Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_60 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 60~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +sevgi ve ehvet bu ac覺 dram覺n ok etkisiyle sonsuzca k繹rlemiti. Ama Berthe, iyiletikten sonraki iyilik bilmezliine kar覺n, onun g繹z羹nde 繹l羹mden kurtard覺覺 ve k覺skan癟 bir sevgiyle y羹celttii bir k覺z ve bir karde olmutu. Bu nedenle, bir a覺k gibi onun kocas覺ndan nefret ediyor, i癟ini Octave'​a d繹kerek rahatl覺yordu:​ \\
 +- Yine bir g繹z羹 kapanm覺. Onun bu ba ar覺s覺 kafam覺 bozuyor. D羹n ayaklar覺n覺 nas覺l s羹r羹d羹羹n羹 g繹rd羹n羹z,​ deil mi? 襤te yine sokaa bak覺yor. Pis domuz, pis domuz! \\
 +Auguste ad覺m atsa onu k覺zd覺r覺yordu. Deli 癟ocuk bazen da tehlikeli 癟繹z羹mler d羹羹n羹yordu:​ \\
 +- 襤kimiz bir olup onu domuz gibi keselim, ha ne dersin? \\
 +Octave onu yat覺t覺r覺yordu. Dingin olduu g羹nlerde deli 癟ocuk gen癟 kad覺nla Octave aras覺nda habercilik yap覺yor, birinin 繹teki i癟in s繹yledii g羹zel bir s繹z羹, bir i buyruunu iletiyordu. Onlar i癟in can覺n覺 verecek gibiydi. \\
 +Berthe armaandan bir daha s繹z etmemiti. Octave'​覺n heyecanl覺 ilgisini fark etmemi g繹r羹n羹yor,​ ona bir arkada gibi davran覺yordu. Gen癟 adam art覺k 癟ok 覺k giyiniyor, k覺zlar覺n 癟ekici bulduu g繹zlerini gen癟 kad覺n覺n 羹zerinden ay覺rm覺yordu. Kad覺n yaln覺zca bir ka癟ama覺n覺 saklamaya yard覺m ettii zaman ona minnet duyuyordu. Aralar覺nda bir su癟 ortakl覺覺 olumutu;​ gen癟 kad覺n覺 annesiyle 癟覺kmaya y羹reklendiriyor,​ koca kukuland覺覺 zaman onlar覺 bir bahaneyle koruyordu. Al覺veri ve gezme furyas覺na dalm覺 olan gen癟 kad覺n art覺k kocas覺n覺n ne diyeceiyle hi癟 ilgilenmiyor,​ bu konunun 癟繹z羹m羹n羹 Octave'​a b覺rak覺yordu. B繹yle d繹n羹lerinde gen癟 adam覺n d羹kk璽nda beklediini g繹r羹rse, arkada癟a onun elini s覺k覺yordu. \\
 +Ama bir g羹n kad覺n覺n 繹d羹 koptu. Berthe bir k繹pek sergisinden d繹nd羹羹 g羹n, Octave onu mahzene 癟a覺rd覺 ve g羹nd羹z gelen yetmi iki frankl覺k bir 癟orap faturas覺n覺 Berthe'​e verdi. Gen癟 kad覺n sarar覺p bir 癟覺l覺k att覺: \\
 +- Tanr覺m! Kocam bunu g繹rd羹 m羹? \\
 +Gen癟 adam merak etmemesini, kocas覺na g繹stermeden faturay覺 cebe indirmek i癟in epey ter d繹kt羹羹n羹 anlatt覺. Sonra, 癟ekingen bir sesle ekledi: \\
 +- Faturay覺 繹dedim. \\
 +Gen癟 kad覺n hemen ceplerini arar gibi yapt覺, bir ey bulamay覺nca ona d繹nd羹: \\
 +- Size bunu 繹deyeceim. Ah! ok teekk羹r ederim, M繹sy繹 Octave. Auguste bunu g繹rseydi yok olmutum. \\
 +Bu kez gen癟 adam覺n iki elini tuttu ve bir an elleri aras覺nda tutup s覺kt覺. Bundan sonra yetmi iki frank覺 az覺na almad覺. \\
 +Berthe, gen癟 k覺zl覺覺nda akl覺na koyduu ve annesinin bir erkekten istemesini 繹rettii her eye kar覺 giderek bitmeyen bir istek ve zevk duyar olmutu. Baba oca覺nda tatmin edemedii isteklerin, 癟izme alabilmek i癟in kalitesiz ya yemek zorunda kald覺覺 g羹nlerin, yirmi kez onart覺p giydii giysilerin ac覺s覺n覺 癟覺karmak istiyor gibiydi. Ama en 癟ok son 羹癟 y覺l覺n, bir koca bulabilmek i癟in Paris 癟amurunda balo ayakkab覺lar覺yla kap覺 kap覺 dolat覺覺 g羹nlerin 繹c羹n羹 al覺yordu: Bir sandalyede oturup s覺k覺nt覺dan patlad覺覺 癟ar覺lar,​ aptal suratl覺 erkeklere y羹z羹nde tutabilmek i癟in zorland覺覺 utanga癟 g羹l羹mseyiler,​ her eyi bildii halde masum gibi durabilmeler. Sonra yamur alt覺nda, araba tutamadan eve d繹n羹ler,​ buz gibi yata覺nda titremeler ve yanaklar覺nda h璽l璽 ac覺s覺n覺 duyduu anne tokatlar覺. Yirmi iki ya覺nda olmas覺na kar覺n h璽l璽 o g羹nleri unutam覺yor,​ bazen bir eksii var m覺 diye aynada kendini inceliyordu. Uzun s羹re
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​