Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_53 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 53~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Demek yaln覺zca biz enayi kald覺k! Ben de kira falan 繹demiyorum ite! O k羹rek mahk羶mu isterse bizi mahkemeye versin. Ve sen Berthe, bir g羹n senin ka癟a gideceini inallah birlikte g繹r羹r羹z! \\
 +Yeniden kap覺lar 癟arp覺ld覺. 襤ki aile aras覺nda 繹l羹m羹ne bir kin olutu. Bu arada onlara yard覺mc覺 olan Octave aileye daha da yak覺nlam覺t覺. Valerie'​nin s繹zlerini Auguste m羹terilerin duymamas覺na 癟al覺覺rken,​ Berthe gen癟 adam覺n kollar覺 aras覺nda bay覺ld覺. Madam Josserand da gen癟 adama g羹veniyordu art覺k. Bu arada sava覺m覺 b覺rakmam覺t覺:​ \\
 +- Kira geliri k繹t羹 say覺lmaz. Ama ben elli bin frank覺m覺z覺 istiyorum. \\
 +- Ama bizim de ona eit paray覺 ortaya s羹rmemiz gerekiyor, dedi, Berthe. \\
 +Annesi anlamam覺 gibi yapt覺: \\
 +- Param覺z覺 istiyorum, iitiyor musun? Bu moruk imdi mezar覺nda bize g羹l羹yordur. Beni doland覺rmas覺na izin veremem. Olmayan paray覺 s繹z verirsin ha! Ne sahtek璽rlar var d羹nyada! Sana bu paray覺 verecekler k覺z覺m! Gerekirse onu mezardan 癟覺kar覺p y羹z羹ne t羹k羹r羹r羹m! \\
 +簪簪簪簪簪簪簪 \\
 +(*) 襤talyan cumhuriyet癟i General Garibaldi (1807-1882) bir癟ok kez Roma'​y覺 papan覺n elinden almak i癟in giriimlerde bulunmutu. \\
 +( 12 ) \\
 +Bir sabah Berthe annesinin evinde bulunduu s覺rada hizmet癟i Adele Saturnin'​in yan覺nda bir adamla geldiini s繹yledi. Moulineaux Ak覺l Hastanesi M羹d羹r羹 Doktor Chassagne daha 繹nceleri bir癟ok kez aileye 癟ocuklar覺n覺 daha fazla hastanede tutamayaca覺n覺,​ 癟羹nk羹 ilerlemi bir delilik belirtisi g繹rmediini bildirmiti. Doktor ayr覺ca 癟ocua imza att覺r覺p 羹癟 bin frank覺n覺 ald覺klar覺n覺 繹renmi,​ kendi kurumunu bu ilere bulat覺rmamak i癟in onu ailesine geri g繹nderiyordu. \\
 +Bu Madam Josserand i癟in y覺k覺m oldu. G繹revliyle konuup kand覺rmaya 癟al覺t覺. Ama adam 繹yle dedi: \\
 +- M羹d羹r Bey size iletmemi istedi; ailesine para verecek kadar sal覺覺 iyiyse, onlar覺n yan覺nda yaayabilecek kadar da iyidir. \\
 +- Ama o deli, bay覺m! Hepimizi kesebilir. \\
 +- 襤mza atabilecek kadar ak覺ll覺 ya! deyip gitti adam. \\
 +Saturnin 癟ok sakindi, sanki Tuileries Park覺'​nda bir gezinti yap覺p d繹nm羹t羹. Hastanedeki g羹nlerinden hi癟 s繹z etmedi bile. Alayan babas覺n覺 kucaklad覺, titreyen annesi ve k覺z kardei Hortense'​覺 繹pt羹. Sonra Berthe'​i fark edince y羹z羹 ayd覺nland覺,​ onu k羹癟羹k bir 癟ocuk gibi okad覺. Onu iyi durumda g繹ren Berthe evlendiini a癟覺klamay覺 g繹ze ald覺. Delikanl覺, daha 繹nceki tepkilerini unutmu gibi, ses 癟覺karmad覺. Ama k覺z kardei aa覺 inmeye kalk覺nca ba覺rmaya balad覺: Evlenmesi umurunda deildi ama burada yan覺nda kalmas覺n覺 istiyordu. Annesinin berbat durumunu g繹ren Berthe'​in akl覺na kardeini yan覺na almak geldi. D羹kk璽nda ona yapt覺racak i bulunurdu elbet. \\
 +Ayn覺 akam Auguste, hi癟 yanda olmad覺覺 halde, Berthe'​in karar覺na uydu. 癟 ayd覺r evlilerdi ama aralar覺ndaki birlik yava yava bozuluyordu. Bu, iki farkl覺 繹zyap覺n覺n,​ iki farkl覺 eitimin doal bir sonucuydu: as覺k suratl覺, titiz, duygusuz bir kocayla, Paris'​in sahte l羹ks羹nde yetimi, bencil ve savruk bir kad覺n. Adam bu y羹zden kar覺s覺n覺n hareketli yaam覺n覺,​ s羹rekli ev ziyaretleri,​ al覺veriler,​ gezintiler, tiyatro ve sergiler aras覺nda koturmas覺n覺 anlayam覺yordu. Haftada iki 羹癟 kez Madam Josserand k覺z覺n覺 al覺p d覺arda yemee g繹t羹r羹yordu. Onu, art覺k para vermedii s羹sl羹 giysileriyle sosyetede yan覺nda gezdirmekten zevk al覺yordu. Kocas覺 en 癟ok bu pahal覺 giysilere kar覺 癟覺k覺yordu. Geliriyle badamayan bu s羹slenme merak覺
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​