Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_11 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 11~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Ah rezil day覺! \\
 +Her eyi duymutu; yan覺na gelen Octave ve Trublot'​ya olanlar覺 anlatt覺. Vabrelar be kuru alamayacaklard覺. 襤ki arkada覺 buna g羹lerken Guelin g羹l羹n癟 bir ciddilikle ekledi: \\
 +- Benim de y羹z franka gereksinmem var. Day覺dan isteyeceim;​ vermezse plan覺n覺 bozar覺m. \\
 +ampanyan覺n etkisiyle meclisin g羹r羹lt羹s羹 giderek artm覺, Clarisse'​in koyduu g繹rg羹 s覺n覺rlar覺 a覺lmaya balam覺t覺. Kad覺n kendisi de hafiften sarho olmutu. Trublot bir ara Octave'​a kad覺n覺 iaret etti. Clarisse bir kap覺 arkas覺nda, Midi b繹lgesinde ta yontucusu olarak 癟al覺t覺ktan sonra Paris'​e sanat癟覺 olmak 羹zere yeni gelmi olan iri yap覺l覺 gen癟 bir adam覺n boynuna sar覺lm覺t覺. O s覺rada Duveyrier kap覺y覺 a癟覺nca kad覺n kollar覺n覺 癟繹zd羹 ve doal bir bi癟imde adam覺 onunla tan覺t覺rd覺. Duveyrier ona i bulma s繹z羹 verdi. Guelin uzaktan f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- 襤 mi istiyor, geri zek璽l覺? Bu evde kald覺rabileceinden fazla i bulacak. \\
 +Saat ikiye doru 羹癟 gen癟 ve day覺 evden ayr覺ld覺lar. Day覺 zil zurna sarhotu. Onu bir arabaya koyup g繹ndermek istediler ama sessiz gecede hi癟bir tekerlek sesi duyulmuyordu. aresiz kollar覺na girip onu y羹r羹tmeye balad覺lar. Ay y羹kselmi,​ kald覺r覺mlar bembeyaz olmutu. \\
 +- Yahu day覺, biraz gayret et; kollar覺m覺z koptu! \\
 +Day覺 yine duygusallam覺,​ g繹zleri yaarm覺t覺:​ \\
 +- Git buradan, Guelin! Eniteni bu durumda g繹rmeni istemem. \\
 +Yeeni ona sarho zampara diye s繹ylenince yan覺t vermeye 癟al覺t覺:​ \\
 +- Zampara deilim. 襤nsan kendinde sayg覺 uyand覺rmal覺. Ben kad覺nlara hep sayg覺 duydum. ek git Guelin; bu iki gen癟 bana yard覺mc覺 olur. \\
 +- O zaman bana y羹z frank verin, enite. Kiram覺 繹demek zorunday覺m,​ yoksa kap覺 d覺ar覺 edecekler. \\
 +Bu beklenmedik istek kar覺s覺nda Bachelard'​覺n sarholuu o kadar artt覺 ki onu bir d羹kk璽n覺n duvar覺na yaslamak zorunda kald覺lar. \\
 +- Ne? Y羹z frank m覺? st羹m羹 aramay覺n. Yaln覺zca bozuk param var. Guelin, sana para verirsem gidip k繹t羹 yerlerde harcars覺n. Hay覺r! Senin ahlak覺n覺 bozmak istemem. Annen 繹l羹rken seni bana emanet etti. Bak覺n, 羹st羹m羹 ararsan覺z ba覺r覺r覺m. \\
 +Adam gen癟lerin ahlak覺ndan daha s繹z edecekti ama Guelin 繹fkeyle ba覺rd覺: \\
 +- Bana bak! Aileleri kaz覺klayacak yaa gelmedim ben. Eer az覺m覺 a癟arsam, bana y羹z frank vermediinize piman ederim. \\
 +Day覺 yeniden sa覺rlat覺. Homurdan覺p yere y覺覺lmak istiyordu. Bir gaz lambas覺n覺n ayd覺nlatt覺覺 bu dar sokakta g繹lgeler duvarlarda bouuyordu. Guelin bir an durdu: \\
 +- Yetti art覺k! z羹r dilerim, enite, yukarda emsiyemi unuttum. \\
 +Ve Guelin yine Clarisse'​in evine girdi. Bachelard h璽l璽 s覺zlan覺p ya覺na sayg覺 g繹sterilmesini istiyordu. Belediye binas覺 繹n羹nde Octave ve Trublot bulduklar覺 bir arabaya onu 癟uval gibi y羹klediler. Arabac覺ya: \\
 +- Enghien Soka覺. Paran覺z覺 almak i癟in... onun 羹st羹n羹 arars覺n覺z. \\
 +Perembe g羹n羹 Grammont Soka覺'​ndaki Noter Renaudin'​in huzurunda 癟eyiz s繹zlemesi imzaland覺. Notere gitmeden 繹nce Josserandlar覺n evinde yine olay 癟覺kt覺. Baba son bir vicdan kavgas覺 veriyor, gitmek
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​