Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_53 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 53~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Josserandlar覺n hizmet癟isi Adele de pencereye 癟覺km覺t覺. Birden bu karanl覺k kuyuda s繹vg羹ler ve ba覺r覺lar y羹kseldi. Hepsi apartman覺n belal覺s覺, pasakl覺 ve aptal Adele'​i protesto ediyorlard覺. \\
 +- Aman, k覺zlar, y覺kanm覺 gibi duruyor! \\
 +- Bir daha 癟繹p atarsan sana onlar覺 yediririz! \\
 +Adele ak覺n bir y羹zle onlara bak覺yordu. 襤癟ini 癟ekti: \\
 +- Beni rahat b覺rak覺n k覺zlar, yoksa hepinizi 覺slat覺r覺m. \\
 +Fakat alayc覺 g羹l羹ler kesilmedi. \\
 +- D羹n akam han覺m覺n覺 evlendirmisin ha? Yoksa ona sen mi 繹retiyorsun bu numaralar覺?​ \\
 +- Ah budala k覺z! Yiyecek bir ey olmayan o evde nas覺l duruyorsun? Onlar覺 bolasana, ak覺ls覺z! \\
 +Adele'​in g繹zleri yaard覺: \\
 +- Bo laf ediyorsunuz. Yemek bulam覺yorsam benim su癟um ne? \\
 +Satamalar bitmiyordu: Adele'​i savunan yeni hizmet癟iyle Lisa aras覺nda bir a覺z dala覺 balad覺. Tam bu s覺rada, az 繹nce aa覺land覺覺n覺 unutan Adele dayan覺ma 繹rnei verdi: \\
 +- Dikkat! Madam geliyor! \\
 +Bir sessizlik oldu: her biri mutfa覺na dalm覺t覺. Darac覺k avlunun kara kuyusunda imdi hizmet癟i kiniyle eelenmi aile pislii gibi, eviye kokular覺 y羹kseliyordu. Sahipleri salonlar覺nda terlikle gezinir ve ana merdivende soylu bir sessizlik h羹k羹m s羹rerken, bu avlu delii apartman覺n la覺m覺 gibiydi. \\
 +Octave d繹n羹p g羹l羹msedi:​ \\
 +- akac覺 k覺zlar. \\
 +Trublot h璽l璽 beyaz eldivenlerini ar覺yordu. Sonunda yata覺n bir k繹esinde buldu. Aynada son bir kez sa癟覺n覺 d羹zelttikten sonra oday覺 kilitleyip anahtar覺 anlat覺klar覺 bir yere saklad覺. Merdivenden indiler; Josserand'​覺n kap覺s覺n覺 ge癟tikten sonra Trublot'​nun kendine g羹veni geldi. Sesini y羹kselterek Octave'​a veda etti: \\
 +- Ho癟akal, azizim. Sal覺覺n覺 merak etmitim de bir urayay覺m dedim. \\
 +Octave onun arkas覺ndan g羹l羹mseyerek bakt覺. le yemei yaklat覺覺 i癟in anahtar覺 kap覺c覺ya daha sonra geri vermeyi d羹羹nerek Campardonlara gitti. Yemekte Octave servis yapan Lisa'​y覺 s羹z羹yordu. Kibar ve sayg覺l覺 tav覺rlarla hizmet eden bu tahta g繹羹sl羹 k覺z覺n avludaki s繹ven halini g繹rd羹kten sonra onun hakk覺nda yan覺lmam覺 olduunu d羹羹nd羹. Madam Campardon h覺rs覺z olmad覺覺 i癟in bu k覺zdan honut olduunu s繹yl羹yordu;​ bu doru olabilirdi, 癟羹nk羹 onun kusuru baka yerdeydi. Ayr覺ca annesi k羹癟羹k Angele'​le de iyi anlat覺覺 i癟in honuttu. \\
 +Tatl覺 s覺ras覺nda bir ara Angele kayboldu; mutfakta g羹l羹t羹羹n羹 duydular. Octave bir uyar覺da bulunmak istedi: \\
 +- Onun hizmet癟ilerle fazla serbest olmas覺 doru mu? \\
 +- Oh! Bir k繹t羹l羹k yok, dedi Madam Campardon. Victoire kocam覺n bebekliini g繹rd羹; Lisa'​dan 癟ok eminim. Ayr覺ca bu k羹癟羹k beni o kadar yoruyor ki! B羹t羹n g羹n 癟evremde z覺play覺nca kafam yoruluyor. \\
 +Mimar purosunu yakarken s繹ze kar覺t覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​