Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_12 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 12~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +istemiyordu. Yine kar覺s覺yla kap覺t覺lar,​ ailelerini birbirinin ba覺na kakt覺lar. Her alt覺 ayda bir on bin frank覺 nereden bulacakt覺? Bu evlilik kendisini deli edecekti. Orada bulunan Bachelard Day覺, art覺k cebinden para vermekten kurtulmu olman覺n verdii rahatl覺kla,​ yeni s繹zler verip onlar覺 yat覺t覺rmaya 癟al覺覺yordu. Kendisi saken Berthe'​i zor durumda b覺rakmayacakt覺. Sabr覺 taan baba ona kendisini ger癟ekten aptal m覺 sand覺覺n覺 sordu. \\
 +Ama noterde, Duveyrier'​nin haz覺rlad覺覺 taslaa g繹re d羹zenlenmi olan s繹zleme okunduunda,​ M繹sy繹 Josserand biraz rahatlad覺. S繹zlemede 癟eyiz sigortas覺n覺n ad覺 ge癟miyordu;​ ayr覺ca birinci on bin liran覺n 繹denmesi nik璽htan alt覺 ay sonrayd覺. Biraz rahat soluk alabilirdi. S繹zlemenin okunmas覺n覺 dikkatle dinleyen Auguste honut olmad覺覺n覺 belli ediyordu; sonunda sigortan覺n s繹zlemeye ni癟in yaz覺lmad覺覺n覺 sorma cesaretini g繹sterdi. Herkes a覺rm覺t覺:​ ne gerei vard覺? Her ey gayet a癟覺kt覺 ite. 襤mzalar at覺l覺p d覺ar覺 癟覺k覺ld覺覺nda Madam Duveyrier bir noktay覺 anlayamad覺覺n覺 s繹yledi: 癟eyiz sigortas覺ndan daha 繹nce hi癟 s繹z edilmemiti,​ 癟eyiz paras覺n覺 Bachelard Day覺 繹demeyecek miydi? Madam Josserand saf bir tav覺rla, bu kadar k羹癟羹k bir mebla i癟in kardeini 繹ne s羹rmeye g繹nl羹 raz覺 olmad覺覺n覺 s繹yledi. Day覺 zaten t羹m miras覺n覺 Berthe'​e b覺rakacakt覺. \\
 +O g羹n羹n akam覺 bir araba Saturnin'​i g繹t羹rmeye geldi. Annesi onun nik璽h t繹reni i癟in bir tehlike oluturduunu g繹r羹p 繹nlem almak istemiti. M繹sy繹 Josserand y羹rei yanarak olunun Moulineaux Ak覺l Hastanesi'​ne kapat覺lmas覺 i癟in gerekli k璽覺tlar覺 imzalam覺t覺. Hava karar覺rken arabay覺 avluya ald覺lar. Saturnin Berthe'​in elini tutarak indirildi; onunla birlikte 癟iftlie gideceini san覺yordu. Fakat arabada yaln覺z kal覺nca 癟覺rp覺nmaya balad覺. Araban覺n kap覺s覺n覺 zorlad覺, kanl覺 yumruklar覺yla camlar覺 k覺rd覺. Bu g繹r羹n羹me dayanamayan M繹sy繹 Josserand, zavall覺n覺n hayk覺r覺lar覺na kulaklar覺n覺 t覺kay覺p alayarak eve ka癟t覺. \\
 +Akam yemeinde adam覺n g繹zyalar覺 dinmemiti. Saturnin'​in bo kalan sandalyesine bak覺p alamay覺 s羹rd羹r羹nce kar覺s覺n覺n sabr覺 tat覺. \\
 +- Yeter art覺k, beyefendi! K覺z覺n覺z覺n nik璽h覺n覺 cenaze t繹renine mi 癟evireceksiniz?​ 襤te en kutsal sayd覺覺m babam覺n mezar覺 羹zerine ant i癟iyorum ki day覺 on bin frank覺 繹deyecek. Noterden 癟覺karken bana yemin etti. \\
 +M繹sy繹 Josserand yan覺t bile vermedi. O geceyi yine 癟izgi roman doldurmakla ge癟irdi. Sabaha kadar iki bin sayfa yaz覺p alt覺 frank kazanacakt覺. Arada bir ba覺n覺 kald覺r覺p al覺kanl覺kla Saturnin'​in odas覺ndan ses gelip gelmediini dinliyordu. Sonra Berthe'​i d羹羹nd羹k癟e yazma g羹c羹 art覺yordu. Zavall覺 k羹癟羹k, belki bu alt覺 frankla gelinlik buketine biraz daha fazla 癟i癟ek koydurabilirdi. \\
 +( 8 ) \\
 +Resmi nik璽h belediye saray覺nda perembe g羹n羹 yap覺lm覺t覺. Cumartesi sabah覺 on birde Saint-Roch Kilisesi'​nde dini nik璽h yap覺lacakt覺. O sabah saat ondan beri bayanlar Josserandlar覺n salonunda bekleiyorlard覺. Madam Juzeur, Madam Dambreville ve Madam Duveyrier 覺k giysileriyle ortada al癟ak sesle konuurken,​ yandaki odada Madam Josserand Berthe'​i giydirmeye 癟al覺覺yordu. Ona yard覺m eden hizmet癟iyle gelinin iki nedimesi Hortense ve Campardonlar覺n k覺z覺 Angele vard覺. Madam Duveyrier anlat覺yordu:​ \\
 +- nce biraz 癟ekiniyorduk dorusu... Yok hay覺r, aile 癟ok iyi. Ama kardeim Auguste'​den biraz 癟ekiniyorduk. Ne de olsa annemizin bask覺s覺 alt覺nda yetiti. Her eyi d羹羹nmek gerek, deil mi? \\
 +- Kukusuz, dedi Madam Juzeur. Yaln覺zca k覺zla deil anas覺yla da evlenilmi oluyor. Anne ie fazla kar覺覺nca da sorunlar 癟覺k覺yor. \\
 +- Yan覺l覺yorsunuz,​ dedi Madam Dambreville. Annesi k覺z覺ndan kurtulmu olmaktan 癟ok mutlu. Onun tek derdi sal覺 g羹nk羹 癟ar覺lar覺. stelik bir kurbanl覺覺 daha var. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​