Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_03 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 03~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Yaln覺z bir korkum var: Eer 癟eyiz paras覺n覺n geldiini g繹rmezse vazge癟er. Hakl覺, 癟羹nk羹 bu paraya gereksinmesi var. \\
 +Tam bu s覺rada kad覺n arkas覺nda bir h覺覺rt覺 duyup d繹nd羹. Kap覺 aral覺覺ndan ba覺n覺 uzatan Saturnin kurt gibi g繹zlerini dikmi onu dinliyordu. O anda bir panik yaand覺, 癟羹nk羹 癟ocuun elinde mutfaktan ald覺覺 bir i vard覺. Konuman覺n varaca覺 noktay覺 g繹ren Bachelard Day覺 bunu f覺rsat bilip hole ka癟t覺: \\
 +- Benim i癟in rahats覺z olmay覺n, diye ba覺rd覺. Saat on ikide Brezilya'​dan gelen bir m羹teriyle randevum var. \\
 +G羹癟 bela Saturnin'​i yat覺rd覺ktan sonra Madam Josserand i癟ini 癟ekti: bu 癟ocuu art覺k zapt etmek olanaks覺zd覺;​ onu bir ak覺l hastanesine yat覺rmazlarsa bir felaket olacakt覺. S羹rekli odas覺na kapatmakla bir yere varamayacaklard覺. O burada konuklar覺 korkuya d羹羹rd羹k癟e k覺z kardelerinin evlenmesi zordu. \\
 +Bu ak覺l hastanesi d羹羹ncesinden y羹rei yanan M繹sy繹 Josserand kar覺 癟覺kt覺. \\
 +- Hele biraz daha bekleyelim. \\
 +- Hay覺r, hay覺r! Sonunda bizi ilemesini istemiyorum. Kardeimi tam istediim noktaya getirmitim ama bu deli her eyi bozdu. Yar覺n Berthe'​le onun evine gidip yine konuaca覺m. Bakal覺m s繹z羹nden d繹necek mi, g繹receiz. \\
 +Ertesi g羹n anne, baba ve k覺z day覺n覺n Enghien Soka覺'​ndaki d羹kk璽n覺na gittiler. Giri ve bodrum katlar覺n覺 kaplayan d羹kk璽n覺n 繹n羹 kamyonlarla doluydu. Caml覺 avluda bir 繹bek i癟i sand覺klar覺 癟iviliyorlard覺;​ i癟erde kuru bakliyat, k璽覺t ve ipek toplar覺, ya tenekeleri, k覺saca m羹terilerin 覺smarlad覺覺 ve 繹nceden riske girerek ucuz zamanda sat覺n al覺nm覺 bir s羹r羹 mal y覺覺lm覺t覺. Bachelard az覺nda purosu ve akamdan kalma k覺rm覺z覺 burnu ama cin gibi g繹zlerle orta yerde dikilmi buyruklar veriyordu. \\
 +- Ah! Siz misiniz? dedi pek honut olmayarak. \\
 +Onlar覺, i癟ileri g繹rebilecei caml覺 k羹癟羹k bir ofise ald覺. Madam Josserand hemen konuya girdi. \\
 +- Sana Berthe'​i getirdim. K覺z覺m sana ne kadar minnettar olduunu biliyor. \\
 +Gen癟 k覺z day覺s覺na sar覺ld覺ktan sonra, annesinin bir g繹z iaretiyle,​ avluya 癟覺k覺p mallarla ilgilendi. \\
 +- Beni dinle, Narcisse, dedi Madam Josserand, durum b繹yle b繹yle. Senin alt覺n gibi y羹reine ve verdiin s繹zlere g羹venerek, bu aileye elli bin frank 癟eyiz paras覺 s繹z羹 verdim. Bunu 繹demezsek evlilik yatar. Ayr覺ca, ilerin vard覺覺 noktada tam bir rezalet olur. Bizi ortada b覺rakmazs覺n herhalde. \\
 +Bachelard telaland覺,​ sarho gibi kekeliyordu:​ \\
 +- Ha! Ne? S繹z m羹 verdin? S繹z vermek 癟ok yanl覺... s繹z verilir mi? \\
 +Sonra ne kadar paras覺z olduunu s繹yleyerek kendini ac覺nd覺rd覺. Fiyat覺n覺n y羹kseleceini d羹羹nerek bir kamyon dolusu yapa覺 alm覺t覺 ama fiyatlar d羹羹nce imdi zarar覺na sat覺yordu. Kalk覺p defterleri a癟t覺, faturalar覺 kesinlikle g繹stermek istedi. M繹sy繹 Josserand sab覺rs覺zlan覺yordu:​ \\
 +- B覺rak覺n imdi! Sizin defterlerinizi biliyorum. ok kazan覺yorsunuz,​ paray覺 sokaa atmasan覺z imdi krallar gibi zengin olurdunuz. Ben bir ey istemiyorum,​ buraya gelmek Eleonore'​un d羹羹ncesiydi. Ama unu s繹yleyeyim:​ bizimle dalga ge癟tiniz, Bachelard. On be y覺ld覺r, her cumartesi buraya gelip defterlerinizi tutarken verdiiniz s繹zler... \\
 +Day覺 g繹s羹n羹 yumruklayarak onun s繹z羹n羹 kesti: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​