Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_44 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 44~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Auguste g繹z ucuyla onlara sessiz olmalar覺n覺 iaret etti. Kavga etmenin s覺ras覺 deildi. Doktor Juillerat sabah gelip gitmiti; yine hi癟bir umut olmad覺覺n覺,​ hastan覺n g羹n羹 atlatamayaca覺n覺 s繹ylemiti. Auguste bu haberi kar覺s覺na verirken Theophile ve Valerie geldiler. Clotilde yine 繹ne 癟覺k覺p Valerie'​ye sar覺ld覺: \\
 +- Ah kardeim, ne kadar ac覺 bir g羹n! \\
 +Ama Theophile k覺zg覺n girmiti: \\
 +- Demek babam覺z覺n 繹lmek 羹zere olduunu k繹m羹rc羹den 繹reneceiz,​ 繹yle mi? Onun ceplerini kar覺t覺rmak i癟in zamana m覺 gereksinmeniz vard覺? \\
 +Duveyrier bu aa覺lama 羹zerine yerinden f覺rlad覺. Ama Clotilde onu yana itip kardeine yava sesle 癟覺k覺t覺:​ \\
 +- Hay覺rs覺z! Babam覺z覺n ac覺s覺na bile sayg覺n yok! Ona bak, bak da kendi yap覺t覺n覺 g繹r. Kiran覺 繹demeyeceini s繹yleyerek onu bu duruma sen getirdin. \\
 +Valerie g羹ld羹: \\
 +- Ciddi olamazs覺n覺z. \\
 +- Ne demek? Onun kira toplamay覺 ne kadar sevdiini bilirdiniz. Onu 繹ld羹rmek isteseniz baka t羹rl羹 davranamazd覺n覺z. \\
 +襤ki kad覺n daha keskin at覺maya balay覺p, birbirlerini mirasa konmakla su癟lay覺nca Auguste araya girdi: \\
 +- Yapmay覺n, ay覺p! 襤lerde 癟ok zaman覺n覺z olacak. Bu saatte s覺ras覺 deil. \\
 +O zaman her biri bunun doruluunu anlay覺p yata覺n 癟evresine iliti. Nemli odada yal覺 adam覺n h覺r覺lt覺s覺ndan baka ses olmadan bir s羹re oturdular. Berthe ve Auguste baban覺n ayakucundayd覺lar. Sonradan gelen Theophile ve Valerie daha uzakta, masan覺n yan覺ndayd覺lar. Clotilde baucunda yerini alm覺, olu Gustave'​覺 yata覺n k覺y覺s覺na oturtmutu. Kimse konumuyordu ama bak覺lar覺 birbirini su癟luyordu. ocuun hastan覺n burnu dibine oturtulmas覺 繹zellikle dier iki 癟ifti rahats覺z ediyordu. Duveyrierlerin,​ adam kendine gelebilirse onu yumuatmak i癟in 癟ocuu kullanacaklar覺 anla覺l覺yordu. \\
 +Bu manevra bile vasiyetname olmad覺覺n覺n bir kan覺t覺yd覺;​ bu nedenle herkesin g繹z羹 bir k繹edeki eski kasadayd覺. Yal覺 noter emekliye ayr覺l覺nca onu yan覺nda getirmi, bir duvara g繹md羹rm羹t羹. 襤癟inde bir s羹r羹 ey saklama al覺kanl覺覺 vard覺. Herhalde Duveyrierler gece bu kasay覺 aram覺 olmal覺yd覺lar. Theophile onlar覺 konuturmak i癟in olta uzatt覺. \\
 +- Sahi, dedi yarg覺ca, noteri 癟a覺rsak iyi olmaz m覺? Babam kendine gelirse, vasiyetinde deiiklik yapmak isteyebilir. \\
 +Duveyrier 繹nce onu duymad覺. 襤yice s覺k覺ld覺覺 bu odada bir s羹redir kafas覺 Clarisse'​e tak覺lm覺t覺. Kukusuz, en iyisi kar覺s覺yla bar覺覺p onunla yaamakt覺. Ama 繹teki ne kadar 癟ekiciydi; geceliini ba覺ndan 癟ekip 癟覺kar覺覺 yok muydu... Adam g繹zleri can 癟ekien ihtiyara 癟evriliyken bile kafas覺nda Clarisse'​in bu g繹r羹nt羹s羹n羹 canland覺r覺yordu;​ o kad覺na bir kez daha sahip olmak i癟in neler vermezdi. Theophile sorusunu yinelemek zorunda kald覺. Duveyrier kendine geldi: \\
 +- Noter Renaudin'​e sordum, dedi. Vasiyetname b覺rakmam覺. \\
 +- Belki buradad覺r! \\
 +- Ne burada, ne de noterde yok. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​