 47~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Ah! Babam yatm覺 olmal覺, dedi. O kadar 癟al覺覺yor ki! \\
 +M繹sy繹 Josserand onu dorularken 癟eyiz paras覺 akl覺ndan gitmiyordu: s繹zleme zaman覺 geldiinde bu paray覺 nas覺l bulaca覺n覺 d羹羹n羹yordu. \\
 +Salonda sandalyelerin g羹r羹lt羹s羹 balad覺: bayanlar 癟ay servisi i癟in yemek salonuna ge癟iyorlard覺. Madam Josserand muzaffer bir komutan gibi, iki k覺z覺 ve Vabre ailesiyle 癟ay masas覺na y繹neldi. Az sonra salonda ciddi birka癟 adam kalm覺t覺. Campardon Rahip Mauduit'​yi yakalam覺,​ Saint-Roch Kilisesi'​ndeki onar覺m覺 konuuyordu. Rahip iin olduunu s繹yledi, bir mihrap, kalorifer tesisat覺 ve rahibin mutfak onar覺m覺 i癟in 繹denek 癟覺km覺t覺. Birlikte dier 繹bee kat覺ld覺lar. Orada herkes Duveyrier'​yi kutluyordu: 繹nemli bir temyiz karar覺n覺n gerek癟esini yazm覺 olduunu itiraf ediyordu o da. Bakan onu 繹n plana 癟覺karmak i癟in b繹yle g繹sterili ileri ona ay覺r覺yordu. \\
 +Leon yanlar覺ndaki masan覺n 羹zerinde duran Revue des Deux Mondes dergisini iaret etti: \\
 +- Son dizi roman覺 okudunuz mu? 襤yi yaz覺lm覺 ama yine de bir zina 繹yk羹s羹; art覺k b覺kk覺nl覺k veriyor. \\
 +Bunun 羹zerine ahlak konusuna girdiler. Campardon namuslu kad覺nlar olduunu s繹yleyince herkes bu g繹r羹e kat覺ld覺. Mimara g繹re, ailede anlay覺 egemen olursa her zorluk a覺labilirdi. Theophile Vabre bunun kad覺na bal覺 olduunu s繹yledi ama fazla a癟mad覺. Doktor Juillerat'​n覺n g繹r羹羹 al覺nmak istendi. Ama doktor g羹l羹mseyerek 繹z羹r diledi: o, sal覺kta iffet olduunu d羹羹n羹yordu. Duveyrier sessizce dinledikten sonra s繹ze kar覺t覺: \\
 +- Bu yazarlar abart覺yorlar:​ iyi eitilmi kentsoylu kesiminde zina olay覺 o kadar yayg覺n deildir. 襤yi aileden gelen bir kad覺n ailesinin ba tac覺d覺r... \\
 +O y羹ksek duygulardan yanayd覺: Rahip Mauduit anne ve ete din duygusunun 繹nemli olduunu s繹yleyince ona kat覺ld覺. Sohbet yine din ve politika ilikisine kayd覺. Beyler ailenin temeli olan dini h羹k羹metlerin g繹z ard覺 edemiyeceinde birleiyorlard覺. \\
 + Ama yasak癟覺 olmamal覺, dedi doktor. \\
 +Duveyrier evinde politika konuulmas覺ndan holanm覺yordu. Yemek odas覺na bir g繹z att覺: Berthe ve Hortense Auguste'​e t覺ka basa pasta yediriyorlard覺. S繹ze kar覺t覺: \\
 +- Her neyse, baylar, din evlilii yasallat覺r覺r. \\
 +O s覺rada bir kanapede oturmu olan Trublot Octave'​a doru eildi: \\
 +- S覺ras覺 gelmiken soray覺m: 癟ok elendirici bir bayan覺n evine 癟ar覺lmak ister misiniz? \\
 +Gen癟 arkada覺n覺n hangi bayan olduunu sormas覺 羹zerine, ba覺yla Duveyrier'​yi iaret etti: \\
 +- Onun metresi. \\
 +- Olamaz! dedi. Octave ak覺nl覺kla. \\
 +Trublot bildik bir tav覺rla g繹zlerini a癟覺p kapad覺. Bu i b繹yleydi. Bir erkek, seksten irenen bir kad覺nla evlenip mahallenin k繹peklerini bile hasta edecek kadar g羹n羹n羹 piyano dinlemekle ge癟irirse, sonunda elenceyi baka yerde arard覺 tabii. Octave az ilerde y羹ksek deerlerden s繹z eden Duveyrier'​ye bakt覺: adam覺n k覺rm覺z覺 lekeli y羹z羹 imdi gizli zevk d羹k羹nl羹klerinin bir izi gibi g繹r羹n羹yordu. \\
 +Yemek salonundan beyleri 癟a覺rd覺lar. Yaln覺z kalan Rahip Mauduit'​nin y羹z羹nde bir h羹z羹n vard覺. Doktor gibi, bu kad覺n ve erkeklerin en 繹zel gizlerini bilen rahip art覺k yaln覺zca d覺 g繹r羹n羹羹 kurtarabilmeyi d羹羹n羹yordu. Sonunda 癟覺ban覺n patlayaca覺,​ son bir rezaletle her eyin y覺k覺laca覺 korkusuyla, bu 癟羹r羹m羹 kentsoylu s覺n覺f覺n 羹zerine din 繹rt羹s羹yle kanat germiti. Ama Berthe elinde bir fincan 癟ayla yan覺na gelince rahibin y羹z羹 g羹l羹msedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​