Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_32 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 32~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Adam yine de gazeteyi kald覺rd覺; o g羹nk羹 say覺da yine bir seks cinayeti haberi vard覺. Mimar Octave'​a yak覺n覺yordu:​ 襤nsan evine la Gazette de alamayacaksa hangi gazeteyi almal覺yd覺?​ G繹zlerini havaya kald覺r覺rken hizmet癟i Rahip Mauduit'​yi haber verdi. \\
 +- Ah! Sahi unutmutum,​ dedi Octave. Benden, geleceini haber vermemi istemiti. \\
 +Rahip g羹l羹mseyerek geldi. Mimar k璽覺t madalyas覺n覺 g繹s羹nde unuttuu i癟in kekelemeye balad覺. S繹ylentilere g繹re ona madalya verilmesi i癟in giriimleri yapan ve ad覺 gizli tutulan kii rahipti. \\
 +- Bilirsiniz ite, bu han覺mlar... \\
 +- Hay覺r, 癟覺karmay覺n,​ dedi rahip anlay覺la. Tak覺ld覺覺 yere 癟ok yak覺m覺,​ yak覺nda onu madeniyle deitiririz. \\
 +Rahip 繹nce Rose'​un sal覺覺yla ilgilendi, Gasparine'​in akrabas覺na yard覺mc覺 olmak i癟in eve yerlemesini 癟ok olumlu buldu. Paris'​te yaln覺z yaayan matmazellerin ba覺na k繹t羹 eyler gelebilirdi. Rahip b繹yle babacan tav覺rlarla konuuyor ama her eyi biliyordu. Bu akam geli nedeni, ailenin yeni d羹zenini onaylamak ve mahallesindeki nazik bir durumu kurtarmakt覺. arm覺h覺 restore eden mimar mahallede sayg覺 g繹rmeliydi. \\
 +Octave rahibin geliiyle hemen izin isteyip ayr覺ld覺. Holden ge癟erken karanl覺k yemek salonundan konumalar duydu. Angele soruyordu: \\
 +- Sana peynir i癟in mi k覺zd覺? \\
 +- Evet, diye yan覺tlad覺 Lisa'​n覺n sesi. Siz de g繹rd羹n羹z,​ bu irret kad覺n beni yemekte nas覺l azarlad覺? Ama boyun emi gibi yapmal覺y覺m,​ bu kad覺nla baka t羹rl羹s羹 olmaz. Hem bir yandan iyi eleniyoruz. \\
 +Angele Lisa'​n覺n boynuna sar覺lm覺 olmal覺yd覺;​ sesi bouk geldi: \\
 +- Evet, evet! Ama ne olursa olsun, ben seni seviyorum. \\
 +Octave odas覺na 癟覺kacakt覺 ama can覺 hava almak isteyince aa覺 indi. Saat ona geliyordu, Palais-Royal'​a kadar uzanmaya karar verdi. Art覺k bek璽r olmutu: ne Valerie ne de Madam Hedouin onun ak覺n覺 istemi, Marie'​yi de Jules'​羹n kuca覺na itmiti. G羹lmek istedi ama h羹z羹n duyuyordu. Marsilya'​daki baar覺lar覺n覺 an覺ms覺yor,​ bu bozgunu ilerinin k繹t羹 gideceine bir iaret gibi g繹r羹yordu. Madam Campardon bile onun gitmesine sevinmiti! Paris bu kadar ac覺mas覺z m覺yd覺? \\
 +Apartman覺n kap覺s覺ndan 癟覺karken kald覺r覺mdan bir kad覺n sesi onu 癟a覺rd覺;​ ipek癟i d羹kk璽n覺 繹n羹nde duran Berthe'​i g繹rd羹: \\
 +- Doru mu, M繹sy繹 Mouret? diye sordu kad覺n, Bonheur de Dames maazas覺ndan ayr覺lm覺s覺n覺z?​ \\
 +Gen癟 adam haberin bu kadar 癟abuk yay覺lmas覺na a覺rd覺. Kad覺n kepenkleri kapanan d羹kk璽n覺n i癟indeki kocas覺na seslendi. Auguste hemen gelip Octave'​覺n hat覺r覺n覺 sordu. Asl覺nda yar覺n gelip onunla konumak istiyordu ama imdi de konuabilirdi:​ K覺sacas覺, ipek癟i d羹kk璽n覺nda 癟al覺mak ister miydi? Octave haz覺rl覺ks覺z yakalanm覺t覺. Tam geri 癟evirmek 羹zereydi ki Berthe'​in ona g羹l羹mseyen g羹zel y羹z羹n羹 g繹rd羹. 襤lk geldii akam merdivenlerdeki g羹l羹t羹 bu. \\
 +- Evet, dedi Octave kararl覺 bir sesle. \\
 +( 10 ) \\
 +O g羹nden sonra Octave Duveyrierlere daha yak覺n oldu. Madam Duveyrier eve d繹nerken s覺k s覺k kardeinin d羹kk璽n覺na uruyor ve ayak羹st羹 Berthe'​le sohbet ediyordu. Gen癟 adam覺 tezg璽h覺n arkas覺nda g繹rd羹羹 ilk g羹n gelip ona sitem etti: Bir akam gelip sesini piyanoda deneyecekti. Kad覺n 繹n羹m羹zdeki k覺
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​