Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_57 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 57~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Siz bu d羹羹ncesizce davran覺lar覺n覺zla Berthe'​i hasta ettiinizde,​ doktor 癟a覺rman覺z gerekecek. 襤la癟 paralar覺yla birlikte ka癟a mal olaca覺n覺 bir d羹羹n羹n. Az 繹nce, bir budalal覺k yapaca覺n覺z覺 fark ettiim halde yukar覺 geldim. Elinizden geleni yap覺n, kar覺n覺z覺 isterseniz d繹v羹n. Ama benim ana y羹reim rahat, 癟羹nk羹 Tanr覺 bizi g繹zl羹yor ve onun cezas覺 hi癟 gecikmez. \\
 +Sonunda Auguste yak覺nd覺覺 eyi anlatabildi. Kar覺s覺n覺n s羹rekli d覺arda gezmesini, pahal覺 giysilerinden s繹z etti. Daha da cesaretlenip Berthe'​in ald覺覺 terbiyeyi de eletirdi. Madam Josserand onu ac覺yormu gibi dinliyordu. Adam bitirince 繹yle dedi: \\
 +- T羹m bunlar o kadar sa癟ma ki yan覺t vermeye bile demez, bay覺m. Benim vicdan覺m rahat, bu bana yeter. Size bir melek emanet ettim ama beni aa覺layacaksan覺z hi癟bir eyinize kar覺m覺yorum. Kendiniz halledin. \\
 +- Ama b繹yle giderse k覺z覺n覺z beni aldatabilir,​ madam! diye 繹fkelendi Auguste. \\
 +Gitmek 羹zere olan kad覺n d繹nd羹: \\
 +- Bunun i癟in ne gerekiyorsa yap覺yorsunuz,​ bay覺m! \\
 +Ve Madam Josserand beyaz gecelii i癟inde 羹癟 memeli dev bir Ceres (*) gibi gururla odas覺na d繹nd羹. \\
 +Baba Auguste'​羹 birka癟 dakika tutup yat覺t覺rmaya 癟al覺t覺. Kad覺nlar覺n isteklerine kar覺 癟覺kman覺n zor olduunu anlatarak gen癟 adam覺 sakinletirdi ve onu kar覺s覺n覺 ba覺lamaya haz覺r bir kafayla g繹nderdi. Yaln覺z kalan M繹sy繹 Josserand masas覺na oturunca, k羹癟羹k gaz lambas覺 繹n羹nde alamaya balad覺. Her ey botu, k覺z覺na gizlice yard覺m edecek kadar gece iini hi癟bir zaman bitiremeyecekti. ocuunun bor癟lan覺yor olmas覺 ona kendi utanc覺 gibi geliyordu. stelik kendini iyi bulmuyordu, bu yak覺nlarda yine bir bunal覺m gelebilirdi. Sonunda g繹zyalar覺n覺 tutarak g羹癟l羹kle 癟al覺maya koyuldu. \\
 +Aa覺da, d羹kk璽nda Berthe ba覺n覺 elleri aras覺na alm覺, devinimsiz oturuyordu. 覺raklardan biri kepenkleri 繹rtt羹kten sonra mahzene inmiti. O zaman Octave gen癟 kad覺na yaklaabildi. Koca gittikten hemen sonra Saturnin el kol iaretleriyle Octave'​覺 k覺z kardeinin yan覺na gitmeye zorluyordu. G羹lerek gen癟 adam覺 cesaretlendirmeye 癟al覺覺yor,​ anla覺lmamaktan korktuu i癟in elleriyle 繹p羹c羹k iaretleri yap覺yordu. Octave ona iaretlerle "​Nas覺l?​ Onu 繹pmemi mi istiyorsun?"​ diye haber g繹nderince deli 癟ocuk ba覺n覺 evet anlam覺nda sall覺yordu. \\
 +Saturnin gen癟 adam覺n k覺z kardeinin yan覺na g羹l羹mseyerek gittiini g繹r羹nce, onlar覺 rahats覺z etmemek i癟in, mutlu bir bi癟imde tezg璽h覺n arkas覺na sakland覺. Gaz lambalar覺n覺n 覺覺覺nda ve ipeklerin kokusu alt覺nda maaza sessizdi. \\
 +- Madam, dedi Octave tatl覺 bir sesle, kendinizi bu kadar 羹zmeyin. \\
 +Kad覺n dal覺p gitmiti, gen癟 adam覺 yak覺n覺nda g繹r羹nce irkildi. \\
 +- Sizden 繹z羹r dilerim, M繹sy繹 Octave. Bu tats覺z olaya tan覺k olduysan覺z su癟 benim deil. Kocam覺n da kusuruna bakmay覺n, bu akam biraz rahats覺z olmal覺. Bilirsiniz, her ailede ufak s羹rt羹meler olur... \\
 +Kad覺n h覺癟k覺rmaya balad覺; kocas覺n覺n kusurunu d覺ar覺ya kar覺 savunmas覺 gerektii d羹羹ncesi ilk kez akl覺na geliyordu. Saturnin tezg璽h覺n alt覺ndan kafas覺n覺 癟覺kard覺; ama Octave'​覺n k覺z kardeinin elini tuttuunu g繹r羹nce 癟ekildi. \\
 +- Biraz cesur olun, madam, l羹tfen. \\
 +- Elimde deil. Siz de buradayd覺n覺z,​ her eyi duydunuz. Seksen frankl覺k peruk i癟in! Sanki dier han覺mlar peruk takm覺yormu gibi! Ama o hi癟bir ey bilmiyor ve dinlemiyor. Kad覺n ruhundan anlam覺yor. Ah! ok mutsuzum, M繹sy繹 Octave! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​