Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_50 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 50~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Hey! Ne yap覺yorsunuz?​ \\
 +K覺z ona d繹nd羹: \\
 +- Bay覺m, ben yeni kirac覺y覺m. Eyalar覺m覺 getirdim. \\
 +- Hay覺r! diye ba覺rd覺 kap覺c覺. Bug羹n olmaz, cenaze var. Yar覺n geleceksin! \\
 +K覺z kap覺daki siyah perdeleri o zaman fark edip a覺rd覺. Ama bu eyalarla birlikte sokakta kalamazd覺 ki; odas覺na 癟覺kmak istiyordu. O zaman Gourd k繹p羹rd羹: \\
 +- Siz tavan aras覺ndaki oday覺 kiralayan ayakkab覺c覺 k覺zs覺n覺z herhalde. Mal sahibinin inad覺 bitmiyor ki! Marangozun yapt覺klar覺 yetmiyormu gibi y羹z otuz frank i癟in yine ba覺m覺za bir i癟i sard覺. Hem de kad覺n! \\
 +Sonra mal sahibinin yaamda olmad覺覺n覺 an覺msad覺: \\
 +- Evet, maalesef mal sahibi 繹ld羹. Pek璽l璽, tabut inmeden acele edin! \\
 +O sinirle kap覺c覺 arabay覺 kendisi itekliyordu. Gen癟 k覺z avlunun i癟inde arabas覺yla kayboldu. \\
 +- Bu k覺z da tam zaman覺n覺 buldu, dedi Lisa. Cenaze s覺ras覺nda ta覺nmak ne de neeli olur ama! \\
 +O s覺rada Gourd'​un geri d繹nd羹羹n羹 g繹r羹nce sustu; kap覺c覺 hizmet癟ilerin ba belas覺yd覺. Kap覺c覺n覺n sinirli oluunun nedeni apartman覺n Theophile'​e miras kalaca覺n覺 duymu olmas覺ndand覺. O ise bir yarg覺癟 olan Duveyrier'​nin mal sahibi olmas覺n覺 isterdi. \\
 +O s覺rada t繹rene kat覺lacak olanlar inmeye balad覺. Madam Juzeur kap覺n覺n yan覺nda Trublot'​yla bulumu olan Octave'​a g羹l羹msedi. Sonra Marie indi; tabutun 羹zerine konulaca覺 sehpaya ak覺nl覺kla bak覺yordu. Kap覺c覺 Gourd ikinci kattaki kapal覺 perdeleri iaret edip s繹yleniyordu:​ \\
 +- Bu ikinci kattakiler a覺lacak insanlar, dedi. Sanki bakalar覺 gibi olmamak i癟in 繹zen g繹steriyorlar. 癟 g羹n 繹nce bir geziye 癟覺kt覺lar. \\
 +O s覺rada Lisa hizmet癟ilerin arkas覺na saklanmaya 癟al覺t覺,​ 癟羹nk羹 Gasparine g繹r羹nm羹t羹. Kad覺n elinde menekeden bir 癟elenkle gelmiti; bu 癟elenk, Duveyrierlerle iyi ilikiler i癟inde olmak isteyen mimar覺n bir jestiydi. Uzaktan k覺rtasiyeci s繹ylendi: \\
 +- Oh oh! b羹r Madam Campardon bug羹n 癟ok 覺k. \\
 +Adam fark覺nda olmadan mahalle esnaf覺n覺n ona takt覺覺 ad覺 kullanm覺t覺. Hizmet癟iler g羹l羹t羹ler. Tam o anda tabut merdivenlerden indirildi. Ta覺y覺c覺lar siyah perdelerin aras覺ndan ge癟erken soluk solua kalm覺lard覺. \\
 +- 襤te, kiralar覺n覺 toplayamadan gitti, diye nefretle s繹ylendi Lisa. \\
 +Kap覺c覺n覺n kar覺s覺 da o zamana kadar ayaklar覺n覺 uzat覺p oturduu koltuktan kalkt覺 ve lojman覺n kap覺s覺nda durdu. Kocas覺n覺n talimat覺 羹zerine ge癟erken tabutu selamlad覺. \\
 +Saint-Roch Kilisesi'​nde t繹ren s覺ras覺nda Doktor Juillerat d覺arda bekledi. Zaten i癟erisi kalabal覺kt覺 ve bir癟ok adam da merdivenlerde bekleiyordu. Sigara i癟emedikleri i癟in konuma politikaya d繹nd羹. Kilisenin a癟覺k kap覺lar覺ndan org sesi bazen d覺ar覺 ta覺yordu. \\
 +- Biliyor musunuz, dedi Leon Josserand, M繹sy繹 Thiers gelecek y覺l bizim b繹lgemizden adayl覺覺n覺 koyacakm覺. \\
 +- Ah! dedi doktor. Herhalde sizin gibi bir cumhuriyet癟i ona oy vermez, deil mi? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​