Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_46 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 46~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +ocuk dehet i癟inde direniyordu ama annesi sert癟e kolundan tutmu onu itiyor ve yal覺 adam覺n y羹z羹nde bir g羹l羹mseme bekliyordu. Babas覺n覺n g繹zlerini izleyen Auguste onun masaya bakt覺覺n覺 s繹yledi; herhalde bir ey yazmak istiyordu. Bir kouma oldu. Masay覺 yaklat覺r覺p k璽覺t kalem getirdiler. Adam覺 dorultup s覺rt覺na yast覺klar koydular. Doktor t羹m bunlara g繹zlerini k覺rparak izin veriyordu. \\
 +- Kalemi eline verin, dedi Clotilde. \\
 +Herkes bekliyordu. Hi癟 kimseyi tan覺mayan M繹sy繹 Vabre kalemi d羹羹rd羹. G繹zleri yine masaya, filerini saklad覺覺 k羹癟羹k 癟ekmeceye bak覺yordu. Bir 癟uval gibi v羹cudu 繹ne kayarken son bir 癟abayla elini uzatt覺; fileri kar覺t覺rmak isterken y羹z羹nde bir mutluluk okunuyordu. Konumak istiyordu ama bebeklerin ilk s繹zleri olan tek hecelerden baka bir ey 癟覺km覺yordu az覺ndan. \\
 +- Ga.. ga... ga... ga... \\
 +Adam yaam覺n覺n iine, b羹y羹k istatistik 癟al覺mas覺na elveda demek istiyordu. Birden ba覺 yuvarland覺. lm羹t羹. \\
 +Doktor "bunu bekliyordum"​ diyerek yaklat覺, ailenin dehetini g繹r羹nce 繹l羹y羹 uzat覺p g繹zlerini kapad覺. \\
 +Auguste masay覺 uzaklat覺r覺rken herkes birbirine bak覺yordu. Sonra h覺癟k覺rmalar balad覺. Ne olacakt覺 imdi? Serveti kendileri pay edebilecekler miydi? Clotilde hemen Gustave'​覺 d覺ar覺 癟覺kard覺ktan sonra Berthe'​e sar覺l覺p alamaya balad覺. Dier iki kad覺n da h覺癟k覺r覺yordu. Pencerenin 繹n羹nde Theophile ve Auguste g繹zlerini ovuturuyorlard覺. Ama en iddetli alama Duveyrier'​den geliyordu: Bu y覺k覺m覺n ortas覺nda metresini 繹zl羹yordu:​ Hay覺r, Clarisse olmadan yaayamazd覺;​ bu adam gibi hemen 繹lse daha iyiydi. \\
 +- Madam, diye girdi Clemence, rahip bey geldiler. \\
 +Eikte Rahip Mauduit g繹r羹nd羹. Onun arkas覺nda yard覺mc覺s覺 koro 癟ocuunun ba覺 g繹r羹n羹yordu. Rahip h覺癟k覺r覺klar覺 fark edip doktora d繹nd羹; doktor kendi su癟u deilmi gibi ellerini iki yana a癟覺nca durumu anlad覺. Birka癟 dua m覺r覺ldand覺ktan sonra gitti. \\
 +Holde bekleen dier hizmet癟iler Clemence'​覺 dinliyorlard覺:​ \\
 +- Bu uursuzluk getirir, diyordu Clemence. Tanr覺 bo yere rahats覺z edilmez. G繹receksiniz,​ bir y覺l ge癟meden bu eve yeniden urayacak. \\
 +M繹sy繹 Vabre'​覺n cenazesi iki g羹n sonra kald覺r覺ld覺. Duveyrier davetiyelere "​Kilisenin kutsamas覺yla vefat eden..."​ t羹mcesini eklemeyi unutmam覺t覺. D羹kk璽n kapal覺 olduundan Octave o g羹n serbest kalm覺t覺. Buna 癟ok sevindi, 癟羹nk羹 uzun s羹redir odas覺n覺 yerletirmek istiyordu. Erken kalkm覺, saat sekize doru eyalar覺n覺 yerletirmeyi bitirmek 羹zereydi. Kap覺 癟al覺nd覺. Marie kitaplar覺n覺 geri getirmiti. \\
 +- Siz almaya gelmediniz; ben de getirdim. \\
 +Gen癟 adam覺n 癟ar覺s覺 羹zerine y羹z羹 k覺zar覺p i癟eri girmek istemedi. 襤likileri zaten uzun s羹redir, o gidip ilgilenmedii i癟in, doal olarak kesilmiti. Kad覺n yine de ona iyi davran覺yor,​ kar覺lat覺klar覺nda g羹l羹ms羹yordu. \\
 +Octave bu sabah neeliydi, ona tak覺lmak istedi. \\
 +- Ah! Yoksa Jules benim odama girmenizi yasaklad覺 m覺? Sahi kocan覺zla aran覺z nas覺l? Size daha 癟ok ilgi g繹steriyor mu? \\
 +- Ah! dedi kad覺n, onu bir yere g繹t羹r羹p vermut 覺smarlarsan覺z,​ tabii orada iyi davran覺yor. Ama ben bu kadar覺n覺 istemiyorum. Evde iyi olmas覺n覺 istiyorum. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​