Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_35 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 35~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +istemek i癟in Theophile'​in kap覺s覺na gitmi ve 癟ok k繹t羹 kar覺lanm覺t覺;​ 繹zellikle Valerie ona ba覺rm覺,​ evlenirlerken s繹z verdii paray覺 istemiti. Belki de krizin nedeni buydu, 癟羹nk羹 yal覺 adam 癟ok 羹zg羹n d繹nm羹t羹. \\
 +- Madam, diye uyard覺 Clemence, imdiden bir yan覺 soumu. \\
 +Bu s繹zler onun 繹fkesini daha da art覺rd覺. Hizmetlilerin 繹n羹nde fazla a癟覺klayam覺yordu ama kocas覺 hi癟 evini d羹羹nm羹yordu. Ah kendisi yasalar覺 bilmiyordu ki. Yata覺n 繹n羹nde gidip geliyor, ellerini ovuturuyordu. Sonra Octave'​覺n kar覺s覺na dikildi: \\
 +- Gidip onu getirin. \\
 +Gen癟 adam ak覺nl覺kla ona bakt覺; kad覺n daha 繹nceki dava 繹zr羹n羹 bir yana b覺rakm覺t覺. \\
 +- Biliyorsunuz,​ Cerisaie Soka覺... Hangi ev olduunu t羹m beyler biliyor ya! \\
 +Gen癟 adam yads覺mak istedi: \\
 +- Madam, sizi temin ederim ki. \\
 +- Onu korumaya kalkmay覺n! diye 癟覺k覺t覺 kad覺n. Ben honutum, istedii kadar o evde kals覺n. Ah! Tanr覺m! Zavall覺 babam arada olmasa... \\
 +Octave ba覺yla onaylad覺. Hizmet癟iler yal覺 adam覺n y羹z羹n羹 silerken Madam Duveyrier onu kap覺ya kadar ge癟irdi. \\
 +- Kimseye tek s繹z etmeyin, diye f覺s覺ldad覺. Apartman覺 ayaa kald覺rmaya gerek yok. Bir arabaya atlay覺p onu al覺n, gelin. \\
 +Adam gidince kad覺n hastan覺n ba覺nda bir sandalyeye 癟繹kt羹. Yal覺 adam kendinde deildi, 癟ok zay覺f soluk al覺覺 odan覺n sessizliinde iitiliyordu. Doktor da gelmeyince, iki hizmet癟inin bak覺lar覺 alt覺nda Clotilde, derin bir ac覺n覺n etkisiyle h覺癟k覺rarak alamaya balad覺. \\
 +Duveyrier ile Bachelard Day覺 襤ngiliz Kahvesi'​nde buluacaklard覺. Onu bu pahal覺 kahveye getirmesinin nedeni belki de bir yarg覺ca t羹ccarlar覺n nas覺l para harcad覺覺n覺 g繹stermek i癟indi. Trublot ve Guelin'​in d覺覺nda d繹rt adam daha 癟a覺rm覺t覺,​ hi癟 kad覺n yoktu. Kad覺nlar覺n yemek yemesini bilmediklerini,​ sindirimi zorlat覺rd覺klar覺n覺 ileri s羹r羹yordu. Day覺n覺n yemek 繹lenleri 羹nl羹yd羹; Hindistan veya Brezilya'​dan bir m羹teri geldiinde adam ba覺 羹癟 y羹z frankl覺k yemeklerle Frans覺z t羹ccarlar覺n onurunu koruyordu. B繹yle durumlarda onu bir para harcama krizi tutuyor, yenmeyecek bile olsa en pahal覺 yiyecekleri 覺smarl覺yordu:​ Volga bal覺klar覺,​ 襤sko癟 繹rdekleri, 襤sve癟 toy kular覺, Karaorman ay覺 par癟alar覺,​ Amerika bizonlar覺, Yunan kabaklar覺 ve t羹m bunlar turfanda mevsiminde 覺smarlan覺yor,​ en pahal覺 kristal servis tak覺mlar覺nda yeniyordu. 襤癟kileri saymaya gerek yok: mahzendeki en eski arab覺 bile yeterince y覺llanm覺 bulmuyordu. \\
 +Mevsim yaz olduundan o akam her ey bol ve ucuzdu; hesab覺 kabartmak kolay olmuyordu. Kremal覺 kukonmaz 癟orbas覺 ve tala kebab覺ndan sonra Genevre alabal覺覺,​ Chateaubriand usul羹 s覺覺r filetosu, karides salatas覺 ve son olarak bir tepside karaca eti gelmiti. araplar da bu men羹n羹n g繹rkemine lay覺kt覺: 癟orbada Madeira, antrede Chateau Filhot 58, etlilerde Sparling Moselle ve tatl覺da Roederer araplar覺 i癟ilmiti. Bachelard be y羹z y覺ll覺k bir Johannesberg arab覺n覺n 羹癟 g羹n 繹nce bir T羹rke on alt覺na sat覺ld覺覺n覺 繹renince 癟ok 羹z羹ld羹. \\
 +- 襤癟in, bay覺m, diyordu Duveyrier'​ye. 襤yi arap adam覺 sarho etmez. T覺pk覺 iyi piirilmi yemein mideyi bozmamas覺 gibi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​