Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_22 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 22~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Bu arada kad覺nlar, ortak bir savunma i癟g羹d羹s羹yle,​ olay覺 tatl覺ya balaman覺n yollar覺n覺 ar覺yorlard覺. Mektubun nas覺l a癟覺klanabileceini y羹ksek sesle tart覺覺yorlard覺 ki Trublot yan覺ndaki Octave'​a d繹nd羹: \\
 +- ok basit: Mektubun hizmet癟iye gelmi olduunu s繹ylemek yeter. \\
 +Madam Josserand bunu duyunca Trublot'​nun y羹z羹ne "​aferin"​ der gibi bakt覺. Sonra Theophile'​in yan覺na gitti: \\
 +- Sizin kabal覺覺n覺z kar覺s覺nda namuslu bir kad覺n a癟覺klama yapacak kadar al癟al覺r m覺? Ama ben rahat癟a konuabilirim. Mektup hizmet癟i Fran癟ois'​n覺nd覺r. Kar覺n覺z onun ahlaks覺zl覺覺n覺 yakalay覺p kovunca mektup ortada kald覺. 襤te bu kadar basit! imdi i癟iniz rahat etti mi? Belki biraz utanm覺s覺n覺zd覺r! \\
 +Adam 繹nce omuz silkti. Ama t羹m kad覺nlar o kadar ciddi ve sakin g繹r羹n羹yorlard覺 ki inanc覺 sars覺ld覺. Kar覺 癟覺kmak isteyince Madam Duveyrier ona 繹yle bir ba覺rd覺 ki tam bir bozguna urad覺. O zaman, efkat isteyen bir 癟ocuk gibi, Valerie'​nin boynuna sar覺l覺p ondan af diledi. Bu sahne o kadar dokunakl覺yd覺 ki Madam Josserand bile duyguland覺:​ \\
 +- Bar覺mak gibi g羹zel ey yok. Neyse, g羹n k繹t羹 bitmeyecek. \\
 +Valerie giydirildikten ve Theophile'​in kolunda salona getirildikten sonra balonun neesi bir kat daha artm覺 gibiydi. Saat gecenin 羹癟羹n羹 ge癟erken konuklar ayr覺lmaya balad覺lar. Ama orkestra polka ve valsleri birer birer devirmekten yorulmuyordu. Erkekler bar覺an 癟iftin dans ediini b覺y覺k alt覺ndan g羹l羹mseyerek izliyorlar, k羹癟羹k k覺zlar Valerie'​nin y羹z羹ne merakla bak覺yorlar ama annelerinin 癟at覺k kalar覺n覺 g繹r羹nce aptal bir tav覺r tak覺n覺p uzakla覺yorlard覺. Kocas覺yla dans eden Berthe bir ara onun kula覺na eildi. Sonunda konuyu 繹renen Auguste, kendisi b繹yle durumlara d羹meyeceinden emin bir adam覺n ak覺n g繹zleriyle kardei Theophile'​e bakt覺. Orkestra son bir par癟aya giriirken pisttekiler yava yava 癟繹z羹l羹yorlard覺. Octave'​覺n kollar覺nda dans eden Madam Hedouin bir ara ona sordu: \\
 +- Onunla aran覺z iyi demek? \\
 +Gen癟 adam kad覺n覺n d羹zg羹n belinde bir titreme duyar gibi oldu. \\
 +- 襤lgisi yok. Beni bu ie kar覺t覺rd覺lar. Rol羹m羹 pek sevdiimi s繹yleyemem. \\
 +- ok k繹t羹 eyler bunlar, dedi kad覺n. \\
 +Octave yan覺lm覺 olmal覺yd覺. Dans ettiinde Madam Hedouin'​in soluu bile h覺zlanmam覺,​ bak覺lar覺n覺n berrakl覺覺 bozulmam覺t覺. Fakat balo sonunda bir rezalet yaand覺. B羹fenin 繹n羹nde fazla kalan Bachelard Day覺 akl覺na gelen bir d羹羹nceyle piste f覺rlad覺. Ceketinin 繹n羹ne iki pe癟ete balay覺p i癟lerine birer portakal koymu, son moda bir dans覺 yapmaya 癟al覺覺yordu. G繹r羹n羹m o kadar 癟irkindi ki herkes protesto etti. 襤nsan 癟ok para kazanabilirdi ama g繹rg羹l羹 bir adam 繹zellikle gen癟 k覺zlar覺n 繹n羹nde b繹yle eyler yapmamal覺yd覺. Utan癟 i癟inde k覺vranan M繹sy繹 Josserand kay覺nbiraderini kolundan tutup d覺ar覺 癟覺kard覺. \\
 +Saat d繹rtte gen癟 evliler Choiseul Soka覺'​na d繹nd羹ler. Arabalar覺na Theophile ve Valerie'​yi de alm覺lard覺. 襤kinci kattaki dairelerine 癟覺karlarken merdivenlerde Octave'​a rastlad覺lar. Gen癟 adam 癟ekilip onlara yol vermek istedi. Ancak Berthe de ayn覺 y繹ne 癟ekilince 癟arp覺t覺lar. \\
 +- Ah! Pardon, matmazel, dedi gen癟 adam. \\
 +Bu "​matmazel"​ s繹zc羹羹 onlar覺 g羹ld羹rd羹. Berthe ona bakarken gen癟 adam apartmana ilk geldii g羹n羹n akam覺 yine bu merdivenlerde kar覺lat覺klar覺nda onun neeli g羹l羹羹n羹 an覺msad覺. Gen癟 k覺z belki bu bak覺覺 anlad覺 ve k覺zard覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​