Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_02 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 02~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +gen癟 kad覺n yar覺n kocas覺 duymadan bu iin 癟繹z羹mlenmesini istiyordu. Rachel'​in uyuduundan emin olduktan sonra yukar覺 癟覺kmaya cesaret edebilmiti. \\
 +- Yar覺n sabah 繹dememiz gerek, olur mu? diye yalvar覺yordu. \\
 +Gen癟 kad覺n bunun 羹zerine 癟覺kmak istedi. Ama a覺覺 onu yine kucaklad覺: \\
 +- Biraz kal! \\
 +Kad覺n覺n boynuna f覺s覺ldarken onu 覺l覺k yataa doru 癟ekiyordu. Gen癟 kad覺n giyinmeden, bir gecelikle gelmiti; Octave onun kuma覺n alt覺nda 癟覺plak olduunu duyumsuyordu. \\
 +- Bir saat sonra g繹nderirim,​ s繹z! \\
 +Kad覺n kald覺. Odan覺n s覺cak ehvetinde saatler birbirini izledi. Her saat 癟al覺覺nda adam o kadar istekle yalvar覺yordu ki, kad覺n覺n g羹c羹 kalm覺yordu. Saat d繹rde doru birbirlerinin kollar覺 aras覺nda uyuyakald覺lar. G繹zlerini a癟t覺klar覺nda g羹ne domu, saat dokuz olmutu. Berthe bir 癟覺l覺k att覺: \\
 +- Tanr覺m! Mahvoldum! \\
 +Kargaal覺 bir an yaand覺. Kad覺n uykulu g繹zlerle yataktan f覺rlad覺, bir ey g繹remeden el yordam覺yla giysilerini arad覺; ama bir ey bulamay覺nca 癟覺l覺klar覺n覺 zor bast覺rd覺. Octave onun bu k覺l覺kla ve bu saatte d覺ar覺 癟覺kmas覺n覺 繹nlemek i癟in hemen kap覺ya kotu. Delilik etmemeliydi,​ merdivende biriyle kar覺lama tehlikesi vard覺. G繹r羹nmeden aa覺 inmek i癟in d羹羹nmek gerekiyordu. Ama kad覺n inatla gitmek istiyor, adam覺n koruduu kap覺y覺 zorluyordu. Octave'​覺n akl覺na servis merdiveni geldi. Kad覺n rahat癟a kendi kat覺na iner ve mutfaktan evine girerdi. Yaln覺zca Marie Pichon sabahlar覺 kap覺s覺n覺 a癟覺k b覺rak覺yordu. Gen癟 adam Marie'​yi lafa tutup oyalarken Berthe arkadan ka癟abilirdi. Hemen aya覺na bir pantolon ge癟irdi. \\
 +- Tanr覺m! Ne kadar s羹recek bu? diye s覺zlan覺yordu Berthe. \\
 +Octave her zamanki haliyle koridora 癟覺kt覺覺nda Marie'​nin odas覺nda Saturnin'​in oturduunu g繹rd羹. Kad覺n ev iini yaparken Saturnin onu sakin sakin izliyordu. Deli 癟ocuk hi癟 horlanmad覺覺 ve rahat b覺rak覺ld覺覺 bu kad覺n覺n evinde rahat ediyordu. Hi癟 konumuyordu ama Marie'​yi de rahats覺z etmiyordu. Gen癟 kad覺n hafif bir ark覺 m覺r覺ldan覺yordu. \\
 +- Oh! Bak覺yorum da sevgilinizle babaa vermisiniz,​ diye girdi Octave. \\
 +Bunu s繹ylerken kap覺y覺 arkas覺ndan kapamay覺 unutmad覺. Marie'​nin y羹z羹 k覺zard覺. Oh! Zavall覺 Saturnin mi? Olamaz! ocuun eline bile dokunsan覺z korkuyordu. Deli de bu s繹ze k覺zd覺. O asla sevgili olmayacakt覺. Bu yalan覺 k覺z kardeine kim s繹ylerse fena yapard覺. Bu k覺zg覺nl覺覺 beklemeyen Octave onu yat覺t覺rmaya 癟al覺t覺. \\
 +Bu arada Berthe servis merdivenine ge癟miti. 襤ki kat aa覺 inecekti. Aya覺n覺 ilk basamaa att覺覺nda,​ alt kattaki Madam Juzeur'​羹n mutfa覺ndan gelen ince bir kahkaha onu durdurdu. Sahanl覺ktaki pencereye yakla覺p dinledi. Hizmet癟ilerin sabah s繹vg羹leri bal覺yor, 癟繹p kokusu gibi avludan yukar覺 yay覺l覺yordu. Kad覺nlar k羹癟羹k Louise'​i hal覺yorlard覺:​ k覺z覺n onlar覺 akam yatarken anahtar deliinden g繹zlediini ileri s羹r羹yorlard覺. On be ya覺nda deildi ama imdiden ahlaks覺z olmaya balam覺t覺. Louise kahkahalarla g羹l羹yordu. Yads覺m覺yordu,​ 繹rnein Adele'​in poposunu g繹rmeleri gerekiyordu! Lisa tahta gibiydi, Victoire'​覺n g繹bei f覺癟覺 gibiydi. Kad覺nlar onu susturmak i癟in hep bir a覺zdan s繹v羹yorlard覺. Sonra birbirleri 繹n羹nde soyulmaktan canlar覺 s覺k覺ld覺覺 i癟in, bu kez han覺mlar覺n覺 soyarak 繹癟lerini ald覺lar. Lisa zay覺f olabilirdi ama "​b羹r Madam Campardon"​ kadar deildi. Victoire da t羹m han覺mlara, kendi ya覺na geldiklerinde onunki gibi bak覺ml覺 bir g繹bek diliyordu. Adele ise kendi poposunu bu madam ve matmazellerinkiyle deimeyeceini s繹yl羹yordu. Sakland覺覺 yerde Berthe, daha 繹nceden bilmedii bu kirli 癟ama覺rlar覺 ve mutfak pislii, kendi y羹z羹ne d繹k羹l羹yormu gibi k覺zar覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​