Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_61 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 01~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +izini s羹rd羹kten sonra yakalad覺覺 av覺n iini bir darbeyle bitiren avc覺, Auguste'​e hi癟 ac覺m覺yor ve ona bir zavall覺 g繹z羹yle bak覺yordu. \\
 +Kar覺 koca aras覺ndaki birlik, erincini yitirmemek isteyen kocan覺n t羹m 癟abalar覺na kar覺n, giderek 癟繹z羹l羹yordu. Adam kar覺s覺n覺n ufak kusurlar覺na g繹z yumuyor, hatta daha b羹y羹klerini de sineye 癟ekiyordu ama s羹rekli olarak daha b羹y羹k bir ay覺b覺n korkusuyla ya覺yordu. Bu nedenle, Berthe'​in a癟覺klamakta zorland覺覺 al覺verileri annesi veya k覺z kardeinin 羹zerine y覺kmas覺n覺 hog繹r羹yle kar覺l覺yordu. Kar覺s覺n覺n akamlar覺 癟覺kmas覺na da g繹z yumuyordu; bu sayede Octave iki kez gen癟 kad覺n覺, annesi ve k覺z kardeiyle birlikte, gizlice tiyatroya g繹t羹rebilmiti. Bu 癟ar覺lardan han覺mlar o kadar honut kald覺lar ki gen癟 adam覺n yaamas覺n覺 bildiini s繹ylediler. \\
 +O zamana kadar Berthe, en ufak tart覺mada,​ kocas覺n覺n kar覺s覺na namuslu oluunu 癟覺kar覺yordu. Kocas覺 olarak rahat uyuyabilirdi. Annesi gibi k覺z覺n da ahlak anlay覺覺na g繹re kocan覺n hakl覺l覺覺,​ kad覺n覺n zina yapmas覺 durumunda mazur g繹r羹lebilirdi. Bu ger癟ek namusluluk, evliliinin ilk aylar覺nda isteklerini tatmin ederken, onun i癟in b羹y羹k bir 繹zveri oluturmuyordu. Souk yap覺l覺 bir kad覺n olduundan,​ arzulu bir yaam覺n sorunlar覺n覺 g繹ze almaya yanam覺yor,​ kendi ba覺na tatmin edebildii zevkleri yeliyordu. Octave'​覺n ona kur yapmas覺 yaln覺zca, baar覺s覺z koca arama g羹nlerinde bir par癟a k覺r覺lm覺 olan gururunu okuyordu; 羹stelik bundan t羹rl羹 癟覺karlar sal覺yordu. Bir g羹n gen癟 adama be saatlik araba 羹cretini 繹detmiti. Baka bir g羹n tam 癟覺karken, gen癟 adama c羹zdan覺n覺 yukarda unuttuunu s繹yleyerek otuz frank 繹d羹n癟 alm覺t覺. Bu gen癟 adam zarars覺zd覺;​ bir art niyet ta覺madan,​ olaylar覺n ve zevklerinin gelimesine g繹re, ondan yararlan覺yordu. Bu arada, g繹revlerini kusursuz yapt覺覺 halde eziyet g繹ren kad覺n rol羹n羹 de sonuna kadar oynuyordu. \\
 +Bir cumartesi g羹n羹 kar覺 koca aras覺nda k覺yamet koptu. Hizmet癟i Rachel'​in hesab覺nda yirmi kuru eksik 癟覺km覺t覺. Evin haftal覺k paras覺n覺 Auguste veriyor, Rachel'​in hesab覺n覺 Berthe 繹d羹yordu. O akam Josserandlar覺 yemee 癟a覺rm覺lard覺 ve mutfak yiyecek doluydu: Tavan, koyun budu, karnabahar. Saturnin yerde oturmu, k覺z kardeinin ve enitesinin ayakkab覺lar覺n覺 boyuyordu. Tart覺ma yirmi kuru konusunda uzun aray覺larla balad覺. Nereye gitmi olabilirdi? Auguste yeniden hesaplar覺 incelerken, Rachel dingin ve sert y羹z anlat覺m覺yla hi癟bir ey olmam覺 gibi ama kulaklar覺n覺 dikerek koyun budunu ie ge癟iriyordu. Adam sonunda elli frank覺 tamamlad覺: aa覺 inecekken yine kafas覺 bu kay覺p paraya tak覺l覺nca geri d繹nd羹: \\
 +- Ama bu paray覺 bulmam覺z gerekir, dedi kar覺s覺na. Belki de Rachel'​den 繹d羹n癟 alm覺, vermeyi unutmusundur. \\
 +Berthe bu s繹ze al覺nd覺. \\
 +- Bari evin paras覺n覺 癟ald覺覺m覺 s繹yleyin! Ah, ne yaz覺k! \\
 +Her ey burada balad覺 ve en zehirli su癟lamalara kadar gitti. Bar覺 istemesine kar覺n, mutfaktaki tavan覺 ve koyun budunu g繹ren Auguste bu a覺r覺 yiyecek harcamas覺 nedeniyle 癟ileden 癟覺km覺t覺. Mutfak defterini kar覺t覺r覺yor,​ her harcamay覺 eletiriyordu. Bu kadar savurganl覺k olur muydu? Yoksa hizmet癟iyle birlik olup mutfak hesab覺n覺 iiriyorlar m覺yd覺? Sabr覺 taan gen癟 kad覺n ba覺rmaya balad覺: \\
 +- Ben! Ben hizmet癟iyle birlik mi oluyormuum?​ Oysa beni ispiyonlamas覺 i癟in onu burada tutan sizsiniz! Evet, her zaman peimde, nereye gitsem g繹zleri 羹zerimde. Ah! Belki de ben 癟ama覺r deitirirken anahtar deliinden bak覺yordur. Sizin izlemeniz umurumda deil, 癟羹nk羹 ben k繹t羹 bir ey yapm覺yorum. Ama beni onunla birlik olmakla su癟lamay覺n,​ l羹tfen. \\
 +Bu beklenmedik sald覺r覺 kocay覺 bir an ak覺n b覺rakt覺. Rachel elindeki butla geri d繹nd羹; elini g繹s羹ne bast覺r覺p protesto ediyordu: \\
 +- Oh! Madam, bunu nas覺l s繹ylersiniz?​ Ben ki size o kadar sayg覺 duyuyorum... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​