Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_51 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 51~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Gen癟 adam Madam Dambreville'​le sosyeteye al覺al覺dan beri 繹zg羹rl羹k癟羹 d羹羹ncelerinde bir souma balam覺t覺:​ \\
 +- Ni癟in olmas覺n? dedi. O da imparatorlua kar覺. \\
 +Bunun 羹zerine b羹y羹k tart覺ma 癟覺kt覺. Leon taktikten s繹z ediyor, Doktor Juillerat ilkeleri savunuyordu. Doktora g繹re kentsoylu s覺n覺f覺 繹mr羹n羹 doldurmutu ve devrimin yoluna engel oluyordu. M羹lk ve servete kavutuktan sonra, t覺pk覺 eski soylu s覺n覺f gibi, gelecein Fransas覺 繹n羹nde ayak diriyordu. \\
 +- Siz korkaks覺n覺z,​ dedi doktor. Bir tehlike g繹rd羹羹n羹z zaman en gerici partinin kuca覺na atl覺yorsunuz. \\
 +Campardon buna kar覺 癟覺kt覺: \\
 +- Ben, bay覺m, sizin gibi jakoben ve dinsizdim. Tanr覺'​ya 羹k羹r, akl覺m ba覺ma geldi. Ama M繹sy繹 Thiers'​e oy verecek kadar bunamad覺m. Tutars覺z, her eyi kar覺t覺ran bir adam. \\
 +Oradaki t羹m liberaller, M繹sy繹 Josserand, Octave, hatta hi癟bir ey umursamayan Trublot, hep M繹sy繹 Thiers'​e oy vereceklerini belirttiler. H羹k羹metin aday覺 Saint-Honor矇 Soka覺'​nda ekercilik yapan M繹sy繹 Dewinck idi ve onunla alay ediyorlard覺. Bu aday Tuileries Saray覺 ile olan ilikileri y羹z羹nden kilisenin desteini alamam覺t覺. Papazlar覺n saf覺na ge癟mi olan Campardon bu aday覺 kukuyla kar覺l覺yordu. Birden s繹z羹 deitirdi:​ \\
 +- Bak覺n, sizin Garibaldi'​yi (*) aya覺ndan yaralayan kurun keke y羹reini delseydi! \\
 +Mimar bu liberallerle daha fazla birlikte g繹r羹nmemek i癟in hemen kiliseye girdi. 襤癟erde Rahip Mauduit'​nin dualar覺 koro sesine kar覺覺yordu. \\
 +- Art覺k neredeyse kilisede yatacak, diye m覺r覺ldand覺 doktor. Ah, b羹t羹n bunlar覺 s羹p羹rmek gerekiyor! \\
 +Leon devlet bakan覺n覺n senatoda yapt覺覺 konumay覺 an覺msat覺yor,​ devrimin imparatorluu dourduunu ve onun ancak se癟imlerle ortadan kald覺r覺labileceini s繹yl羹yordu. Herkes imparatora bir ders verilmesi gerektiine inan覺yordu. Yan覺 balar覺nda duran kap覺c覺 Gourd sayg覺l覺 bir tav覺rla onlar覺 dinliyordu. \\
 +T繹ren bitmek 羹zereydi. Kilisenin derinliklerinden gelen sesler onlar覺 susturdu: \\
 +- Requiescat in pace! \\
 +- Amin! \\
 +P癡re-Lachaise Mezarl覺覺'​nda tabutu indirirlerken Trublot, yan覺ndaki Octave'​覺n Madam Juzeur'​e g羹l羹msediini fark etti. \\
 +- Ha evet, diye f覺s覺ldad覺 Trublot. Talihsiz kad覺n... 襤stediinizi yapar ama o eyi asla! \\
 +Octave sars覺ld覺. Nas覺l? Onunla da? Ama Trublot kendisinin bu ilerde olmad覺覺n覺,​ bir arkada覺ndan duyduunu s繹yledi. Zaten kanepede lik繹r i癟meyi seven her erkekle oluyordu. Sonra Octave'​覺n kolunu b覺rakt覺: \\
 +- Pardon, dedi Trublot. Cenaze g繹m羹ld羹羹ne g繹re, Duveyrier'​ye bir mesaj iletmem gerekiyor. \\
 +Aile sessiz ve 羹z羹nt羹l羹,​ mezarl覺ktan ayr覺l覺yordu. Trublot yarg覺c覺 arkaya 癟ekip bildirdi: Clarisse'​in hizmet癟isiyle g繹r羹m羹t羹. Ama hizmet癟i metresinin adresini bilmiyordu, 癟羹nk羹 han覺m覺na iki tokat patlatt覺ktan sonra o g羹n iten ayr覺lm覺t覺. Duveyrier'​nin son umudu da u癟mutu. Mendiliyle y羹z羹n羹 kapay覺p ailesine yetiti. \\
 +Akam olur olmaz tart覺malar balad覺. Aile tam bir y覺k覺ma uram覺t覺. M繹sy繹 Vabre, noterlerin bazen yapt覺覺 gibi, vasiyetname b覺rakmam覺t覺. T羹m mobilyalar bouna arand覺; beklenen yedi y羹z bin franktan
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​