Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_64 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 64~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Kad覺n pencereye giderken gen癟 adam da onu izledi. Perdelerin aras覺nda elini tutmas覺na izin verdi. imdi daha neeli g羹l羹yor, davran覺lar覺yla erkei b羹y羹l羹yordu. Sonunda gen癟 adam覺n cesaret bulduunu g繹r羹nce boynunu geriye at覺p g繹羹slerini 繹ne 癟覺kard覺. 覺lg覺na d繹nen Octave onu 癟enesinin alt覺ndan 繹pt羹. \\
 +- Ah! M繹sy繹 Octave! \\
 +Kad覺n onu azarlar gibi yap覺yordu. Gen癟 adam onu belinden kavray覺p yata覺n 羹zerine att覺. Bu hareketle onun ger癟ek kabal覺覺 ve iltifatl覺 tav覺rlar覺 alt覺nda kad覺n覺 aa覺 g繹ren 繹zyap覺s覺 kendini g繹steriyordu. Berthe sesini 癟覺karmadan kendisine sahip olmas覺na izin verdi. Ayaa kalkt覺覺nda bilekleri ar覺yor, y羹z羹nde erkeklerden irenen bir anlat覺mla ona bak覺yordu. Odadaki sessizliin i癟inde, kap覺n覺n arkas覺nda ayakkab覺 f覺r癟alayan Saturnin'​in g羹r羹lt羹s羹 iitiliyordu. \\
 +Octave'​覺n kafas覺nda Valerie ve Madam Hedouin vard覺: 襤te sonunda Marie Pichon'​dan daha iyisine sahip olabilmiti! Kendi g繹z羹nde deerinin artt覺覺n覺 duyumsad覺. Sonra, Berthe'​in g羹癟l羹kle hareket ettiini g繹r羹nce, bir utanma duygusuyla onu 繹pt羹. Kad覺n yava yava kendini toparl覺yor,​ y羹z羹nde tasas覺z bir anlat覺mla sanki "Ne yapal覺m? Olduysa oldu!" der gibi duruyordu. Ama bir ara h羹z羹nlendi:​ \\
 +- Keke benimle siz evlenseydiniz! diye m覺r覺ldand覺. \\
 +Gen癟 adam a覺rd覺,​ hatta endielendi;​ ama onu 繹pmekten kendini alamad覺: \\
 +- Ah! Evet, ne kadar iyi olurdu! \\
 +O akam Josserandlar yemee geldiklerinde her ey 癟ok g羹zel oldu. Berthe hi癟 bu kadar tatl覺 olmam覺t覺. Kavgadan annesine s繹z etmedii gibi, kocas覺n覺 da uysal bir tav覺rla kar覺lad覺. ok sevinen Auguste bir ara Octave'​覺 kenara 癟ekip teekk羹r etti. O kadar minnet duyuyordu ki gen癟 adam biraz s覺k覺ld覺. Dierleri de ona ilgi g繹steriyorlard覺. Saturnin masada g繹rg羹l羹 davran覺yor,​ arada bir Octave'​a,​ sanki g羹nah覺 birlikte ilemiler gibi, bayg覺n g繹zlerle bak覺yordu. Hortense onun anlatt覺klar覺n覺 dinlemeye g繹n羹l indiriyor, Madam Josserand bir ana gibi barda覺n覺 dolduruyordu. Tatl覺 s覺ras覺nda Berthe 繹yle dedi: \\
 +- Resim yapmaya yeniden balayaca覺m. Uzun zamand覺r Auguste'​e kendi elimle bir fincan dekore etmek istiyordum. \\
 +Kar覺s覺n覺n bu ince d羹羹ncesi kocay覺 duyguland覺rd覺. Yemein ba覺ndan beri Octave masan覺n alt覺ndan baca覺n覺 gen癟 kad覺n覺n baca覺na dayam覺t覺. Bu k羹癟羹k kentsoylu 繹leninde bu davran覺 bir t羹r sahiplenmeydi. Ama Berthe endieliydi;​ 癟羹nk羹 Rachel'​in bak覺lar覺n覺 hep 羹zerinde yakal覺yordu. Yoksa y羹z羹nden belli mi oluyordu? Bu k覺z覺 ya g繹ndermeli ya da kazanmal覺yd覺. \\
 +O s覺rada, k覺z覺n覺n yan覺nda oturan M繹sy繹 Josserand i癟inde on dokuz frank bulunan bir zarf覺 Berthe'​in pe癟etesi alt覺ndan ona uzatt覺. \\
 +- Al, bu benim gece iimden... Borcun varsa 繹demelisin. \\
 +O zaman gen癟 kad覺n, bir omzunda babas覺n覺n eli ve bir baca覺nda a覺覺n覺n baca覺 aras覺nda kendini mutlu duyumsad覺. Yaam g羹zel olabilecekti. Herkes mutlu bir aile toplant覺s覺n覺n neesini ya覺yordu. Ger癟ekte bu inan覺l覺r gibi deildi; herhalde bir ey onlara ans getiriyordu. Yaln覺zca Auguste'​羹n sabahtan beri bekledii ba ar覺s覺 gelmi, bir g繹z羹n羹 kapam覺t覺;​ saat dokuza doru yatmaya gitti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​