Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_01 [2015/08/31 16:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 01~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +**Apartman** adl覺 yap覺t Cumhuriyet D羹nya Klasikleri Dizisi'​nde Sn. Bekir Karaolu'​nun izniyle bas覺lm覺t覺r. \\
 +Frans覺zcadan 癟eviren: Bekir Karaolu \\
 +Yay覺na haz覺rlayan:​ Egemen Berk繹z \\
 +Dizgi: Yeni G羹n Haber Ajans覺 Bas覺n ve Yay覺nc覺l覺k A.. \\
 +Bask覺: ada Matbaac覺l覺k Yay覺nc覺l覺k Ltd. ti. \\
 +Ocak 2000
 +----
 +=== ( 13 ) ===
 +Bir s羹redir Kap覺c覺 Gourd apartman i癟inde gizemli tav覺rlarla gezinip duruyordu. Merdivenlerde g羹r羹lt羹 癟覺karmadan dikiliyor, g繹z ve kulaklar覺n覺 a癟覺p dinliyordu. Baz覺 kirac覺lar onu gece dola覺rken de g繹rm羹lerdi. Adam apartman覺n ahlak覺yla ilgileniyordu. Son zamanlar merdivenlerde k繹t羹 bir havan覺n estiini duyumsuyordu. \\
 +Bir akam Octave kap覺c覺y覺 kendi kat覺ndaki merdiven boluunda 覺覺ks覺z olarak buldu; adam servis merdivenine a癟覺lan kap覺n覺n arkas覺nda bekliyordu. Octave a覺rm覺t覺,​ kap覺c覺ya ne yapt覺覺n覺 sordu. \\
 +- Arat覺r覺yorum,​ M繹sy繹 Mouret. \\
 +Kap覺c覺 baka bir ey s繹ylemeden uzaklat覺. Gen癟 adam覺n i癟ine kurt d羹t羹. Yoksa kap覺c覺 Berthe'​le ilikisinden mi kukulan覺yordu?​ Belki de kendisini izliyordu. Berthe'​le olan ilikisi, kirac覺lar覺n y羹ksek ahlakl覺 g繹r羹nd羹kleri ve s羹rekli denetledikleri bu apartmanda engellere tak覺l覺yordu. Bu nedenle metresiyle 癟ok az buluabiliyordu. Eer Berthe annesi olmadan 繹leden sonra 癟覺kabilirse,​ gen癟 adam da bir bahaneyle d羹kk璽ndan ayr覺l覺yordu. Iss覺z bir sokakta buluuyorlar ve bir saat kolkola geziyorlard覺. Temmuz sonundan beri Auguste her sal覺 Lyon'a gidip geceyi orada ge癟irmek zorunda kal覺yordu; iyi arat覺rmadan batmakta olan bir ipek yap覺m覺na ortak olmu, imdi onu kurtarmaya ura覺yordu. Ama Berthe 繹zg羹r olduu bu geceden imdiye kadar yararlanmak istememiti. Hizmet癟isine yakalanmaktan korkuyor, bir unutkanl覺k sonucu onun eline d羹ecek diye titriyordu. \\
 +Octave bu kez bir sal覺 akam覺 kap覺c覺 Gourd'​u odas覺n覺n 繹n羹nde yakalay覺nca endiesi daha da artt覺. Bir haftad覺r Berthe'​e,​ herkes yatt覺ktan sonra odas覺na gelmesi i癟in yalvar覺yordu. Yoksa kap覺c覺 bunu tahmin mi etmiti? Octave i癟i s覺k覺nt覺l覺 olarak, korku ve istek i癟inde yatt覺. Gen癟 adam覺n ak覺 delice bir sevdaya d繹n羹m羹,​ yapt覺覺 deliliklere kendisi de k覺zmaya balam覺t覺. Berthe'​le bulutuklar覺 g羹nler, kad覺n覺n vitrinlerde g繹rd羹羹 eyleri ona almadan edemiyordu. rnein, d羹n Madeleine Ge癟idi'​nde gen癟 kad覺n k羹癟羹k bir apkaya o kadar istekli bakm覺t覺 ki Octave hemen al覺p ona armaan etti. Has覺rdan yap覺lma, ufak bir g羹l demetiyle s羹sl羹, basit bir apkayd覺 bu; ama iki y羹z frank 繹demek adam覺n zoruna gitmiti. \\
 +Saat bire doru, 癟araflar aras覺nda d繹n羹p dururken kap覺n覺n hafif癟e vurulduunu duydu. \\
 +- Benim, diye f覺s覺ldad覺 bir kad覺n sesi. \\
 +Gelen Berthe'​di. Gen癟 adam kap覺y覺 a癟覺p onu karanl覺kta kucaklad覺. Ama Berthe bunun i癟in gelmiyordu; a覺覺n覺n lambay覺 yakt覺覺n覺 g繹r羹nce telaland覺. D羹n apkay覺 sat覺n al覺rlarken Octave'​覺n 羹zerinde yeterli para 癟覺k覺may覺nca,​ gen癟 kad覺n ev adresini vermek zorunda kalm覺t覺. Bug羹n faturay覺 g繹ndermilerdi;​
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​