Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_28 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 28~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Kimse rahats覺z etmesin istedim, diye a癟覺klad覺 Octave. \\
 +Kad覺n ba覺yla onaylay覺nca 癟al覺maya koyuldular. Yaz yenilikleri iyi gidiyor, ileri art覺yordu. zellikle y羹nl羹lerde talep art覺覺 olduunu g繹ren kad覺n i癟ini 癟ekti: \\
 +- Ah! Biraz daha geni yerimiz olsayd覺? \\
 +Gen癟 adam ataa ge癟ti. \\
 +- Ama bu kolay. oktand覺r d羹羹nd羹羹m bir eyi size a癟mak isterim. \\
 +Octave'​覺n geni d羹lemindeki d羹羹ncesi uydu: Yandaki Neuve-Saint-Augustin Soka覺'​ndaki komu d羹kkan覺 sat覺n al覺p maazay覺 geniletmek ve daha b羹y羹k reyonlar a癟mak. Bunu anlat覺rken heyecanlan覺yor,​ rutubetli ve karanl覺k d羹kkanlarda yap覺lan eski kafa ticareti k羹癟羹ms羹yor,​ kad覺nlar覺n l羹ks isteine yan覺t veren ve milyonlar kazan覺lan kristal saraylardan s繹z ediyordu. \\
 +- Bununla Saint-Roch Mahallesi'​ndeki t羹m rakipleri yok eder, k羹癟羹k maaza m羹terilerini de kazan覺rs覺n覺z. rnein, M繹sy繹 Vabre'​覺n ipek癟i d羹kk璽n覺 sizden fazla ipek sat覺覺 yap覺yor; o sokaa bakan vitrinleri yeniden d羹zenleyip 繹zel bir ipek reyonu a癟覺n, be y覺l i癟inde adam覺 iflas ettirirsiniz. Ayr覺ca, Opera'​dan Borsa'​ya kadar yeni bir cadde a癟覺lmas覺 planlan覺yormu;​ arkada覺m Campardon bundan s繹z ediyordu. Bu olursa maazan覺n i hacmi on kat artar. \\
 +Madam Hedouin dirseklerini muhasebe defterine dayam覺, g羹zel ba覺 iki elleri aras覺nda onu dinliyordu. Babas覺 ve amcas覺n覺n a癟t覺覺 bu maazada domutu; buray覺 seviyor ve daha da b羹y羹mesini istiyordu. Komu d羹kk璽nlar覺 birer birer yutan bu krallara lay覺k maaza d羹lemi onun canl覺 zek璽s覺na ve kazanma isteine tam uyuyordu. \\
 +- Deleuze Amca asla bunu kabul etmez, diye m覺r覺ldand覺 kad覺n. Ayr覺ca, kocam覺n sal覺覺 iyi deil. \\
 +Onun ilgisini 癟ektiini g繹ren Octave daha da heyecanl覺 ve tatl覺 bir sesle d羹lerini anlatt覺. Bu arada, kad覺nlar覺n beendiini s繹yledikleri kahverengi g繹zleriyle onu etkilemeye ve k覺z覺t覺rmaya 癟al覺覺yordu. Fakat kad覺nda hi癟bir atelenme olmuyor, yaln覺zca gen癟 adam覺n d羹lerine dal覺p gidiyordu. Octave rakamlardan s繹z etmeye balam覺t覺,​ gen癟 bir a覺k gibi bu dev maazan覺n ileyiini anlat覺yordu. Kad覺n, dald覺覺 d羹lemden uyand覺覺nda kendisini onun kollar覺 aras覺nda buldu. Kad覺n覺n sonunda kendini b覺rakt覺覺n覺 sanan gen癟 adam onu kanepeye yat覺rmaya 癟al覺覺yordu. \\
 +- Tanr覺m! Demek hepsi bunun i癟indi, 繹yle mi? \\
 +Kad覺n 羹zg羹n bir sesle bunu s繹ylerken bir 癟ocuu defeder gibi ondan kurtuldu. Octave hayk覺r覺yordu:​ \\
 +- Evet, sizi seviyorum! Beni geri 癟evirmeyin. Sizinle b羹y羹k iler yapabiliriz... \\
 +Yine maaza d羹lerini anlatmaya koyuldu ama bu kez s繹zleri inand覺r覺c覺 olmaktan uzakt覺. Kad覺n onun s繹z羹n羹 kesmeden defterleri kar覺t覺r覺yordu. O bitirince ayaa kalkt覺: \\
 +- Bunlar覺 biliyorum, daha 繹nce de bir癟ok erkekten dinledim. Ama sizi daha ak覺ll覺 san覺yordum,​ M繹sy繹 Octave. Size ger癟ekten ac覺yorum, 癟羹nk羹 g羹venimi boa 癟覺kard覺n覺z. Nedense t羹m gen癟 erkekler ak覺ls覺z oluyor. B繹yle bir maazada en 繹nemli ey d羹zendir. 襤stediiniz eyler buradaki 癟al覺ma d羹zenini alt 羹st eder. Ben burada bir kad覺n deilim, 癟ok iim var. Bunu asla yapmayaca覺m覺 nas覺l anlamad覺n覺z,​ a覺yorum. Birincisi bu 癟ok aptalca bir ey olurdu; ikincisi de u: ok 羹k羹r buna istek duymuyorum! \\
 +Gen癟 adam onun k覺z覺p ba覺rmas覺n覺 yelerdi. Pratik zek璽l覺 bir kad覺n覺n dingin bir sesle s繹yledii bu s繹zler onu daha 癟ok yaralad覺. Kendisini g羹l羹n癟 duyumsuyordu. Ama son bir kez denemek istedi: \\
 +- Bana ac覺y覺n, madam, diye kekeledi. Ne kadar ac覺 癟ektiimi g繹rm羹yor musunuz? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​