Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_06 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 06~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +Gen癟 adam覺 g繹nderirken ona ant i癟irdi; yanl覺 ad覺m atmak istemiyorsa,​ olan biteni saklamadan gelip ona anlatacakt覺. \\
 +Octave yat覺m覺 olarak oradan ayr覺ld覺. Namus kavram覺 karma覺k olan bu kad覺n onu dinlendiriyor,​ moral veriyordu. D羹kk璽na girdiinde bir g繹z iaretiyle Berthe'​e apka konusunu 癟繹z羹mlediini bildirdi. Gen癟 kad覺n bu haberle sabah olan felaketi unutup rahat bir soluk ald覺. Auguste geldiinde onlar覺 her zamanki gibi, Berthe tezg璽hta uyuklarken ve Octave'​覺 raflar覺 yerletirirken buldu. \\
 +Ama o g羹nden sonra iki sevgilinin bulumalar覺 azald覺. Atei s繹nmemi olan gen癟 adam kad覺n覺 her f覺rsatta s覺k覺t覺r覺yor,​ ne zaman ve nerede olursa olsun bir buluma i癟in yalvar覺yordu. Ama kad覺n duyars覺zd覺;​ onun gizli aktan anlad覺覺 ka癟amak geziler, lokantalar, tiyatrolar ve al覺nan armaanlard覺. K覺sa s羹rede, kocas覺 gibi a覺覺ndan da b覺km覺t覺;​ onun yapt覺klar覺na kar覺 癟ok ey istediini d羹羹n羹yordu. Bu y羹zden, tehlikeleri abartarak onu geri 癟eviriyordu:​ Onun evinde art覺k kesinlikle olmazd覺, yakalanabilirlerdi. Gen癟 adam d覺arda bir otel odas覺nda bulumalar覺n覺 istediinde alamaya bal覺yor, kendisini aa覺l覺k duyumsayaca覺n覺 s繹yl羹yordu. Bu arada kaprisleri ve ona harcatt覺覺 paralar s羹r羹p gidiyordu. apkadan sonra Alen癟on dantelinden yap覺lm覺 bir yelpaze ve vitrinlerde rasgele g繹rd羹羹 bir s羹r羹 ey ald覺rm覺t覺. Gen癟 adam biriktirdii paralar覺n yava yava eridiini g繹r羹yor ama kar覺 癟覺kam覺yordu. Ama aptal yerine konduundan yak覺n覺yordu;​ bu kadar harcama sonunda elde edebildii tek ey masan覺n alt覺ndan baca覺n覺 okamak oluyordu. Herhalde Paris ona yaramayacakt覺;​ ilk baar覺s覺zl覺klar覺ndan sonra, imdi de kesesinin boald覺覺 bu aptalca maceraya girmiti. Buraya kadar s羹rd羹rd羹羹 kad覺nlardan yararlanma plan覺n覺n vard覺覺 noktay覺 anlayam覺yordu. \\
 +Auguste onlar覺 hi癟 rahats覺z etmiyordu. Lyon'​daki iler k繹t羹 gittiinden beri ba ar覺lar覺 daha da artm覺t覺. O akam Berthe, yatmadan 繹nce kocas覺n覺n yatak odas覺ndaki sehpan覺n 羹zerine 羹癟 y羹z frank b覺rakt覺覺n覺 g繹r羹nce mutluluktan u癟mutu; ger癟i istedii rakam deildi ama minnet duygusuyla kocas覺n覺n kollar覺na at覺ld覺. O gece koca, a覺覺n imrenecei bir gece ge癟irdi. \\
 +Eyl羹l ay覺 b繹yle ge癟ti; tatil dolay覺s覺yla ev boalm覺t覺. 襤kinci kattaki yazar ve ailesi 襤spanya k覺y覺lar覺na gitmilerdi. Kap覺c覺 Gourd buna k繹t羹 i癟erliyordu;​ bakalar覺 gibi Trouville Plaj覺'​na gitmek varken neden b繹yle farkl覺 davran覺rlard覺 ki? Duveyrierler de, oullar覺 Gustave'​覺n okulu tatil olunca, Villeneuve-Saint-George'​daki 癟iftliklerine gitmilerdi. Madam Josserand ve kocas覺 da, bir kapl覺caya gittikleri haberini yayd覺ktan sonra, iki haftal覺覺na Postoise'​daki bir arkadalar覺n覺n yan覺na gitmilerdi. Apartmandaki bu 覺ss覺z hava Octave'​a daha g羹venli geliyordu; bunu Berthe'​e defalarca anlatt覺ktan sonra, Auguste'​羹n Lyon'a gittii bir gece kad覺n覺 onu evine almaya raz覺 etti. Ama bu buluma da az daha felaketle sonu癟lanacakt覺. Bir gece 繹nce d繹nm羹 olan Madam Josserand sindirim bozukluundan hastalan覺nca,​ telaa d羹en Hortense inip k覺z kardeini yard覺ma 癟a覺rmak istedi. Neyse ki Rachel yard覺mc覺 olup gen癟 adam覺n sonraki isteklerini de geri 癟evirmeyi s羹rd羹rd羹. te yandan, hizmet癟inin yard覺mlar覺n覺 繹d羹llendirmeyi unutuyorlard覺. Rachel hi癟bir ey g繹rmeyen ve duymayan hizmet癟i rol羹n羹 iyi oynuyordu ama han覺m覺n hep para i癟in s覺zland覺覺n覺,​ a覺覺n覺n da t羹m paras覺n覺 armaanlara harcarken hizmet癟iye iki frank vermeyi akl覺na getirmediini g繹rd羹k癟e dilerini s覺k覺yordu. Yirmi frank ve bir giysiyle onu 繹m羹r boyu sat覺n ald覺klar覺n覺 d羹羹n羹yorlarsa yan覺l覺yorlard覺! O g羹nden sonra daha ars覺zlat覺;​ gen癟 adama surat ediyor, onlar覺n arkas覺ndan kap覺y覺 a癟覺k unutup gidiyordu. Ve apartman覺n sessizliinde Octave her k繹ede kap覺c覺 Gourd'​un g繹lgesine rastl覺yordu;​ adam apartmanda ahlak d覺覺 eyleri izlemekten y覺lm覺yor, her yanda gebe kad覺nlar ar覺yordu. \\
 +Madam Juzeur gen癟 adam覺n 羹z羹nt羹s羹ne ortak oluyor, sevdiini g繹remedii i癟in ona ac覺yor ve 繹羹tler veriyordu. Octave'​覺n atei bir ara o kadar artm覺t覺 ki kad覺ndan evini 繹d羹n癟 vermesini rica etti. Madam Juzeur buna kar覺 deildi ama durumu bildiini anlarsa Berthe ona k覺zabilirdi. Gen癟 adam Saturnin'​i de kullanmay覺 d羹羹nd羹;​ bulutuklar覺 uzak bir k繹ede deli 癟ocuk sad覺k bir k繹pek gibi kap覺y覺 bekleyebilirdi. Ama delinin bir g羹n羹 dierine uymuyordu; bazen k覺z kardeinin a覺覺na a覺r覺 bir sevgi g繹steriyor,​ bazen
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​