Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_58 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 58~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Duyduu nefretin ateiyle akl覺na gelen her eyi s繹yl羹yordu. Severek evlendii bu adam imdi kendisinden bir bluzu esirgiyordu! Oysa kad覺nl覺k g繹revlerini yerine getiriyordu. Ge癟enlerde peruk alma isteini geri 癟evirmeseydi,​ kendi paras覺yla almaya kalkar m覺yd覺 hi癟? Kocas覺 en basit eylere bile k覺z覺yordu. Ufak bir s羹s eyas覺n覺 can覺 癟ekip istediinde hep surat ediyordu. Ama gururu vard覺, kocas覺ndan bir ey istemeden, gerektiinde ondan yoksun kalabiliyordu. rnein, iki haftad覺r Palais-Royal'​daki bir kuyumcuda fantezi bir m羹cevher g繹rm羹t羹. \\
 +- Bir bilseniz, 羹zerinde elmas taklidi 羹癟 y覺ld覺z olan bir sa癟 tokas覺. Oh! Y羹z frankl覺k bir ey. 襤te bunu ka癟 kez s繹yledimse de oral覺 olmad覺. \\
 +Octave b繹yle bir ansa inanamazd覺. Olay覺 h覺zland覺rd覺. \\
 +- Evet, evet, biliyorum. Benim 繹n羹mde de ka癟 kez konutunuz. Dorusu, madam, beni d羹kk璽n覺n覺za kabul ettiniz, bana o kadar yard覺mc覺 oldunuz ki ben de ba覺laman覺za s覺覺narak... \\
 +Bunlar覺 s繹ylerken cebinden bir m羹cevher kutusu 癟覺kar覺p a癟t覺: 羹癟 y覺ld覺zl覺 toka kadife 羹zerinde parl覺yordu. Berthe heyecanla ayaa kalkt覺. \\
 +- Ama bu olanaks覺z! M繹sy繹 Octave, bunu kabul edemem. Doru yapmad覺n覺z. \\
 +Gen癟 adam saf g繹r羹n羹p birka癟 bahane s覺ralad覺. Midi b繹lgesinde bu g繹renekti. Ayr覺ca, ger癟ek elmas deildi ya. Kad覺n覺n y羹z羹 pembelemi,​ alamay覺 kesmi ve g繹zlerini m羹cevherden ay覺ram覺yordu. \\
 +- Rica etsem, madam... Hi癟 olmazsa, 癟al覺mamdan honut olduunuzu g繹stermek i癟in kabul edin. \\
 +- Hay覺r, M繹sy繹 Octave, 羹stelemeyin. Ger癟ekten kabul edemem. \\
 +Saturnin ortaya 癟覺km覺 ve b羹y羹lenmi gibi m羹cevhere bak覺yordu. Ama salam kulaklar覺 Auguste'​羹n ayak seslerini duyunca dilini aklat覺p Berthe'​i uyard覺. Tam kocas覺 i癟eri girerken kad覺n karar覺n覺 verdi; kutuyu cebine atarken f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Pek璽l璽! Ama onu ablam Hortense'​覺n armaan ettiini s繹yleyeceim,​ olur mu? \\
 +Auguste d羹kk璽n覺n kapat覺lmas覺 i癟in buyruk verdikten sonra Berthe'​le evine 癟覺kt覺. Adam kavgadan tek s繹z etmedi, 羹stelik kar覺s覺n覺n yat覺m覺 olmas覺ndan honut gibiydi. Octave da d羹kk璽ndan ayr覺l覺rken bir el omzuna dokundu. Bu, Saturnin'​di;​ mahzende yat覺p kalk覺yordu. Deli 癟ocuk yaban覺l bir sevin癟le ona g羹l羹yordu:​ \\
 +- Arkada... iyi dost... \\
 +O zamana kadarki hesaplar覺 deien Octave, imdi Berthe'​i gen癟 ve g羹zel olduu i癟in arzuluyordu. imdiye kadar kad覺nlar覺n desteiyle bir yere gelmenin hesaplar覺n覺 yaparken imdi, Marsilya'​da bilmedii, l羹ks ve zarif Parisli K覺z'​覺n tad覺na bakmak istiyordu. Onun eldivenli k羹癟羹k ellerine, y羹ksek topuklu k羹癟羹k ayaklar覺na,​ dantellerle s羹sl羹 g繹羹slerine,​ hatta temizlii kukulu i癟 癟ama覺rlar覺na bay覺l覺yordu. B繹yle bir kad覺n i癟in armaanlara para harcamak tutumlu doas覺na ayk覺r覺 da olsa ona zevk veriyordu. \\
 +Gen癟 adam覺 en 癟ok a覺rtan bu kad覺na a覺k olurken 羹zerine bir utanga癟l覺k gelmi olmas覺yd覺. Her zamanki acelecilii gitmi, ileri oluruna b覺rak覺p yava gitmenin zevkini al覺r olmutu. Valerie ve Madam Hedouin'​le olan k繹t羹 deneyimleri sonunda Berthe'​i uzun ve dikkatli bir kampanya sonunda elde edebileceini anlam覺t覺. Ama t羹m bunlar覺n alt覺nda, sevdii kad覺n覺n korkusu da vard覺; 癟羹nk羹 Berthe'​in namuslu olduuna inan覺yordu. \\
 +Bu tart覺man覺n ertesi g羹n羹, kad覺na armaan覺n覺 verebilmekten mutlu olan Octave, kocayla da aray覺 iyi tutman覺n yararl覺 olaca覺n覺 d羹羹nd羹. Auguste t羹m 癟al覺anlar覺na kendi masas覺nda yemek yedirirdi.
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​