Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_40 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 40~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Adam saf yarg覺c覺n urad覺覺 y覺k覺m覺n kendi ba覺na gelmeyeceinden sevin癟 duymutu ve bunu paylamak istiyordu. \\
 +- Enite, dedi Guelin, yine bizi kap覺dan 癟evireceksiniz... \\
 +- Hay覺r, bu sefer s繹z. Vakit gece yar覺s覺 ama yatm覺sa bile kalkar. Bak覺n, o bir y羹zba覺n覺n k覺z覺; Lille taraf覺nda bir halas覺 var. Bu kadar temiz aile bulamazs覺n覺z. imdi size namus nedir g繹stereceim! \\
 +B繹ylece iki gencin koluna girip bir araba 癟evirmek i癟in y羹r羹d羹. \\
 +Bu s覺rada Octave arabada giderken Duveyrier'​ye M繹sy繹 Vabre'​覺n kalp krizini anlat覺yordu;​ bu arada kar覺s覺n覺n bu adresi bildiini de gizlemedi. Yarg覺癟 bir s羹re sustuktan sonra sordu: \\
 +- Sizce kar覺m beni ba覺lar m覺? \\
 +Octave yan覺t veremedi. Araba karanl覺k sokaklarda ilerliyordu. Eve yaklat覺klar覺nda endiesi daha da artan Duveyrier bir soru daha sordu: \\
 +- Acaba, bu s羹re i癟inde kar覺mla bar覺覺p onunla ilgilensem daha iyi olmaz m覺? \\
 +- Bence bu mant覺kl覺 olur, dedi Octave. \\
 +Bunun 羹zerine yarg覺癟 kay覺nbabas覺n覺n hastal覺覺na 羹z羹lme gerei duydu. Yal覺 adam korkun癟 癟al覺kan,​ enerji dolu biriydi; bunu da atlat覺rd覺. Choiseul Soka覺'​na geldiklerinde apartman覺n 繹n羹nde, kap覺c覺 Gourd'​un 癟evresinde k羹melenmi hizmet癟ileri g繹rd羹ler. Eczaneye komu olan Julie olanlar覺 繹tekilere anlat覺rken s繹ylenip duruyordu. Bu kentsoylular hastalan覺nca gecenin ortas覺nda kouturmak onlara d羹羹yordu;​ hizmet癟iler olmasa yal覺 adam imdi yirmi kez 繹lm羹t羹. M繹sy繹 Gourd onlar覺n ta y羹rekli olduunu, zavall覺ya bir lavman yapmak i癟in ellerini kirletmekten korktuklar覺n覺 s繹yl羹yordu. Duveyrier'​nin geldiini g繹r羹nce hepsi sustu. \\
 +- Ne oluyor? diye sordu yarg覺癟. \\
 +- Doktor beyefendiye hardal lapas覺 uyguluyor, dedi Hippolyte. Onu buluncaya kadar epey dolat覺m. \\
 +Yukar覺 癟覺kt覺klar覺nda Madam Duveyrier salona geldi. Alamaktan g繹zleri k覺zarm覺t覺. Yarg覺癟 zoraki bir davran覺la kollar覺n覺 iki yana a癟覺p kar覺s覺n覺 kucaklad覺: \\
 +- Benim zavall覺 kar覺c覺覺m! \\
 +Kad覺n bu beklenmedik sevgi g繹sterisinden irkilip geri 癟ekildi. Octave durduu yerden adam覺n ona s繹ylediklerini duyabiliyordu:​ \\
 +- Beni ba覺la; b繹yle zor bir g羹nde k覺rg覺nl覺klar覺m覺z覺 unutal覺m. G繹r羹yorsun,​ ite sana d繹n羹yorum. Ah! Tanr覺 beni cezaland覺rd覺. \\
 +Kad覺n yan覺t vermeden s覺yr覺ld覺,​ Octave'​覺n 繹n羹nde yine hi癟bir ey bilmeyen kad覺n rol羹ne girdi: \\
 +- Sizi rahats覺z etmek istemezdim; bu Provence Soka覺 davas覺 i癟in ne kadar 癟al覺t覺覺n覺z覺 biliyorum. Ama kendimi yaln覺z duyumsad覺m,​ burada olman覺z覺 istedim. Zavall覺 babam覺n kurtuluu yok gibi. Girin bak覺n, doktor yan覺nda. \\
 +Duveyrier yan odaya ge癟erken kad覺n Octave'​覺n yan覺na geldi. Gen癟 adam ne yapaca覺n覺 bilemeden piyanonun 繹n羹ndeki nota defterlerini okur gibi yap覺yordu. Madam Duveyrier bir s羹re ona bakt覺ktan sonra sordu: \\
 +- Kocam o evde miydi? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​