Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_54 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 54~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +veya ilerinde 癟ok gerekli olan paray覺 sokaa atma hevesi ne oluyordu? Adam覺n dediine g繹re, bakalar覺na ipek satan kii y羹nl羹 giymeliydi. Bu durumlarda Berthe annesinin irret havas覺na b羹r羹n羹p kocas覺na, yoksa 癟覺plak gezmesini mi istediini hayk覺r覺yordu. Adam ayr覺ca kar覺s覺n覺n temiz i癟 癟ama覺rlar覺yla gezmeyiine,​ g繹r羹nmeyen k覺s覺mlar覺n temizliine ald覺rmay覺覺na da k覺z覺yordu. Ama Berthe iki s繹zc羹kle onun az覺n覺 kapat覺yordu. \\
 +- Kendime ac覺nd覺raca覺ma imrendiririm daha iyi. Ben yirmi kuruum varken k覺rk kuruum varm覺 gibi yaar覺m. \\
 +Berthe'​in kal覺b覺 giderek annesine benziyordu. Evlendikten sonra olduk癟a toplam覺, anne tokad覺 alt覺ndaki sinmi k覺z yerine, kendi istei dorultusunda inatlaabilen bir kad覺n olup 癟覺km覺t覺. Auguste bu ani olgunlamay覺 ak覺nl覺kla kar覺l覺yordu. Berthe 繹nceleri zarif k覺yafetlerle d羹kk璽ndaki tezg璽hta kurumlanmaktan holanm覺t覺. Ama k覺sa s羹rede ticaretin hareketsizliinden b覺km覺, evin ge癟imi i癟in yaam覺n覺 feda eden kad覺n havas覺na girince, kocas覺yla aras覺nda bitmeyen kavgalar balam覺t覺. Ana evinde g繹rd羹羹 kavgalar覺 imdi kendi evinde kocas覺yla yap覺yor, ald覺覺 eitimin temelinde yatan erkek d羹manl覺覺yla kocas覺n覺 yaln覺zca para getirmekle g繹revli say覺yordu. Her kavgadan sonra i癟ini 癟ekiyordu: \\
 +- Ah! Annem ne kadar hakl覺ym覺! \\
 +Auguste ilk zamanlar onun isteklerini kar覺lamak i癟in 癟abalam覺t覺. Baba yetkesinin ezdii gen癟liinin al覺kanl覺覺yla,​ erin癟 i癟inde ve dingin bir aile yaam覺 istiyordu. Giri kat覺nda d羹kk璽n覺n arkas覺ndaki odas覺 art覺k yetmeyince, ikinci katta avluya bakan daireye ta覺nm覺lar,​ ona g繹re bir servet olan be bin frankl覺k mobilya alm覺lard覺. nceleri mavi ipek d繹eli yatak odas覺nda mutlu olan Berthe, bir bankerle evli olan arkada覺n覺n evini g繹rd羹kten sonra, kendi evini k羹癟羹msemeye balam覺t覺. 襤lk kavga hizmet癟iler konusunda olmutu. Ana evinde zavall覺 k覺zlar覺 a癟 b覺rakarak yapt覺rd覺klar覺 en a覺r hizmetleri kendi evinde de s羹rd羹rmeye kalk覺nca k覺zlar bakald覺rm覺t覺. Bu hizmet癟ilerden biri mutfa覺na kapan覺p alamaya balay覺nca,​ onu avutmaya 癟al覺an Auguste, kar覺s覺n覺n h覺癟k覺r覺klar覺 kar覺s覺nda,​ bir saat sonra k覺z覺 kovmak zorunda kalm覺t覺. O s覺rada dayan覺kl覺 ve yiit bir k覺z覺 ie ald覺lar. Rachel ad覺ndaki bu k覺z yirmi be yalar覺nda,​ iri burunlu ve sert y羹zl羹 biriydi; kal覺c覺 olacaa benziyordu. Daha ilk g羹nden onu 癟irkin bulan Berthe bu k覺za iki g羹nden fazla katlanamayaca覺n覺 s繹yl羹yordu;​ ama k覺z覺n sessiz ve s繹z dinler tav覺rlar覺,​ her eyi anlayan ama sesini 癟覺karmayan bak覺lar覺 kar覺s覺nda,​ yar覺 honut ve yar覺 korkmu olarak onu kabullendi. Rachel en a覺r ileri sesini 癟覺karmadan yap覺yor, kuru ekmee raz覺 oluyor ve yava yava ailenin her iini 羹zerine al覺yordu. G繹zlerini her zaman a癟覺k tutan ve dilerini s覺kan bu k覺z, madam覺n kendisine mecbur kalaca覺 g羹n羹 sab覺rla bekliyordu. \\
 +Apartmanda M繹sy繹 Vabre'​覺n 繹l羹m羹nden sonraki kar覺覺kl覺k gitmi, yerini b羹y羹k bir sessizlie b覺rakm覺t覺. Merdivenler bir kentsoylu kilisesinin sayg覺n havas覺na yeniden kavumutu. Duveyrier'​nin kar覺s覺yla bar覺t覺覺 s繹yleniyordu. Valerie ve Theophile ise kimseyle konumadan balar覺 dik girip 癟覺k覺yorlard覺. Kap覺c覺 Gourd honut bir y羹z anlat覺m覺yla apartman覺 ar覺nl覺yordu. \\
 +Bir akam saat on bire doru, Auguste ikide bir d羹kk璽n覺n kap覺s覺na 癟覺k覺p bak覺yordu. Endieli olduu anla覺l覺yordu. Akam yemei s覺ras覺nda annesi ve k覺z kardei Berthe'​i gelip alm覺lar, tatl覺s覺n覺 bile yemeye f覺rsat b覺rakmam覺lard覺. Kapan覺tan 繹nce d繹nmeye s繹z verdikleri halde h璽l璽 ortada yoklard覺. \\
 +- Ah! Tanr覺m! Tanr覺m! diye ellerini ovuturuyordu adam. \\
 +O s覺rada tezg璽hta ipek toplar覺n覺 etiketleyen Octave'​覺n yan覺na geldi. Akam覺n bu ilerlemi saatinde m羹teri de zaten gelmiyor, d羹kk璽n覺 yerletirmek i癟in a癟覺k tutuyorlard覺. Gen癟 adama sordu: \\
 +- Bu han覺mlar覺n nereye gittiini biliyor musunuz acaba? \\
 +Octave a覺r覺p masum bir y羹zle ona bakt覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​