Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_15 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 15~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Arabalara dolutular. T羹m apartman hizmetlileri ve dier kirac覺lar onlar覺 izlemeye 癟覺km覺lard覺. Maire Pichon kuca覺nda Lilitte'​le inmiti; gelini g繹zleri yal覺 olarak seyrediyordu. M繹sy繹 Gourd yaln覺zca ikinci kattaki yazar覺n 癟覺kmad覺覺na dikkat 癟ekerek, bakalar覺ndan farkl覺 olmay覺 burada da s羹rd羹rd羹klerini s繹yl羹yordu. \\
 +Saint-Roch Kilisesi'​nin b羹y羹k kap覺s覺 ard覺na kadar a癟覺lm覺,​ merdivenlere k覺rm覺z覺 bir hal覺 serilmiti. Bu yamurlu k覺 sabah覺nda hava souktu. 襤癟erde kafile s覺ralar aras覺nda y羹r羹yerek,​ mumlarla ayd覺nlat覺lm覺 mihraba doru ilerledi. Uzun kablolara as覺l覺 kristal avizeler ve pencere kenarlar覺ndaki kalorifer radyat繹rleriyle olduk癟a modern ve zengin bir kiliseydi. Auguste Berthe'​in yan覺ndaki koltua yerleirken Madam Josserand ona soruyordu: \\
 +- Y羹z羹kleri unutmad覺n覺z,​ deil mi? \\
 +Adam telaa kap覺ld覺, ceplerini aramaya balad覺 ve bulunca ferahlad覺. Kad覺n onun yan覺t覺n覺 dinlemeden kalabal覺覺 s羹z羹yordu. Sad覺癟 olarak g繹revli olan Trublot ve Guelin, gelinin tan覺klar覺 olarak Bachelard ve Campardon, damad覺n tan覺klar覺 olarak da Duveyrier ve Doktor Juillerat yerlerini alm覺lard覺. Kad覺n b羹t羹n bu konuklar覺 orada g繹rmekten mutluydu ama g繹zleri Octave'​覺 ar覺yordu. Sonunda gen癟 adam覺 kap覺da Madam Hedouin'​e yol a癟arken g繹rd羹. Hemen Octave'​覺 al覺p bir s羹tunun arkas覺na g繹t羹rd羹 ve h覺zl覺 bir bi癟imde olanlar覺 anlatt覺. Gen癟 adam durumun ciddiliini anlayamadan ak覺n bak覺larla onu dinliyordu. Ama sonunda raz覺 olup ba覺n覺 olur der gibi sallad覺. \\
 +Madam Josserand yerine otururken Valerie'​nin kula覺na f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Tamam. \\
 +Org 癟almaya balad覺. ocuk korosu ilahi s繹yl羹yordu. Rahip Mauduit tan覺d覺覺 bu iki genci evlendirme onurunu 羹zerine alm覺t覺. Konuklar覺 g羹l羹mseyerek selaml覺yordu. Koro Veni Creator ilahisine balam覺t覺 ki Theophile o anda Octave'​覺 g繹rd羹. Adam, k覺z kardeinin engellemesine kar覺n yerinden f覺rlad覺: \\
 +- Hay覺r, onu burada g繹rmeye katlanamam! \\
 +Adam, aileyi temsil etmek 羹zere Duveyrier'​yi de kendisiyle gelmeye zorluyordu. Balar o yana 癟evrildi. \\
 +Sabah tokat atmaktan s繹z eden Theophile, Octave'​覺n kar覺s覺na gelince biraz duraklad覺; ne s繹yleyeceini bilemeden ayak parmaklar覺 羹zerinde dikiliyordu. Sonunda: \\
 +- Bay覺m, dedi, d羹n sizi kar覺mla g繹rd羹m. \\
 +O s覺rada ilahi bitip sesi kilisede yank覺lan覺nca Theophile telaa kap覺ld覺. Zaten Duveyrier bunun burada ne kadar uygunsuz d羹t羹羹n羹 s繹yleyerek onu 癟ekitiriyordu. Mihrap 繹n羹nde t繹ren balamak 羹zereydi. Rahip gelinle damada k覺sa bir 繹羹t konumas覺 yapt覺ktan sonra y羹z羹kleri kutsamak i癟in eline ald覺. \\
 +- Benedic, Domine Deus Master... \\
 +Theophile cesaret bulup y羹ksek sesle yineledi: \\
 +- Bay覺m, sizi d羹n bu kilisede kar覺mla g繹rd羹m. \\
 +Octave a覺rm覺t覺 ama Madam Josserand'​覺n pek anlayamad覺覺 uyar覺s覺n覺 an覺msay覺p rol羹n羹 oynad覺. \\
 +- Evet, d羹n Madam Vabre'​la burada kar覺lat覺m ve arkada覺m Campardon'​un yapmakta olduu onar覺m覺 g繹rmek i癟in i癟erde biraz dolat覺k. \\
 +- 襤tiraf ediyorsunuz demek, diye 繹fkelendi Theophile. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​