Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_05 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 05~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +Octave odas覺na 癟覺karken i癟i rahatlam覺 gibiydi. 癟羹nc羹 katta dairesine girmekte olan Madam Juzeur'​le kar覺la覺nca onun konuu oldu. Kad覺n k羹癟羹k Louise'​i aramak i癟in her g羹n d覺ar覺 癟覺k覺yordu. Kad覺n Octave'​a g羹l羹msedi. \\
 +- Pek de gururlu geziyorsunuz,​ dedi. Birileri sizi pek honut ediyor olmal覺. \\
 +Bu s繹zler gen癟 adam覺 yeniden endielendirdi. akala覺r gibi yap覺p kad覺n覺 salonuna kadar izledi. Perdelerden biri aralanm覺 olan salonda kad覺n onu kanepede yan覺na oturttu. Gen癟 adam覺n elini al覺p 繹pmediini g繹r羹nce kurnaz bir edayla sordu: \\
 +- Yoksa beni art覺k sevmiyor musunuz? Gen癟 adam abart覺yla protesto etti, ona tapt覺覺n覺 s繹yledi. O zaman kad覺n ona elini vermeye raz覺 oldu. Gen癟 adam kukular覺 yat覺t覺rmak i癟in onun elini 繹perken, kad覺n k羹癟羹k g羹l羹c羹kler at覺yordu. Ama hemen elini 癟ekti. \\
 +- Hay覺r, hay覺r, kendinizi zorlamay覺n,​ bundan zevk almad覺覺n覺z belli. Oh! Belli oluyor, zaten bu doal! \\
 +Ne demek istiyordu? Octave kad覺n覺 belinden kavray覺p yan覺tlamas覺 i癟in zorluyordu. Ama kad覺n a癟覺klam覺yor,​ v羹cudunu onun okamalar覺na b覺rak覺rken ba覺yla hay覺r diyordu. Gen癟 adam onu zorlamak i癟in g覺d覺klamaya balad覺. \\
 +- Pek璽l璽, dedi sonunda kad覺n. 羹nk羹 siz art覺k bakas覺n覺 seviyorsunuz. \\
 +Kad覺n Valerie'​nin ad覺n覺 s繹yledi. Josserandlar覺n evinde g繹zleriyle kad覺n覺 yedii akam覺 an覺msatt覺. Gen癟 adam ona sahip olmad覺覺na ant i癟ince, kad覺n bunu bildiini, yaln覺zca aka yapt覺覺n覺 s繹yledi. Ama sonra baka birine a覺k olmutu. Bu kez kad覺n Madam Hedouin'​i 繹ne s羹rd羹; gen癟 adam覺n protestolar覺 kar覺s覺nda eleniyordu. Peki, kim? yleyse Marie Pichon olmal覺yd覺. Ah! Bu kez yads覺yamazd覺,​ k羹癟羹k parma覺 ona yalan s繹ylemiyordu. Octave yads覺d覺, sonra dier kad覺n adlar覺n覺 繹renebilmek i癟in okamalar覺n覺 daha da art覺rd覺. \\
 +Ama kad覺n Berthe'​in ad覺n覺 s繹ylemedi. Gen癟 adam onu tam b覺rakaca覺 s覺rada kad覺n f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Ama imdi baka biri var. \\
 +- Hangi baka biri? diye endieyle sordu Octave. \\
 +Kad覺n dudaklar覺n覺 k覺s覺p az覺ndan baka bir s繹z alamayaca覺n覺 s繹yleyince,​ gen癟 adam 繹p羹c羹klerle onun dudaklar覺n覺 aralamak istedi. Madam Juzeur sonunda, o kad覺n覺n evlenmesi d羹羹ncesini kendisinin ortaya att覺覺n覺 s繹yleyerek,​ ad覺n覺 vermeden Berthe'​den s繹z etti. Gen癟 adam bunun 羹zerine kad覺n覺n g繹s羹nde her eyi itiraf etti; bunu yaparken h覺nz覺rca bir zevk duyuyordu. Kad覺n ona sitem etti. Ni癟in b繹yle kendisinden saklama gerei duymutu, yoksa onun k覺skand覺覺n覺 m覺 san覺yordu? Zaten Octave kendisinden birey elde etmi deildi ki. Elbette, 癟ocuk癟a oyunlar覺na izin veriyordu ama o kadar; 癟羹nk羹 o namuslu bir kad覺nd覺. K覺skanaca覺n覺 sand覺覺 i癟in gen癟 adama k覺z覺yordu. \\
 +Octave onu kollar覺 aras覺nda tutuyordu. Kad覺n rehavet i癟inde Octave'​覺n ilikisini uzun s羹redir anlam覺 olduunu s繹yledi. Zaten 羹st katta ne yapsa altta anla覺l覺yordu. Geni kanepe 羹zerinde bir yandan sohbet ederken, dier yandan 繹p羹c羹k ve okamalar s羹r羹yordu. Kad覺n ona budala olduunu s繹yledi; acemilii y羹z羹nden Valerie'​yi elinden ka癟覺rm覺t覺. Oysa gelip g繹r羹羹n羹 alsa imdi baka t羹rl羹 olurdu. Sonra gen癟 adam覺 Marie Pichon konusunda sorguya 癟ekti: Bacaklar覺 癟arp覺k, v羹cudu bi癟imsiz miydi? Ama s繹z羹 sonunda hep Berthe'​e getiriyor, onun ne kadar g羹zel v羹cutlu ve parlak tenli olduundan s繹z ediyordu. Sonra bu ak oyunundan b覺k覺p adam覺 itti. \\
 +- Yeter, b覺rakal覺m. Zaten akl覺n覺z baka yerde, zevk alm覺yorsunuz;​ 繹yle deil mi? Enerjinizi ona saklay覺n. 襤yi g羹nler, budala 繹renci! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​