Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_63 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 63~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Azizim, kar覺m delirmi. Kendini odas覺na kilitledi. Sizden rica etsem, 癟覺k覺p onunla konusan覺z. Bir kaza olmas覺ndan korkuyorum. \\
 +Octave 癟ekiniyormu gibi yapt覺; bu nazik bir konuydu. Ama ailenin hat覺r覺 i癟in raz覺 oldu. Yukar覺 癟覺kt覺覺nda Saturnin k覺z kardeinin kap覺s覺 繹n羹nde bekliyordu. Deli 癟ocuk onun ayak seslerini duyunca h覺rlad覺; tezg璽htar覺 tan覺y覺nca y羹z羹 ayd覺nland覺. \\
 +- Ah! Evet, sen diye m覺r覺ldand覺. Sen iyi... O alamas覺n,​ ona iyi davran. Korkma, ben burada beklerim. Hizmet癟i bakmak isterse 癟arpar覺m. Sonra sad覺k bir k繹pek gibi kap覺n覺n 繹n羹ne oturdu, zaman 繹ld羹rmek i癟in elindeki ayakkab覺y覺 parlatmaya koyuldu. \\
 +Octave kap覺y覺 vurdu. Yan覺t alamad覺. 襤癟erden hi癟 ses gelmeyince seslenip kendini tan覺tt覺. Berthe kap覺y覺 aralay覺p girmesini rica etti. Sonra kap覺y覺 kapay覺p yine s羹rg羹ledi. \\
 +- Siz gelebilirsiniz ama o, hay覺r! \\
 +Kad覺n sinirli bir bi癟imde yatakla pencere aras覺nda volta at覺yor ve s繹yleniyordu. Kocas覺n覺n can覺 isterse anne ve babas覺na yemek verebilirdi;​ ama o masaya oturmayacakt覺. Bakal覺m kocas覺 bunu nas覺l a癟覺klayacakt覺?​ Zaten yatmak istiyordu. Sinirli elleriyle battaniyeyi a癟覺yor ve yast覺klar覺 d羹zeltiyordu. Octave'​覺n orada olduunu o kadar unutmutu ki, bir ara giysisinin d羹melerini a癟ar gibi yapt覺. Sonra baka bir konuya atlad覺: \\
 +- 襤nan覺r m覺s覺n覺z, beni d繹vd羹! Ni癟in? Pa癟avra i癟inde gezmekten utan覺p be y羹z frank istediim i癟in! \\
 +Gen癟 adam odan覺n ortas覺nda dikilmi, bar覺t覺r覺c覺 s繹zler ar覺yordu. Berthe bu kadar 羹z羹lmekle kendine haks覺zl覺k ediyordu. Her ey d羹zelirdi. Sonra, 癟ekingen bir tav覺rla 繹nerisini yapt覺: \\
 +- deme g羹癟l羹羹 癟ektiiniz zaman ni癟in dostlar覺n覺za bavurmuyorsunuz?​ rnein ben! Oh! Bu yaln覺zca bir bor癟, sonra 繹dersiniz. \\
 +Kad覺n ona bak覺yordu. Bir sessizlikten sonra: \\
 +- Hay覺r, dedi. Bu yanl覺 olur. Elalem ne der, M繹sy繹 Octave? \\
 +neriyi geri 癟evirii o kadar sakindi ki gen癟 adam 羹stelemedi. Ama Berthe'​in 繹fkesi ge癟miti. Derin soluk al覺p g繹zlerini sildi. Dinginleen y羹z羹 h璽l璽 beyazd覺. Gen癟 adam bu g羹zellik kar覺s覺nda yine kendisini utanga癟 duyumsad覺. Bir yandan bar覺t覺r覺c覺 s繹zler s繹ylerken, i癟inden h覺zl覺 bir plan yap覺yordu: Acaba onu kucaklayabilir miydi? Kad覺n y羹z羹ndeki kararl覺 anlat覺mla ona bak覺yordu. \\
 +- Biraz sab覺rl覺 olun, dedi Octave. Kocan覺z k繹t羹 biri deil. Onu idare etmesini bilirseniz, size istediinizi verecektir. \\
 +襤kisi de bu bo s繹zlerin ard覺ndan ayn覺 havaya girmilerdi. Odada yaln覺z, her t羹rl羹 s羹rprizden uzak ve 繹zg羹rd羹ler. Bu g羹ven ve odan覺n 覺l覺k havas覺 i癟lerine iliyordu. Ama gen癟 adam cesaret edemiyordu; i癟inde kad覺ns覺 bir taraf bu istek dakikas覺n覺 uzatmak ister gibiydi. O zaman kad覺n, sanki eski dersleri an覺msam覺 gibi, mendilini d羹羹rd羹. \\
 +- Oh! Pardon. \\
 +Gen癟 adam mendili yerden al覺rken parmaklar覺 birbirine dedi, bu dokunma bir an i癟in onlar覺 yaklat覺rd覺. imdi kad覺n ona g羹l羹ms羹yor,​ erkeklerin tahta gibi kad覺nlardan nefret ettiini an覺msayarak,​ belini yumuat覺yordu. Aptal olmamal覺yd覺;​ bir erkei kazanmak i癟in, fark覺nda deilmi gibi oyunlara izin vermeliydi. \\
 +- Bak覺n gece oluyor. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​