Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_07 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 07~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +de k覺skan癟 bir kad覺n gibi k羹s羹yordu. zellikle Octave'​覺 sabahlar覺 Marie Pichon'​un dairesinde g繹r羹nce k覺z覺yordu. Art覺k Octave her sabah Marie'​ye uramadan iine gitmiyordu. Berthe'​le olan ilikisi sonucu bu kad覺na da, daha 繹nce hi癟 duymad覺覺 kadar bir yak覺nl覺k ve sevgi duyuyordu. Onu seyretmek, ona dokunmak, tak覺lmak veya akalamak houna gidiyordu. Sanki yitirdii bir kad覺n覺 yeniden elde etmek isteyen bir erkek gibiydi. B繹yle g羹nlerde Saturnin onu Marie'​nin etekleri 癟evresinde g繹r羹nce, g繹zleriyle onu yiyecek gibi, 覺s覺rmaya haz覺r bak覺yordu. Ama Berthe'​in yan覺nda g繹rd羹羹nde gelip ellerine sar覺l覺yordu. \\
 +Eyl羹l biterken ve apartmanda oturanlar d繹nmeye balad覺覺nda Octave'​覺n akl覺na delice bir d羹羹nce geldi. O s覺rada Rachel'​in k覺z kardei tarada evleniyordu;​ hizmet癟i tam da Auguste'​羹n Lyon'a gittii bir sal覺 akam覺 i癟in izin istedi. Octave sevgilisine Rachel'​in 癟at覺 kat覺ndaki odas覺nda bir gece ge癟irmelerini 繹nerdi; kimse onlar覺 orada aramazd覺. Berthe 繹nce bundan tiksindi, gururu yaraland覺. Ama gen癟 adam yalvar覺yor,​ ac覺 癟ektii Paris'​ten ayr覺laca覺n覺 s繹yl羹yor ve o kadar 羹steliyordu ki kad覺n sonunda raz覺 oldu. Her eyi ayarlad覺lar. Sal覺 akam覺 d羹kk璽n覺 kapad覺ktan sonra, kukular覺 da覺tmak i癟in, Josserandlara uray覺p bir 癟ay i癟tiler. Orada Bachelard Day覺, Guelin ve Trublot da vard覺. Hatta bir ara Duveyrier de urad覺; yarg覺癟 sabah ii olduunu 繹ne s羹rerek bazen apartmanda yatmaya geliyordu. Octave herkesle sohbet etti; sonra, gece yar覺s覺 oradan ayr覺l覺p doru Rachel'​in 癟at覺 kat覺ndaki odas覺na 癟覺k覺p kapand覺. Berthe herkes uyuduktan sonra gelecekti. \\
 +Octave odadaki ilk yar覺m saati temizlikle ge癟irdi. Gen癟 kad覺n覺n tiksinmesini yenebilmek i癟in yeni 癟araflar getirmeye s繹z vermiti. G羹r羹lt羹 etmemeye 癟al覺arak yata覺 yapt覺; sonra, Trublot gibi, bir sandalyeye iliip beklemeye balad覺. Hizmet癟iler birer birer odalar覺na 癟覺k覺yorlard覺. 襤nce duvarlar覺n aras覺ndan, soyunan ve yatan kad覺nlar覺n g羹r羹lt羹s羹 geliyordu. Saat bir oldu; sonra bir bu癟uk. Kimse gelmeyince merak etmeye balad覺; Berthe ni癟in gecikiyordu?​ Josserandlardan saat birde ayr覺l覺p evine d繹necek, sonra servis merdiveninden buraya 癟覺kacakt覺. Saat iki olduunda, gen癟 adam bir felaket olduundan kukulan覺yordu ki koridorda ayak sesleri duyuldu. Berthe'​in geldiini d羹羹nen gen癟 adam kap覺y覺 a癟t覺. Ama onu bir s羹rpriz bekliyordu. Trublot, az ilerdeki Adele'​in odas覺n覺n kap覺s覺nda eilmi anahtar deliinden bak覺yordu. Adam 覺覺覺 g繹r羹nce telala ayaa kalkt覺. \\
 +- Nas覺l? Yine mi siz? diye f覺s覺ldad覺 Octave. \\
 +Trublot onu gecenin bu saatinde burada g繹rmekten a覺rmam覺 gibi g羹lmeye balad覺. Sonra al癟ak sesle anlatt覺: \\
 +- Biliyor musunuz, Adele bana anahtar覺 vermeyi unuttu. Bu akam Duveyrier'​nin dairesine gidecekti, ben de belki odas覺na d繹nm羹t羹r diye umut ediyordum. Nas覺l? Ah! Duveyrier'​nin onunla yatt覺覺n覺 bilmiyor muydunuz? Evet, 繹yle dostum! Adam kar覺s覺yla bar覺t覺 ama kad覺n ona az servis yapt覺覺 i癟in Adele'​e muhta癟 oldu. Bu taraflara geldii zaman kolayl覺k oluyor. \\
 +Trublot durup yine anahtar deliinden bakt覺; dilerinin aras覺ndan s繹ylendi: \\
 +- Hay覺r, gelmemi. Yarg覺癟 onu uzun s羹re tutuyor olmal覺. Ne beyinsiz k覺z! Bana anahtar覺 verseydi imdi i癟erde s覺cak yatakta beklerdim. \\
 +Adam bunun 羹zerine deponun bulunduu yana y繹neldi; Octave bu akamki toplant覺n覺n sonunu merak ettii i癟in onunla y羹r羹d羹. Trublot yarg覺c覺n 繹yk羹s羹n羹 anlat覺yordu. Duveyrier 繹nce Julie'​ye yanam覺t覺 ama hizmet癟i istemiyordu;​ 癟iftlikte birlikte olduu k羹癟羹k Gustave on alt覺 ya覺na basm覺 ve daha tatl覺 olmutu. Yarg覺癟 Hippolyte'​den 癟ekindii i癟in Clemence'​a as覺lam覺yordu;​ bu durumda baka bir dairenin hizmet癟isine y繹nelmiti. Adele'​le nas覺l anlat覺覺n覺 bilemiyordu ama bu aptal k覺z hi癟bir erkei geri 癟evirmiyordu;​ apartman sahibini mi k覺racakt覺?​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​