Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_56 [2015/07/28 16:12]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_56 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 56~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Octave etiketlerine eilip duymazl覺ktan geldi. Ama g繹z ucuyla kavgay覺 ve 繹zellikle Saturnin'​i izliyordu. Deli 癟ocuk aynay覺 temizlemeyi b覺rakm覺,​ burnundan soluyor ve kocan覺n 羹zerine at覺lmaya haz覺r g繹r羹n羹yordu. \\
 +- Ailelerimizle uramayal覺m,​ kendi derdimiz bize yeter, dedi Auguste. Bak覺n, bu yaam bi癟imini b覺rakacaks覺n覺z,​ 癟羹nk羹 size art覺k be kuru bile vermeyeceim. Sizin yeriniz burada, t羹m namuslu kad覺nlar gibi, tezg璽h覺n arkas覺ndad覺r. Eer bir daha bor癟lan覺rsan覺z kar覺mam. \\
 +Berthe sapsar覺 kesilmiti. Al覺kanl覺klar覺,​ zevkleri ve g羹zel giysilerine bir darbe vuran bu koca yetkesi onu a覺rt覺yordu. Bu, sevdii ve evlenirken d羹ledii her eyin sonu demekti. Ama bir kad覺n taktiiyle,​ as覺l 繹fkelendii noktay覺 gizleyip 繹fkeyle ba覺rd覺: \\
 +- Annemi aa覺laman覺za katlanamam! \\
 +Auguste omuz silkti: \\
 +- Anneniz, ha! Bak覺n, bu davran覺覺n覺zla gittik癟e ona benziyor, 癟irkinleiyorsunuz. Evet, sizi tan覺yam覺yorum,​ yerinize o gelmi. Vallahi bu beni korkutuyor! \\
 +Berthe hemen dingin bir bi癟imde kar覺s覺na dikildi: \\
 +- Az 繹nce s繹ylediinizi,​ s覺k覺ysa annemin y羹z羹ne s繹yleyin bakal覺m. Sizi nas覺l kap覺ya koyar. \\
 +- Ah! Beni kap覺ya koyacakm覺! Pek璽l璽, hemen 癟覺k覺p s繹yleyeceim. \\
 +Adam kap覺ya doru y羹r羹d羹. Asl覺nda 癟覺kmas覺 iyi olacakt覺, 癟羹nk羹 Saturnin kurt gibi g繹zlerini k覺sm覺, onu bomak i癟in arkas覺ndan yakla覺yordu. Gen癟 kad覺n bir sandalyeye 癟繹k羹p s繹ylenmeye balad覺: \\
 +- Ah, Tanr覺m! Yeniden balamak m羹mk羹n olsayd覺 kesinlikle onunla evlenmezdim! \\
 +Yukarda, Adele yatm覺 olduundan,​ kap覺y覺 M繹sy繹 Josserand a癟t覺. Baba gece 癟al覺mas覺na balamak 羹zereydi; son g羹nlerde ba ar覺lar覺 癟ekmesine kar覺n ve her zamanki kefedilme korkusuyla bu nank繹r ii s羹rd羹r羹yordu. Yal覺 adam masan覺n 羹zerinde bitirmesi gereken bir muhasebe ii olduunu s繹yleyerek damad覺n覺 dorudan yemek odas覺na ald覺. Auguste hemen konuya girip k覺z覺n覺 bor癟la al覺veri yapmakla su癟lad覺 ve peruk faturas覺 羹zerine 癟覺kan kavgay覺 anlatt覺. Yal覺 adam覺n elleri titremeye balad覺; kekeliyor ve g繹zlerinden ya geliyordu. Demek k覺z覺 da 繹mr羹n羹 bor癟 ve s羹rekli aile kavgalar覺 i癟inde ge癟irecekti! Talihsiz yaam覺 癟ocuunda yineleniyordu! Ayr覺ca dier bir korku adam覺n elini kolunu bal覺yordu;​ damad覺n覺n her an s繹z verilen paray覺 istemesinden korkuyordu. Gen癟 adam akam羹st羹 birden eve geldiine g繹re durumlar覺n覺 biliyor olmal覺yd覺. \\
 +- ey... kar覺m uyuyor, onu rahats覺z etmesek iyi olur diyorum. Dorusu 癟ok a覺rd覺m... Asl覺nda Berthe iyi k覺zd覺r, inan覺n bana... Biz de herhalde sizi k覺zd覺racak bir ey yapmad覺k, sevgili olum... \\
 +Adam damad覺n覺 yat覺t覺rmaya 癟al覺覺rken bir yandan da endieyle onun y羹z羹n羹 inceliyordu. O s覺rada Madam Josserand yatak odas覺n覺n kap覺s覺nda g繹r羹nd羹. Gecelii ve bembeyaz y羹z羹yle dehet verici bir g繹r羹nt羹s羹 vard覺. Auguste k覺zg覺n olmas覺na kar覺n geri 癟ekildi. Kad覺n kap覺dan dinlemi olmal覺yd覺,​ 癟羹nk羹 hemen yumruk gibi konuya girdi: \\
 +- Herhalde s繹z verdiimiz on bin frank覺 istemeye geldiniz, deil mi? Vadesine hen羹z iki ay var. Merak etmeyin, iki ay sonra 繹deyeceiz,​ bay覺m. Bizde 繹l羹p de s繹z羹m羹zden ka癟mak yok. \\
 +Yalan覺n bu kadar g繹rkemlisi M繹sy繹 Josserand'​覺n y羹reine indi. Madam Josserand damad覺na konuma f覺rsat覺 vermeden darbeleri indiriyordu:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​