Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_04 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 04~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Ben mi s繹z vermiim? M羹mk羹n deil! Beni s覺k覺t覺rmay覺n;​ g繹receksiniz bir 癟繹z羹m buluruz. Ben istenmesine kar覺y覺m. G繹receksiniz,​ bir g羹n... \\
 +Madam Josserand da urat覺 ama ondan bir ey elde edemedi. Ellerine sar覺l覺yor,​ g繹zyalar覺 d繹k羹yor, aile sevgisinden s繹z ederek onu daha fazla 羹zmemelerini istiyordu. G繹revini biliyordu, sonuna kadar onlarla birlikteydi. G羹n羹n birinde Berthe day覺s覺n覺n alt覺n kalbini tan覺yacakt覺. Sonra akl覺na bir d羹羹nce geldi: \\
 +- Ya 癟eyiz sigortas覺? K羹癟羹k i癟in elli bin frankl覺k bir sigorta yapt覺rm覺t覺n覺z,​ o ne oldu? \\
 +Madam Josserand omuz silkti: \\
 +- Onu kapatal覺 on d繹rt y覺l oldu. Sana s繹ylemitim,​ d繹rd羹nc羹 taksitten sonra iki bin frankl覺k primlerini 繹deyemedik. \\
 +Day覺 g繹z k覺rpt覺: \\
 +- nemi yok. Onlara bu sigortadan s繹z eder ve zaman kazan覺rs覺n覺z. Kimse 癟eyiz paras覺 繹demiyor ki. \\
 +M繹sy繹 Josserand ayaa f覺rlad覺: \\
 +- Nas覺l? Bula bula bize s繹yleyecek bunu mu buldunuz? \\
 +Day覺 onu anlamadan taktik vermeye 癟al覺覺yordu:​ \\
 +- Kimse 繹demiyor. Bir hesap a癟t覺rm覺 gibi onun rant覺n覺 繹d羹yorlar. Bak覺n M繹sy繹 Vabre'​覺 繹rnek al覺n. Veya babam; size Eleonore'​un 癟eyiz paras覺n覺 繹dedi mi? Para vermek kolay deil can覺m... \\
 +M繹sy繹 Josserand ba覺rd覺: \\
 +- Bu s繹ylediiniz namussuzluktur. Yalan s繹yleyip, sahte bir sigorta poli癟esi g繹sterecekmiim... \\
 +Madam Josserand kocas覺n覺 durdurdu. Kardeinin d羹羹ncesi onu bir anda deitirdi. Nas覺l olmu da kendisi bunu d羹羹nmemiti. \\
 +- Bey, hemen k覺zma. Narcisse senden sahtecilik yapman覺 istemiyor ki. \\
 +- Elbette, dedi day覺. Poli癟eyi g繹stermeniz gerekmez. \\
 +- Yaln覺zca zaman kazanmak istiyoruz, dedi kad覺n. eyiz paras覺 s繹z羹 verir, gerisini sonra d羹羹n羹r羹z. \\
 +O zaman adam覺n vicdan覺 isyan etti. Hay覺r! Bir daha b繹yle kaypak ilere girmek istemiyordu. Hep onun iyi niyetinden yararlan覺p sonradan ac覺 癟ektii iler yapt覺r覺yorlard覺. Mademki verilecek 癟eyiz paras覺 yoktu, 繹yleyse verilmezdi. \\
 +Bachelard bunun ne kadar sa癟ma olduunu belirtmek i癟in ba覺n覺 sall覺yordu. Madam Josserand kocas覺n覺 dinlerken bir an sarard覺, sonra t羹m 繹fkesi ba覺na 癟覺kt覺: \\
 +- Hay覺r, beyefendi! Bu evlilik yap覺lacak! K覺z覺m覺n son ans覺 bu. Onu evde kalm覺 g繹rmektense bileimi keserim. Bakalar覺 umurumda deil! Bizi bu noktaya getirenler d羹羹ns羹n. \\
 +- Han覺m, k覺z覺n覺z覺 evlendirmek i癟in katil de mi olursunuz? \\
 +Kad覺n 繹fkeyle ayaa f覺rlad覺. \\
 +- Evet! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​