Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_52 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 52~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +eser yoktu. Ne bir hisse senedi, ne de devlet tahvili vard覺. Bir 癟ekmecede yedi y羹z otuz frank deerinde bozuk para bulundu. Bulduklar覺 bir defterdeki karma覺k hesaplar覺 ve banker mektuplar覺n覺 inceledikten sonra ger癟ei 繹renen miras癟覺lar覺n y羹z羹 sapsar覺 oldu: Yal覺 adam覺n b羹y羹k istatistik 癟al覺mas覺n覺n alt覺nda gizli bir kumar al覺kanl覺覺 yat覺yordu. T羹m servetini borsada sorumsuzca oynay覺p bitirmiti:​ Emekli maa覺, ev kiralar覺, hatta 癟ocuklar覺ndan 繹d羹n癟 diye ald覺覺 paralar覺n t羹m羹 oraya gittii gibi, apartman覺 da 羹癟 kez ipotek edip y羹z elli bin frank bor癟lanm覺t覺. Aile o mehur kasan覺n 繹n羹nde perian duruyordu: i癟inde her yerden toplad覺覺 incik boncuklar, eski madalyalar, hatta k羹癟羹k Gustave'​dan 癟ald覺覺 oyuncaklardan baka bir ey yoktu. \\
 +O zaman adama ilen癟ler yad覺rd覺lar. Aa覺l覺k,​ doland覺r覺c覺,​ moruk, hem kendine bedavadan bakt覺rm覺 ve hem de 癟ocuklar覺n覺 hi癟 d羹羹nmeden o serveti yok etmiti. Duveyrierler onbir y覺l ona kar覺l覺ks覺z bak覺p, Clotilde'​in 癟eyiz paras覺n覺 bile istemedikleri i癟in pimand覺lar. Teophile ise kendisine evlenirken s繹z verilen elli bin franka yan覺yordu. Auguste de ayn覺 durumdayd覺;​ Berthe, annesinin 繹rettii bi癟imde b繹yle doland覺r覺c覺 bir aileye gelin gitmekten utand覺覺n覺 s繹yleyerek hakaretler yad覺r覺yordu. Valerie, mirastan yoksun edilme korkusuyla, balang覺癟ta ona 繹demi olduklar覺 birka癟 ayl覺k kiray覺 ona haram ediyordu. \\
 +襤ki hafta boyunca aile bu konuyla 癟alkaland覺. Neyse ki 羹癟 y羹z bin frank deer bi癟ilen apartman yerinde duruyordu. 襤potek 繹dendikten sonra, her bir 癟ocua net elli bin frank kalacakt覺 ve bu, hi癟 yoktan iyi say覺l覺rd覺. Evin sat覺lmas覺na karar verdiler. Duveyrier kar覺s覺 ad覺na sat覺 ilemlerini 羹stlendi. nce dier iki kardee sorunu mahkemeye gitmeden 癟繹z羹mlemelerinin daha iyi olaca覺n覺 kabul ettirdi. Aralar覺nda anla覺rlarsa,​ 癟ok d羹r羹st bir adam olan Noter Renaudin 繹n羹nde ilemler bitirilirdi. Sonra, noterin 繹nerdiini s繹yleyerek,​ evi balang覺癟ta d羹羹k bir fiyattan sat覺a 癟覺karmalar覺n覺 s繹yledi. rnein, y羹z k覺rk bin franka sat覺a 癟覺karsa amat繹rler 羹羹羹r,​ 繹neriler k覺z覺覺r ve 癟ok y羹ksek bir deere satabilirlerdi. Teophile ve Auguste g羹lerek kabul ettiler. Sat覺 g羹n羹, be alt覺 繹neriden sonra Noter Renaudin birden, y羹z k覺rk dokuz bin franka sat覺覺 Duveyrier'​nin 羹zerinde b覺rakt覺. 襤potei 繹deyecek kadar bile para etmemiti. Bu darbe onlar覺 bitirdi. \\
 +O akam Duveyrierlerin evindeki kavgan覺n ayr覺nt覺lar覺 asla 繹renilemedi. Evin kal覺n duvarlar覺 bar覺malar覺n duyulmas覺n覺 繹nl羹yordu. Teophile enitesini doland覺r覺c覺l覺kla su癟lad覺; notere bir asliye hukuk yarg覺癟l覺覺 s繹z vererek sat覺n ald覺覺n覺 hayk覺r覺yordu. Auguste, 癟apk覺nl覺覺 t羹m mahallede bilinen noteri mahkemeye vereceini s繹yl羹yordu. Arada yumruklamalar olduu da s繹yleniyordu. Daire kap覺s覺ndan 癟覺karlarken Auguste i癟eriye ba覺r覺yordu:​ \\
 +- Al癟ak rezil! Senden daha az su癟lu olanlar覺 bir de utanmadan k羹ree mahk羶m ediyorsun! \\
 +Son 癟覺kan Teophile 繹ks羹r羹k n繹betleri aras覺nda hayk覺r覺yordu:​ \\
 +- H覺rs覺z! H覺rs覺z! Evet, sen ve kar覺n, ikiniz de h覺rs覺zs覺n覺z! \\
 +Adam 癟覺karken kap覺y覺 繹yle bir 癟arpt覺 ki alt kattan kap覺c覺 Gourd alarma ge癟ip yukar覺 bakt覺. Yaln覺zca kap覺s覺ndan dinleyen Madam Juzeur'​羹 g繹r羹nce mutlu bir y羹zle yine odas覺na d繹nd羹. Kap覺c覺 yeni mal sahibini hakl覺 buluyordu. \\
 +Birka癟 g羹n sonra Auguste ile k覺z kardei bar覺覺nca t羹m apartman a覺rd覺. Octave'​覺n Duveyrierlerin evine gidip g繹r羹t羹羹 g繹zlendi. 襤ki kardein 癟覺kard覺覺 g羹r羹lt羹den 癟ekinen yarg覺癟, hi癟 olmazsa miras癟覺lardan birinin az覺n覺 kapamak i癟in, giriteki d羹kk璽n覺n be y覺ll覺k kiras覺n覺 onlara ba覺lam覺t覺. Bunu 繹renen Teophile, kar覺s覺n覺 da al覺p Auguste'​le kavga etmeye indi. Kardeini arkadan vurmaya, bu h覺rs覺zlara kendini satmaya utanm覺yor muydu? Ama d羹kk璽nda Madam Josserand vard覺 ve onun az覺n覺n pay覺n覺 verdi. Kad覺n Valerie'​ye de k覺z覺 Berthe'​i 繹rnek al覺p kendini satmaktan vazge癟mesini s繹yleyince Valerie geri 癟ekilmek zorunda kald覺. Kad覺n d羹kk璽ndan 癟覺karken ba覺r覺yordu:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​