Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_48 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 48~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +K覺zla birka癟 dakika konuarak, onun pencere 繹n羹ndeki skandal覺n覺 hakl覺 k覺lmay覺 bildi. Octave bunu g繹r羹nce az覺 a癟覺k kald覺: \\
 +- Vay be! Olacak i deil! \\
 +Gen癟 adam Madam Hedouin'​in hole doru gittiini g繹r羹nce yerinden f覺rlad覺. Gitmek 羹zere olan Trublot'​nun peinden hole 癟覺kt覺. Niyeti ayr覺lmak 羹zere olan kad覺na elik etmekti. Kad覺n kesinlikle geri 癟evirdi: gece yar覺s覺 bile olmam覺t覺 ve yak覺nda oturuyordu. Gen癟 adam bunun 羹zerine kad覺n覺n yakas覺nda gevemi olan bir 癟i癟ei al覺p saklamak istedi. Kad覺n覺n g羹zel kalar覺 癟at覺ld覺; sonra her zamanki sakin havas覺yla: \\
 +- Bana kap覺y覺 a癟覺n, M繹sy繹 Octave, dedi. Teekk羹rler. \\
 +Kad覺n 癟覺kt覺ktan sonra Octave ne yapaca覺n覺 bilemeden Trublot'​yu arad覺. Ama Trublot, daha 繹nce yapt覺覺 gibi, ortadan kaybolmutu. Yine mutfakta olmal覺yd覺. \\
 +Octave elinde g羹l羹yle yatmaya 癟覺kt覺. Merdivende Marie'​yi b覺rakt覺覺 yerde buldu. Ayak seslerini duyunca 癟覺km覺t覺. Gen癟 adam覺 dairesine ald覺ktan sonra f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Jules hen羹z d繹nmedi... 襤yi elendiniz mi? Neler g繹rd羹n羹z?​ \\
 +Ama onun yan覺t覺n覺 beklemeden elindeki g羹l羹 g繹rd羹, y羹z羹 ayd覺nland覺:​ \\
 +- Benim i癟in mi? Ah! Beni d羹羹nd羹n羹z demek! Ne kadar iyisiniz. \\
 +Y羹z羹 k覺zarm覺,​ g繹zlerinde iki damla ya belirmiti. Octave birden duygulan覺p ona sar覺ld覺 ve 繹pt羹. \\
 +Saat bire doru Josserand ailesi yukar覺 癟覺kt覺. D覺arda tek s繹zc羹k konumayan aile yemek odas覺nda birden sevin癟 g繹sterisine balad覺. Madam Josserand k覺zlar覺n覺n ellerini tutup masa 癟evresinde dans etmeye koyuldu; baba da onlara kat覺ld覺 ve mum 覺覺覺nda duvarlarda g羹l羹n癟 g繹lgeler eliinde oynad覺lar. Sonunda Madam Josserand bir sandalyeye oturdu: \\
 +- Ah! 襤te oldu. \\
 +Ama hemen kalk覺p Berthe'​i iki yana覺ndan 繹pt羹: \\
 +- Beni 癟ok honut ettin, g羹zelim. Ura覺lar覺m覺 boa 癟覺karmad覺n. Zavall覺 k覺z覺m, bu kez d羹lerin ger癟ek oldu. \\
 +Sesi d羹羹mleniyor,​ 羹癟 y覺ld覺r yaz k覺 demeden 癟覺kt覺覺 seferlerin yorgunluu birden 癟覺k覺yor, i癟ten bir duygusall覺kla al覺yordu. K覺z覺n覺n y羹z羹n羹 soluk g繹r羹p endielendi,​ ona bir 覺hlamur yapmak istiyordu. Berthe iyi olduuna ant i癟iyordu. K覺z覺 yatt覺ktan sonra da, 癟ocukken yapt覺覺 gibi, gelip ona yata覺nda sar覺ld覺. \\
 +M繹sy繹 Josserand kafas覺n覺 yast覺a koyup bekledi. Kar覺s覺 覺覺覺 s繹nd羹r羹p yan覺na uzand覺覺nda adam覺n i癟indeki s覺k覺nt覺, elli bin frankl覺k 癟eyiz g羹vencesi vicdan覺n覺 rahat b覺rakm覺yordu. Bunu y羹ksek sesle s繹yleme gafletinde bulundu. D羹r羹st deildi bu. \\
 +- D羹r羹st deil mi? diye karanl覺kta hayk覺rd覺 Madam Josserand. D羹r羹st olmayan as覺l ne, biliyor musunuz beyefendi? K覺zlar覺n覺 evde b覺rakmak! Zaman覺m覺z var, day覺y覺 belki raz覺 edebiliriz. unu bilin ki beyefendi, benim ailem her zaman d羹r羹st olmutur!
 +=== ( 6 ) ===
 +Ertesi g羹n pazard覺. Octave uyand覺ktan sonra bir saat yataktan 癟覺kmad覺. 襤癟i mutluydu. 襤yi bir ii vard覺, maazada tara kabal覺覺ndan kurtulmay覺 繹reniyor,​ g羹n羹n birinde Madam Hedouin'​i elde edip servete kavumay覺 umuyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​