Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_55 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 55~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Ama efendim, size s繹ylediler ya. Bir konferansa gittiler. \\
 +- Konferans saat onda bitecekti. Namuslu kad覺nlar bu saatte evlerine d繹nm羹 olurlar! \\
 +Adam d羹kk璽nda yine volta atmaya balad覺; bir yandan da, onlar覺n su癟 orta覺 olabileceinden kukuland覺覺 Octave'​a g繹z ucuyla bak覺yordu. Gen癟 adam da onu belli etmeden izliyordu. Onu hi癟 bu kadar endieli g繹rmemiti. Ne oluyordu! Ba覺n覺 癟evirince, d羹kk璽n覺n dip taraf覺nda elindeki alkoll羹 bezle bir aynay覺 temizleyen Saturnin'​i g繹rd羹. ocuu yava yava al覺t覺rmak i癟in ona basit iler veriyorlard覺. O akam Saturnin'​in g繹zleri tuhaf bir bi癟imde parl覺yordu. Octave'​覺n arkas覺ndan s羹z羹l羹p ona f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Dikkat edin... Bizimki bir k璽覺t buldu. Evet, cebinde bir k璽覺t var... Sizinse dikkat edin. \\
 +Sonra 癟abucak aynan覺n ba覺na d繹nd羹. Octave bir ey anlamad覺. Bir s羹redir deli 癟ocuk, k繹peklerin i癟g羹d羹leriyle yapt覺klar覺 gibi, ona tuhaf bir yak覺nl覺k g繹steriyordu. Ni癟in ona k璽覺ttan s繹z etmiti? Kendisi Berthe'​e mektup yazmam覺t覺. O yaln覺zca gen癟 kad覺na bakmakla yetiniyordu,​ ona bir armaan verebilmek i癟in f覺rsat kolluyordu. Daha 繹nceki deneyimlerine dayanarak bu taktii gelitirmiti. \\
 +- Saat onu on ge癟iyor! diye ba覺rd覺 Auguste. Nerede kald覺 bunlar? \\
 +Ayn覺 anda han覺mlar g繹r羹nd羹ler. Berthe beyaz ilemeli ve pembe ipekli ahane bir giysi giymiti. Annesi ve k覺z kardei de her mevsim yeniden onard覺klar覺 mavi ve mor ipekli giysileri i癟indeydiler. Madam Josserand iri g繹vdesiyle 繹nden girerek, damad覺n覺n boaz覺nda haz覺rlanm覺 olan serzenileri 繹nlemeye 癟al覺t覺. Kad覺n, 繹nemsiz bir eymi gibi, maaza vitrinlerine bakarak geldikleri i癟in ge癟 kald覺klar覺n覺 s繹ylemekle yetindi. Y羹z羹 bembeyaz olan Auguste bir ey s繹ylemedi, herhalde uygun bir an bekliyordu. F覺rt覺nay覺 duyumsayan anne birka癟 s繹zle damad覺n覺 yoklad覺 ama sonunda 癟覺kmak zorunda kald覺: \\
 +- 襤yi akamlar, k覺z覺m. Uzun yaamak istiyorsan erken yat覺p uyu, olur mu? \\
 +Kad覺n ve k覺z覺 癟覺kar 癟覺kmaz Auguste, Octave ve Saturnin'​i unutup cebinden 癟覺kard覺覺 buruuk bir k璽覺d覺 Berthe'​in y羹z羹ne tuttu: \\
 +- Nedir bu? \\
 +Berthe apkas覺n覺 癟覺kar覺rken k覺zarm覺t覺:​ \\
 +- Ah, o mu? Bir fatura. \\
 +- Evet, bir peruk faturas覺! Kafan覺zda sa癟 yokmu gibi peruk takmak ne oluyor? Ama 繹nemli olan bu deil; siz bu faturay覺 繹demisiniz. Hangi parayla 繹dediniz? \\
 +Gen癟 kad覺n iyice zor durumda kalm覺t覺:​ \\
 +- Kendi paramla, tabii! \\
 +- Sizin bu kadar paran覺z yok. Ya birisinden ald覺n覺z yahut da kasadan. Ayr覺ca, baka bor癟lar yapt覺覺n覺z覺 da biliyorum. Her eye katlanabilirim ama borca asla! Anl覺yor musunuz: Bor癟 yok! \\
 +Adam覺n bu ba覺r覺覺nda namuslu bir t羹ccar覺n borca kar覺 duyduu nefret vard覺. H覺z覺n覺 alamay覺p kar覺s覺n覺n s羹rekli d覺arda oluunu, Paris'​in d繹rt bir yan覺na yapt覺覺 gezintileri ve l羹ks giyinme al覺kanl覺覺n覺 eletirdi. Onun durumundaki bir aile kad覺n覺 ipek giysilerle gece saat on birlere kadar d覺arda m覺 olmal覺yd覺?​ B繹yle zevkleri olan bir kad覺n覺n en az be y羹z bin frank 癟eyiz paras覺 getirmesi gerekirdi. Ama o ger癟ek su癟luyu biliyordu: K覺zlar覺n覺n s覺rt覺na g繹mlek alacak paras覺 olmad覺覺 halde, onlar覺 servet yemeye al覺t覺ran annesi! \\
 +- Annemi aa覺lamay覺n! diye ba覺rd覺 Berthe. Onun bir su癟u yok, o yaln覺zca g繹revini yapt覺. Ya sizin ailenize ne demeli? Babalar覺n覺 繹ld羹renler! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​