Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_56 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 56~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Kad覺n salonda rahibi kabul edebilmek i癟in onu yemek odas覺na ald覺. Ayr覺l覺rken yine sohbet i癟in uramas覺n覺 istedi. G羹nleri s覺k覺c覺 ve tekd羹ze ge癟iyordu ama 癟ok 羹k羹r, dinle uramak onu oyal覺yordu. \\
 +Akam saat bee doru Octave Pichonlara konuk oldu. Onun elindeki kitaplar覺 masaya b覺rakt覺覺n覺 g繹ren Marie sevin癟ten k覺pk覺rm覺z覺 kesildi. \\
 +- Ah! Ne kadar iyisiniz, M繹sy繹 Octave! ok teekk羹rler. Tam saatinde gelmeniz de ne b羹y羹k iltifat! Size 繹nce biraz konyak vereyim, itah覺n覺z a癟覺l覺r. \\
 +Onu sevindirmek i癟in kabul etti. O g羹n her ey, masada hep ayn覺 konular覺 geveleyen Jules ve Vuillaumelar bile, ona g羹zel g繹r羹n羹yordu. Marie arada bir mutfaa koup rostoya bak覺yordu. Bir ara mutfaa ge癟en Octave oca覺n 繹n羹nde ona sar覺l覺p ensesinden 繹pt羹. Kad覺n, hi癟 ba覺rmadan veya titremeden, d繹n羹p souk dudaklar覺yla kar覺l覺k verdi. Bu serinlik gen癟 adama ho g繹r羹nd羹. \\
 +Yemek odas覺na d繹nen Octave Jules'​e sordu: \\
 +- Yeni bakan ii ne oluyor? \\
 +Memur olan adam a覺rd覺. Yeni bir eitim bakan覺 atanaca覺ndan haberi yoktu. B羹rolarda bu ileri izlemezlerdi. Sonra hi癟 ara vermeden konuyu deitirdi:​ \\
 +- Havalar k繹t羹. Temiz bir pantolonla gezmek zorlat覺. \\
 +Madam Vuillaume Batignolles semtinde k繹t羹 yola d羹en bir k覺zdan s繹z ediyordu. \\
 +- Hi癟 inan覺l覺r gibi deil, bay覺m. ok iyi eitilmi bir k覺zd覺. Ger癟i, can覺 s覺k覺ld覺覺 i癟in, iki kez kendini pencereden atmak istemiti. \\
 +- Pencerelere demir takt覺rmalar覺 gerekirdi, diye ekledi kocas覺. \\
 +Yemek 癟ok g羹zel oldu. K羹癟羹k bir lamban覺n ayd覺nlatt覺覺 sade masada yemek boyunca Pichon ve Vuillaume bakanl覺k personelinden konutular. S繹z羹n羹 etmedikleri ube m羹d羹r羹 veya yard覺mc覺s覺 kalmad覺. Bazan i癟lerinden birinin 繹ld羹羹n羹 veya emekli olduunu an覺msay覺p d羹zeltiyorlard覺. Bu arada Chavignat ad覺ndaki memurun 癟ok 癟ocuk yapmas覺n覺 eletirdiler. Gelir durumunu d羹羹nmeden bunu yapmas覺 intihar demekti. Karn覺 doyan Octave gevemi ve onlara hak vererek g羹l羹ms羹yordu. Saf ve masum bak覺覺yla kocas覺n覺n yan覺nda oturan Marie'​nin,​ doal bir bi癟imde ikisine de servis yapmas覺 bile onu mutlu ediyordu. \\
 +Dakik olan Vuillaumelar tam saat onda kalkt覺lar. Jules de apkas覺n覺 ald覺, onlar覺 tramvay dura覺na kadar ge癟irecekti. Evlendii g羹nden kalan bu sayg覺 g繹sterisini imdi bir g繹rev gibi yap覺yordu. Ancak, tramvay覺 g繹r羹nceye kadar duraktan duraa y羹r羹d羹kleri i癟in bazan Montmarte'​a kadar gittikleri oluyor ve Jules iki saatten 繹nce eve d繹nm羹yordu. \\
 +Eikte el s覺k覺覺p ayr覺ld覺lar. Octave Marie'​yle i癟eri girerken: \\
 +- Yamur ya覺yor. Jules gece yar覺s覺ndan 繹nce d繹nmez, dedi. \\
 +K羹癟羹k Lilitte erkenden yat覺r覺ld覺覺 i癟in Octave hemen gen癟 kad覺n覺 kuca覺na ald覺. Bu arada, sanki konuklar覺n覺 uurlamaktan rahatlam覺 ev sahibi gibi, bir yandan kahvesini i癟iyor, bir yandan da kad覺na sar覺l覺yordu. Dar salonda vanilya kokulu bir s覺cakl覺k vard覺. Gen癟 adam kad覺n覺n 癟enesine k羹癟羹k 繹p羹c羹kler konduruyordu ki kap覺 vuruldu. Marie hi癟 telalanmad覺. Bu gelen Josserandlar覺n deli oluydu. Kar覺daki apartmandan ka癟abildii zaman buraya gelip bu tatl覺 huylu kad覺nla sohbet etmeyi seviyordu. 襤kisi de pek az konutuklar覺 halde birbiriyle bulunmaktan mutluydular. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​