Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_34 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 34~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- imdi dikkat! dedi kad覺n. Biraz duygulu bir yere geliyoruz, kendinizi tutmay覺n. \\
 +Kad覺n覺n soluk y羹z羹nde bir geveme oldu, g繹zlerini bayg覺nlat覺r覺p gen癟 adam覺n y羹z羹ne dikti. Onun canland覺覺n覺 g繹ren Octave kad覺n覺 g羹zel bulmaya balad覺. Yan odalardan hi癟 ses gelmiyor, salonun lo 覺覺klar覺 onlar覺 bir istek perdesiyle sarar gibi oluyordu. Notalar覺 g繹rmek i癟in kad覺n覺n arkas覺ndan eilen adam g繹s羹yle onun sa癟 topuzuna deiyor, sesi titriyordu: \\
 +Ben de sizin kadar yanm覺覺m... \\
 +Ezgi biter bitmez kad覺n覺n y羹z羹ndeki istekli anlat覺m bir maske gibi d羹t羹. Gen癟 adam irkilip geri 癟ekildi, Madam Hedouin'​le olan k繹t羹 deneyimi yeniden yaamak istemiyordu. \\
 +- ok iyi uyum salayacaks覺n覺z,​ diyordu kad覺n. Yaln覺zca usul羹 biraz vurgulay覺n,​ 繹rnein 繹yle... \\
 +Ve kad覺n kendisi s繹ylemeye koyuldu, yirmi kez "ben de sizin kadar yanm覺覺m"​ diyen tiz sesi salonda yank覺lan覺yordu. Birden arkalar覺nda bir g羹r羹lt羹 koptu. Hizmet癟i koarak geliyordu: \\
 +- Madam, madam! \\
 +Kad覺n yerinden s覺癟ray覺p d繹nd羹 ve hizmet癟isi Clemence'​覺 tan覺d覺: \\
 +- Ha! Ne var? \\
 +- Madam, baban覺z masas覺na y覺覺l覺p kald覺... Hi癟 k覺p覺rdam覺yor. \\
 +Kad覺n pek anlamadan ak覺n bir bi癟imde hizmet癟inin arkas覺ndan kotu. Octave 繹nce onlar覺 salonda bekledi ama kouma ve 癟覺l覺klar覺n arkas覺 kesilmeyince o yana gitti. T羹m hizmetliler oradayd覺: a癟覺 Julie 繹nl羹羹yle,​ ak覺llar覺 h璽l璽 yar覺da kestikleri domino partisinde olan Clemence ve Hippolyte ak覺n bir halde orda dikiliyorlard覺. Yaln覺zca Clotilde babas覺n覺n kula覺na eilmi, bir eyler s繹ylemesi i癟in ona yalvar覺yordu. Ama kafas覺 filerinin aras覺na d羹m羹 olan yal覺 adam k覺m覺ldam覺yordu. Devrilen hokkadan 癟覺kan m羹rekkep sol g繹z羹ne s覺癟ram覺,​ ince bir 癟izgi halinde dudaklar覺na s覺z覺yordu. \\
 +- Bu bir kalp krizine benziyor, dedi Octave. Onu b繹yle b覺rakmay覺n,​ bir yataa uzat覺lmas覺 gerek. \\
 +Madam Duveyrier panik i癟indeydi. Sonunda duygular覺 a癟覺a 癟覺kabiliyordu. Alayan bir sesle yineliyordu:​ \\
 +- yle mi dersiniz? Oh Tanr覺m! Zavall覺 babac覺覺m! \\
 +Uak Hippolyte yal覺 adama dokunmaktan duyaca覺 tiksinmeyle a覺rdan al覺yor, adam覺n kollar覺 aras覺nda 繹lmesinden 癟ekiniyordu. Octave ona ba覺r覺nca k覺m覺ldad覺,​ birlikte adam覺 yat覺rd覺lar. Gen癟 adam Julie'​ye ba覺rd覺: \\
 +- Il覺k su getirin! V羹cudunu ovuturmal覺y覺z. \\
 +Bu arada Clotilde kocas覺na k覺z覺yordu. B繹yle bir anda d覺arda m覺 olmal覺yd覺?​ Ona gereksinme duyulduunda sanki bile bile evde olmuyordu. Octave ona Doktor Juillerat'​y覺 癟a覺rmas覺n覺 繹nerdi. Hippolyte, hava almaktan mutlu, hemen gitti. \\
 +- Yapayaln覺z ben ne yapar覺m? diye s羹rd羹r羹yordu Clotilde. Bir s羹r羹 formalite gerekecek. Ah zavall覺 babam! \\
 +- Akrabalar覺n覺za haber vereyim mi? diye sordu Octave. 襤ki kardeinizi 癟a覺rabilirim. \\
 +Kad覺n yan覺t vermedi. Julie ve Clemence yal覺 adam覺 soyarken kad覺n覺n g繹zlerinden iki damla ya akt覺. Sonra Octave'​a d繹nd羹: Auguste bu akam bir yere gitmiti; Theophile'​e gelince, hi癟 癟覺kmasa daha iyi olurdu, 癟羹nk羹 onu g繹rmek yal覺 adam覺n iini bitirebilirdi. Anlatt覺覺na g繹re yal覺 adam o sabah kira
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​