Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_19 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 19~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Ama evlilik onun sal覺覺n覺 d羹zeltmedi,​ bay覺m, 羹stelik daha da 癟ekilmez oldu. Birka癟 hafta i癟inde ge癟imsizlik balad覺. Bir hi癟 y羹z羹nden tart覺覺yor,​ g羹ld羹羹 bir s覺rada hi癟 nedensiz alamaya bal覺yordu. Bir s羹r羹 ipe sapa gelmez d羹羹nceler,​ kaprisler... K覺sacas覺, evim bir cehenneme d繹nd羹. \\
 +- Bu 癟ok tuhaf, dedi Octave bir eyler s繹ylemi olmak i癟in. \\
 +Sonra adam kar覺s覺n覺n k繹t羹 huyu dedii 繹zelliine geldi. 襤ki kez kendisini aldatt覺覺ndan kukulanm覺 ama d羹r羹st bir adam olduu i癟in kabul etmek istememiti. Bu kez elinde kan覺t覺 vard覺; bunu g繹z ard覺 edemezdi, deil mi? Titreyen parmaklar覺yla cebindeki mektubu ar覺yordu. \\
 +- Bunu para i癟in yap覺yor olsa bir derece anlard覺m. Ama para alm覺yor, alsayd覺 anlard覺m. S繹yleyin bana, bu kad覺n覺n nesi var? Evde ona her eyi veriyorum, bir eksii yok. Ben anlayam覺yorum,​ anlayan beri gelsin. \\
 +Bu a癟覺klamalardan rahats覺z olan Octave bir yolunu bulup kurtulmay覺 d羹羹n羹rken m覺r覺ldan覺yordu. \\
 +- ok tuhaf... 癟ok tuhaf. \\
 +Ama kukunun kemirdii talihsiz koca onu b覺rakm覺yordu. O s覺rada Madam Juzeur salona gelip Madam Josserand'​覺n kula覺na eildi. Kad覺n onu dinledikten sonra konuklar覺 b覺rak覺p i癟eri kotu. Octave Theophile'​e d繹nd羹: \\
 +- Herhalde kar覺n覺z覺n bunal覺m覺 ciddi olmal覺. \\
 +- Ald覺rmay覺n ona! Buna honut olmutur, 癟羹nk羹 bunal覺m gelince herkes ondan yana 癟覺k覺yor. Benim sal覺覺m da ondan iyi deil ama ben onu hi癟 aldatmad覺m. \\
 +Madam Josserand geri gelmiyordu. Kad覺nlar覺n anlatt覺覺na g繹re Valerie korkun癟 ar覺lar i癟inde kas覺l覺yordu. Onu tutmak i癟in birka癟 erkek gerekiyordu ama yar覺 癟覺plak olduu i癟in Trublot ve Guelin'​in yard覺m 繹nerisi geri 癟evrildi. Orkestra bir kadril havas覺 癟almaya balay覺nca Duveyrier dans覺 Berthe ile a癟t覺. G繹renek gerei Madam Josserand'​覺 arayan Auguste onu bulamay覺nca Hortense'​覺 dansa kald覺rd覺. Valerie'​nin bunal覺m覺 gen癟 evlilerden saklan覺yordu. Dans havay覺 canland覺rd覺,​ kristal avizelerin 覺覺覺nda kahkahalar yeniden y羹kseldi. Kemanlar bir polkaya balay覺nca konuklar el ele tutuup salonu dolanmaya balad覺lar. O s覺rada Madam Josserand telala salona girdi: \\
 +- Doktor Juillerat nerede? Onu bulun! \\
 +Doktor da 癟ar覺lm覺t覺 ama ortal覺kta g繹r羹nm羹yordu. Kad覺n bunun 羹zerine sabahtan beri i癟inde biriktirdii 繹fkesini yenemeyerek patlad覺. Octave ve Campardon'​un 繹n羹nde s繹zlerini esirgemiyordu. \\
 +- Art覺k burama kadar geldi. Bu herifin boynuzlanma 繹yk羹s羹 bitmek bilmiyor ki! \\
 +Kad覺n g繹zleriyle Hortense'​覺 ar覺yordu. Sonunda onu, s覺rt覺 d繹n羹k bir beyle kap覺ya yak覺n bir yerde konuurken g繹rd羹. Bu adam Verdier idi. Bu g繹r羹n羹m onu daha da 繹fkelendirdi. Sert bir sesle k覺z覺n覺 癟a覺r覺p,​ b繹yle durumlarda annesine yard覺mc覺 olmas覺 gerektiini an覺msatt覺. K覺z覺n y羹z羹 g羹l羹yordu,​ 癟羹nk羹 Verdier iki ay sonra haziranda evleneceklerini s繹ylemiti. \\
 +- Bana masal anlatma! diye ba覺rd覺 annesi. \\
 +- 襤nan bana, anne... imdiden, o kad覺n覺 al覺t覺rmak i癟in, haftada 羹癟 g羹n evine uram覺yormu. 襤ki hafta sonra hi癟 g繹r羹meyeceklermi. O zaman art覺k hep benimle olacak. \\
 +- Yeter! Sizin roman覺n覺z覺 dinlemekten kafam iti. Hemen kap覺ya gidip Doktor Juillerat'​y覺 bekle, gelir gelmez onu yan覺ma g繹nder. Ayr覺ca, kardeine bundan tek s繹zc羹k etme! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​