Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_29 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 29~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Hay覺r, ac覺 癟ekmiyorsunuz;​ 癟ekseniz bile kolay iyileirsiniz. Bak覺n, kap覺 vuruluyor; a癟san覺z iyi olur. \\
 +O zaman Octave pes edip s羹rg羹y羹 a癟t覺. Gelen Gasparine'​di ve g繹mlek siparilerini sormak istiyordu. eytan k覺z s羹rg羹n羹n 癟ekili oluuna am覺t覺;​ ama Madam Hedouin'​i iyi tan覺yordu ve soukkanl覺 patronun yan覺nda k覺pk覺rm覺z覺 duran Octave'​覺 g繹r羹nce alayc覺 bir bi癟imde g羹l羹msedi. O gittikten sonra Octave patronuna d繹nd羹: \\
 +- Madam bu akam iimden ayr覺l覺yorum. \\
 +Kad覺n ak覺n bir y羹zle ona bakt覺: \\
 +- Ni癟in? Sizi kovmad覺m ki. Ah! O konuyu d羹羹n羹yorsan覺z benim i癟in 繹nemli deil; sizden korkum yok. \\
 +Bu s繹zler onu 癟ileden 癟覺karmaya yetti. O zaman hemen imdi ayr覺lacakt覺. Bu ac覺ya bir dakika bile katlanamazd覺. \\
 +- Peki, M繹sy繹 Octave. Muhasebeye uray覺p hesab覺n覺z覺 癟覺kar覺n. Maazam覺z sizi 繹zleyecektir,​ 癟羹nk羹 iyi bir tezg璽htard覺n覺z. \\
 +Octave caddeye 癟覺kt覺覺nda aptal gibi davrand覺覺n覺 anlad覺. Saat d繹rt sular覺yd覺,​ bir ilkyaz g羹nei Gallion Alan覺'​n覺n bir k繹esini ayd覺nlat覺yordu. Y羹r羹rken neyi yanl覺 yapt覺覺n覺 d羹羹n羹yordu. Sen kim, patronun dostu olmak kim? 襤inde ekmein yan覺nda bir de yatak m覺 vereceklerdi?​ Bir an maazaya geri d繹n羹p 繹z羹r dilemeyi akl覺ndan ge癟irdi. Ama Madam Hedouin'​in o g繹rkemli souk g繹r羹nt羹s羹 gururunu yeniden azd覺rd覺 ve Saint-Roch'​a doru y羹r羹meyi s羹rd羹rd羹. Ne yapal覺m, oldu bir kez! Kiliseye bak覺p Campardon'​u bulursa onu kahveye 癟a覺racakt覺. Bir i癟ki onu yat覺t覺rabilirdi. Kutsal emanetlerin bulunduu salonun kap覺s覺ndan girdi. \\
 +Lo kilisede g繹zleriyle aran覺rken bir ses: \\
 +- Bay Campardon'​u ar覺yorsunuz herhalde? diye seslendi. \\
 +Gelen Rahip Mauduit'​di. Mimar yerinde olmad覺覺 i癟in rahip ona kiliseyi gezdirmek istedi. zellikle 癟arm覺htaki 襤sa yontusunu g繹stermek istiyordu. Beyaz duvarl覺 Meryem Ana Tap覺na覺'​na ge癟tiler. Mihrapta Aziz Joseph ile Meryem Ana aras覺ndaki bebek 襤sa'​dan oluan bir kre sahnesi vard覺. Yedi alt覺n kandille ayd覺nlat覺lan bu b繹l羹mde tahta perdeler 癟ekilmi, titretici souun aras覺nda kara g繹lgeler geziniyor ve 癟eki癟 sesleri duyuluyordu. \\
 +- Gelin, dedi Rahip Mauduit, size yenilikleri g繹stereyim. \\
 +Tahta perdelerin arkas覺na ge癟tiler, yerlerde su birikintileri aras覺nda al癟覺 ve 癟imento molozlar覺 da覺lm覺t覺. Sa tarafta 襤sa'​n覺n onuncu dura覺 癟arm覺ha gerili, daha sonra on ikinci durakta azizeler aras覺nda 襤sa g繹r羹n羹yordu. Bu ikisinin aras覺ndaki on birinci durakta 癟arm覺ha as覺l覺 襤sa yontusu yoktu; yerinden al覺nm覺 ve bir duvara yaslanm覺t覺. 襤癟iler burada 癟al覺覺yorlard覺. Kilisenin bir duvar覺 a癟覺lm覺,​ g羹n 覺覺覺 i癟eri dolmutu. \\
 +- 襤te, dedi rahip. Bir g羹n yukardan bakarken bu sahneyi g羹n 覺覺覺yla ayd覺nlatman覺n iyi olaca覺n覺 d羹羹nd羹m. Nas覺l bir etki yapaca覺n覺 g繹rebiliyor musunuz? \\
 +- Evet, evet, dedi Octave dalg覺n bir y羹zle. \\
 +Rahip y羹ksek sesle, dekor d羹zenleyen bir tiyatro y繹netmeni gibi konuuyordu:​ \\
 +- Tabii hi癟bir s羹s, yald覺z veya resim olmadan, yaln覺zca 癟覺plak duvarlar olsun istiyorum. Bir mezarda gibi huu i癟inde olmal覺. En 繹nemli sahne 襤sa'​n覺n 癟arm覺hta Meryem'​le Magdelena'​n覺n 繹n羹nde olduu b繹l羹m.
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​