Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_24 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 24~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +襤ki kad覺n kucakla覺p 繹p羹t羹ler. Octave kibarl覺k edip gitmek isteyince kar覺 癟覺kt覺lar:​ Elbette kalacakt覺, o da aileden say覺l覺rd覺. Campardon 繹nce durumu s覺k覺nt覺yla izlerken, Lisa a覺rm覺 olan Angel'​e g繹z k覺rp覺yordu. Mimar k覺z覺na a癟覺klad覺:​ \\
 +- Senin kuzinin olur, daha 繹nce biz konuurken duymusundur. Onu kucakla bakal覺m. \\
 +K覺z 癟ekinerek Gasparin'​e sar覺ld覺; kad覺n覺n birka癟 sorusuna yan覺t verdikten sonra salona ge癟tiler. Bu arada Lisa daire kap覺s覺n覺 kapat覺rken,​ duyulaca覺ndan 癟ekinmeden s繹yleniyordu:​ \\
 +- 襤yi valla, buras覺 panay覺ra d繹n羹yor! \\
 +Salonda Campardon kendisini temize 癟覺karmaya 癟al覺覺yordu:​ \\
 +- Vallahi bu benim d羹羹ncem deil. Bar覺mak isteyen Rose'​du. Her sabah sizi 癟a覺rmam i癟in 羹steliyordu. Ben de sonunda 癟a覺rmak zorunda kald覺m. \\
 +Kad覺nlar覺 babaa b覺rakan mimar Octave'​覺 bir k繹eye 癟ekti; onu da inand覺rmak istiyor gibiydi: \\
 +- Ne dersiniz? Kad覺nlar覺n iine ak覺l ermez... Ben, sonunda bir tats覺zl覺k 癟覺kar diye raz覺 deildim. Rose hi癟bir sorun olmayaca覺n覺 s繹yl羹yordu. Bakal覺m g繹receiz. imdi benim erincim ikisinin elinde. \\
 +Gasparine ile Rose kanepede oturmu konuuyorlard覺. Ge癟mite Plassans'​da yaad覺klar覺 g羹nleri an覺yorlard覺. O zamanlar Rose 癟elimsiz ve hastal覺kl覺yd覺. Oysa Gasparine daha on be ya覺nda gelimi v羹cudu ve iri g羹zel g繹zleriyle 癟ekici bir k覺zd覺. imdi birbirlerine bak覺p tan覺yam覺yorlard覺:​ Biri zoraki namuslu yaam覺yla tombul ve pembe yanakl覺 olmu, 繹teki i癟ini yakan atele kurumutu. Gasparine bir an, kar覺s覺nda ipek giysili ve beyaz gerdanl覺 kad覺n覺n yan覺nda kendi sar覺 y羹z羹n羹 ve buruuk giysisini d羹羹nerek mahzunlat覺. Ama bu k覺skan癟l覺k bunal覺m覺n覺 hemen atlat覺p, kuzinin yan覺nda yoksul akraba durumuna kendini uydurdu. \\
 +- Ya sal覺覺n nas覺l? Achille bana biraz s繹z etti... iyileme umudu var m覺? \\
 +- Hay覺r, hay覺r, dedi Rose. G繹r羹yorsun,​ yiyip i癟iyorum, g繹r羹n羹羹mde bir ey yok. Ama hi癟 iyileemem. \\
 +Rose alamaya balad覺; Gasparine onu kucaklay覺p yass覺 g繹s羹nde bir s羹re tuttu. Campardon hemen yetiti: \\
 +- Ni癟in al覺yorsun?​ nemli olan ac覺 癟ekmemen, biliyorsun. evrende seni sevenler olduktan sonra neyin 繹nemi var? \\
 +Rose yat覺覺p yal覺 g繹zleriyle g羹l羹msemeye 癟al覺t覺. O zaman mimar iki kad覺n覺 da birden kucaklay覺p 繹p羹c羹klere boarken heyecanland覺:​ \\
 +- Evet, evet, hepimiz birbirimizi seveceiz, hepimiz seni seveceiz, hayat覺m. Art覺k bir arada olduk ya, g繹receksin her ey daha g羹zel olacak. \\
 +Mimar Octave'​a d繹nd羹: \\
 +- Ah! Azizim, ne demiler: Aile gibisi yok! \\
 +Akam neeli ge癟ti. Evde kald覺覺 akamlar koltukta uyuklayan Campardon'​un sanat癟覺 neesi geri gelmiti. Saat on bire doru Gasparine kalkt覺; y羹r羹mekte zorlanan Rose onu kap覺ya kadar ge癟irmek istiyordu. Merdiven sahanl覺覺nda arkas覺ndan ba覺rd覺: \\
 +- Yine gel! \\
 +Ertesi g羹n, bu olay覺 merak eden Octave maazada kuzin Gasparine'​i konuturmak istedi. Fakat kad覺n, d羹nk羹 duruma tan覺k olan bu adamdan s覺k覺ld覺覺n覺 belirtircesine ters yan覺tlar verdi. te yandan kad覺n,
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​