Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_08 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 08~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Birazc覺k da para verir misin, amcac覺覺m?​ \\
 +Bachelard ceplerini bo yere kar覺t覺r覺nca Octave 癟覺kar覺p 癟eyrek frank verdi. K覺z bunu armaan olarak saklayaca覺n覺 s繹yledi. Onlar覺 d覺ar覺ya halas覺 yolcu etti. Merdivenlerden inerken Bachelard'​覺n heyecan覺 ge癟memiti:​ \\
 +- Nas覺l? G繹rmeye deer, deil mi? Bu bana ayda be franktan fazlaya mal olmuyor. Para canl覺s覺 orospulardan b覺km覺t覺m,​ seven bir y羹ree gereksinmem vard覺. \\
 +Octave'​覺n g羹ld羹羹n羹 g繹r羹nce kukuland覺:​ \\
 +- Siz d羹r羹st bir gen癟siniz, g羹venimi sarsmayaca覺n覺z覺 umar覺m. Guelin'​e bundan tek s繹zc羹k etmeyin. O buna lay覺k olduu zaman g繹stereceim. Bu k覺z bir melek, azizim! Kim ne derse desin, ben her zaman iffetli insanlar覺n deerini bildim. \\
 +Yal覺 sarhoun sesi titriyor, a覺r g繹zkapaklar覺 覺slan覺yordu. Aa覺da Trublot evin kap覺 numaras覺n覺 not ediyor gibi yaparak onu k覺zd覺rd覺. Guelin ise Octave'​a yava sesle k羹癟羹羹 nas覺l bulduunu sorarak onu a覺rtt覺. Guelin'​in anlatt覺覺na g繹re day覺, keyifli bir alemden 繹nce duygusalla覺p arkadalar覺n覺 bu eve getiriyor, hazinesini g繹sterme gururuyla onu elinden ka癟覺rma korkusu aras覺nda bocal覺yordu. \\
 +簪簪簪簪簪簪簪 \\
 +(*) 19. y羹zy覺lda Fransa'​da yayg覺n olan bu sistemde, kirac覺 mal sahibine yaam覺 boyunca kira 繹demeyi 羹stlenerek onun 繹l羹m羹nde mal覺n sahibi olur. \\
 +Ertesi g羹n hereyi unutup Saint-Marc Soka覺'​ndaki kahveye gizemli havalarla d繹n羹yordu. \\
 +- Fifi'​yi tan覺mayan yok, azizim. \\
 +Bachelard bir araba 癟evirmeye ura覺rken Octave ba覺rd覺: \\
 +- M繹sy繹 Josserand gelmi! \\
 +Ger癟ekten de kahvenin 繹n羹nde bekleyen adam, akam 癟al覺mas覺ndan al覺konman覺n verdii s覺k覺nt覺yla sab覺rs覺zlan覺yordu. 襤ki araba tutmak zorunda kald覺lar. Komisyoncu ile kasadar bir arabaya binerken, 羹癟 gen癟 繹teki arabaya dolutular. \\
 +Tekerlek g羹r羹lt羹leri aras覺nda Guelin Duveyrier'​den s繹z etti. Onun gibi zengin bir yarg覺癟 kad覺nlar覺n elinde oyuncak olmal覺 m覺yd覺? Kentin deiik semtlerinde dul rol羹 oynayan kad覺nlar覺 metres tutuyordu: M羹terisiz maaza sahibi tuhafiyeci kad覺nlar, sokaktan 癟覺kar覺p ev tuttuu k覺zlar; her birini haftada bir kez iine giden memur gibi ziyaret ediyordu. Trublot o adam覺 hakl覺 buluyordu. Bir kere, ehvetli bir yap覺s覺 vard覺. 襤kincisi, onunki gibi bir kar覺s覺 olmas覺 b羹y羹k talihsizlikti. Anlat覺ld覺覺na g繹re, daha gerdek gecesi adam覺n y羹z羹ndeki k覺rm覺z覺 lekelerden irenip ondan soumutu. Bu nedenle kocas覺n覺n metreslerini hog繹r羹yle kabul ediyor, onlar覺n kendisini bir dertten kurtard覺klar覺n覺 d羹羹n羹yordu. Ama arada bir, namuslu bir kad覺n覺n g繹revi olarak iren癟 bulduu ie katlan覺yordu. \\
 +- Bu kad覺n imdi namuslu mu oluyor? diye a覺rd覺 Octave. \\
 +- Evet, azizim. Namuslu kad覺n覺n t羹m 繹zelliklerine sahip: g羹zel, eitimli, terbiyeli, zevk sahibi ve cad覺n覺n teki! \\
 +Montmartre Soka覺'​n覺n sonunda araba kalabal覺覺nda durdular. Gen癟ler arabac覺yla k羹f羹rleen Bachelard'​覺n sesini duyuyorlard覺. Bu arada Guelin Duveyrier'​nin metresi hakk覺nda bilgi verdi: Clarisse Bocquet ad覺ndaki bu kad覺n panay覺rlarda g繹steri yapan bir kar覺 kocan覺n k覺z覺yd覺. Duveyrier onu bir a覺覺 sokaa att覺覺 s覺rada tan覺m覺t覺. Bu eytan kad覺n onu hemen b羹y羹lemiti;​ bir yandan a癟 erkek isteklerini,​
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​