Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_48 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 48~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Gen癟 adam kalkarken Rose ona seslendi: \\
 +- Daha s覺k gelin, olur mu? Cenazede fazla 羹z羹lmeyin. \\
 +Octave ayn覺 katta Madam Juzeur'​羹n kap覺s覺n覺 癟ald覺. Kap覺y覺 a癟an k羹癟羹k Louise onu salona ald覺, kar覺s覺nda merakl覺 g繹zlerle dikilirken Madam Juzeur gelince mutfaa ka癟t覺. Kad覺n yine karalar giyinmi, yas giysisiyle bile sevimli g繹r羹n羹yordu. \\
 +- Bu sabah geleceinizden emindim. D羹n gece d羹羹mde sizi g繹rd羹m. Apartmandaki 繹l羹 nedeniyle kolay uyuyam覺yordum. \\
 +Kad覺n 羹癟 kez kalk覺p divanlar覺n alt覺na bakt覺覺n覺 s繹yledi. \\
 +- Beni 癟a覺rsayd覺n覺z ya! diye akalat覺 gen癟 adam. Yatakta iki kii olsayd覺k korkmazd覺n覺z. \\
 +Kad覺n ona k覺zar gibi bakt覺: \\
 +- Susun, bu 癟ok ay覺p! \\
 +Bunu s繹ylerken avucuyla onun az覺n覺 kapamak istedi; gen癟 adam hemen avu癟 i癟ini 繹pt羹. Kad覺n g覺d覺klanm覺 gibi parmaklar覺n覺 daha da a癟t覺. 襤yice atelenen Octave ii daha da ileri g繹t羹rmek isteyip onu belinden yakalad覺 ve g繹s羹ne bast覺rd覺. Kad覺n kurtulmak i癟in 癟abalam覺yor ama kat覺lm覺yordu da. Octave onun kula覺na f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Ama ni癟in istemiyorsunuz?​ \\
 +- Oh! Bug羹n hele hi癟 olmaz! \\
 +- Neden bug羹n olmas覺n? \\
 +- Alt kattaki 繹l羹den s繹z ediyorum. Hay覺r, kesinlikle yapamam. \\
 +Gen癟 adam onu daha s覺k覺 kucakl覺yor ve kad覺n kendini b覺rak覺yordu. Soluklar覺 y羹zlerini 覺s覺t覺yordu. \\
 +- yleyse ne zaman? Yar覺n? \\
 +- Asla. \\
 +- Oysa siz 繹zg羹rs羹n羹z. Kocan覺z sizi terk ettiine g繹re, istediinizi yapabilirsiniz. Ha? Yoksa 癟ocuk yapmaktan m覺 korkuyorsunuz?​ \\
 +- Hay覺r, doktorlar覺n dediine g繹re art覺k 癟ocuum olmazm覺. \\
 +- E, 繹yleyse? Ciddi bir nedeniniz yoksa bu aptalca inat niye? \\
 +Gen癟 adam onu sars覺yordu. Kad覺n esnek bir bi癟imde onun kollar覺ndan s覺yr覺ld覺. Sonra k覺m覺ldamamas覺 i癟in Octave'​覺 kendi kollar覺 aras覺na al覺p kula覺na m覺r覺ldand覺:​ \\
 +- 襤stediiniz her eyi yapar覺m ama bunu asla! 襤itiyor musunuz, asla! Bu benim bir yeminim. Tanr覺ya bir g羹n... neyse, bilmeniz gerekmez. Siz de dier erkekler gibi kabas覺n覺z,​ bir eyi elde edemezseniz tatmin olmuyorsunuz. Oysa ben sizi 癟ok seviyorum. Ne isterseniz yapar覺m ama bunu asla, sevgilim! \\
 +Kad覺n v羹cudunu onun ellerine terk ediyor, en 繹zel okamalara izin veriyordu. Ama yasak olan o eyleme ge癟mek istediinde sert bir direnile onu durduruyordu. Bu inat癟覺l覺覺nda bir rahibenin g羹nah 癟覺karma endiesi, k羹癟羹k g羹nahlar覺 i癟in affa urayaca覺 ama b羹y羹羹 i癟in cehenneme gidecei korkusu vard覺. Kendine bile itiraf edemedii dier duygular da kar覺覺yordu buna; gurur ve kendine sayg覺, erkekleri parma覺nda oynat覺p onlara bir ey vermeyen kad覺n覺n fettanl覺覺,​ t羹m v羹cudunu 繹pt羹rerek ald覺覺 kiisel zevk yan覺nda son darbeyi hep geciktirmenin heyecan覺. Kad覺n bunu yeliyordu;​ kocas覺n覺n al癟ak癟a
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​