Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_26 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 26~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Onun d繹n羹羹n羹 pazar akam覺na bekliyorlard覺,​ ancak 繹le yemeinin ortas覺nda 癟覺kagelince evde bir panik yaand覺. Gasparine yemekte Octave ve Angele'​in ortas覺nda oturmutu. Onu normal kar覺lamaya 癟al覺t覺lar ama ortada bir tuhafl覺k vard覺. Yerlerde ambalaj kartonu par癟alar覺 unutulmutu. Mimar gidip soyunmak istediini s繹yleyince Rose onu durdurup boynuna sar覺ld覺: \\
 +- Kocac覺覺m,​ bana k覺zma... Eer bu akam d繹nm羹 olsayd覺n, her eyi yerletirilmi bulacakt覺n. \\
 +Kad覺n heyecanla salonun ve 癟al覺ma odas覺n覺n kap覺lar覺n覺 ard覺na kadar a癟t覺. al覺ma odas覺na maun bir karyola konmu, orada olmas覺 gereken 癟izim masas覺 salona al覺nm覺t覺. Fakat hi癟bir ey yerletirilmedii i癟in ortal覺k karton kutular ve Gasparine'​in giysilerinden ge癟ilmiyordu. \\
 +Kad覺n y羹z羹n羹 kocas覺n覺n yeleine saklayarak f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Sana s羹rpriz yapmak istiyorduk. \\
 +Adam donmu, hi癟bir ey s繹yleyemiyor ve g繹zlerini Octave'​dan ka癟覺rmaya 癟al覺覺yordu. O zaman Gasparine kuru bir sesle sordu: \\
 +- Kuzenim, yoksa memnun olmad覺n覺z m覺? Rose 癟ok 羹steledi, kar覺 癟覺kamad覺m. Ama fazla olduumu d羹羹n羹yorsan覺z hemen gidebilirim. \\
 +- Ah! Kuzinim, Rose doru yapm覺! diye hayk覺rd覺 mimar. \\
 +Kar覺s覺n覺n alad覺覺n覺 g繹r羹nce ekledi: \\
 +- Alama, ger癟ekten sevindim. Kuzinini yan覺na m覺 almak istiyorsun? Tabii alabilirsin. Buna ben de al覺abilirim. \\
 +Adam kar覺s覺na sar覺lm覺,​ okayarak onu avutuyordu. Rose kendini biraz toparlad覺ktan sonra f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Ona sert davrand覺n. Ona da sar覺l. \\
 +Campardon sar覺ld覺. Sonra Angele'​i yemek odas覺ndan 癟a覺rd覺lar;​ k羹癟羹k k覺z zaten kap覺 aral覺覺ndan onlar覺 seyrediyordu,​ hemen koup geldi, kad覺n覺 繹pt羹. Octave ortam覺n iyice duygusallat覺覺n覺 g繹r羹p k覺y覺ya 癟ekilmiti. Bu arada hizmet癟i Lisa'​n覺n Gasparine'​e kar覺 ne kadar sayg覺l覺 ve s繹z dinler olmaya 癟al覺t覺覺n覺 fark etti. G繹z kapaklar覺 morarm覺 bu hizmet癟i k覺z aptal deildi anla覺lan. \\
 +B繹ylece mimar ev giysilerini giymi, 繹leden sonras覺n覺 覺sl覺k 癟alarak ve ark覺 s繹yleyerek Gasparine'​in yerlemesine yard覺m etmekle ge癟irdi. Kad覺n da ona yard覺m ediyor, mobilyalar覺 birlikte iteliyor, giysileri birlikte as覺yorlard覺. Bu arada yorulmaktan 癟ekinen Rose oturduu yerden onlara 繹neriler getiriyordu. Octave birbirine bu kadar bal覺 羹癟l羹n羹n aras覺nda fazlal覺k olduunu anlay覺p bir bahaneyle oradan ayr覺ld覺. \\
 +Gen癟 adam saat bee doru, Trublot'​yu bulamay覺nca,​ yaln覺z kalmamak i癟in Pichonlar覺 yemee 癟a覺rmaya karar verdi. Ancak, onlar覺n kap覺s覺n覺 癟ald覺覺nda bir aile kavgas覺n覺n ortas覺na d羹t羹. Marie'​nin annesi ve babas覺 繹fke i癟inde Jules'​e ba覺r覺yorlard覺. \\
 +- Bu yapt覺覺n覺z 癟ok ay覺p, beyefendi! diye damad覺na ba覺r覺yordu. Madam Vuillaume. Bize eref s繹z羹 vermitiniz! \\
 +Baba da k覺z覺n覺 hal覺yordu:​ \\
 +- Ya sen? Yads覺ma, sen de su癟lusun. A癟l覺ktan 繹lmek mi istiyorsunuz yoksa? \\
 +Kad覺n al覺n覺 ve apkas覺n覺 giyerken s繹yleniyordu:​ \\
 +- Elveda! Bizim isteklerimize hi癟 繹nem verilmeyen bu evde bir dakika bile kalamay覺z. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​