Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_08 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 08~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +- Yarg覺癟 bir ayd覺r Josserandlar覺n sal覺 gecelerini ka癟覺rm覺yor. Bu benim iime gelmiyor, bizi rahat b覺rakmas覺 i癟in gidip ona Clarisse'​i bulaca覺m. \\
 +Octave nihayet ona toplant覺n覺n sonunu sorabildi. Olaan bir bi癟imde bitmiti; Berthe annesinin evinden on ikiden 繹nce ayr覺lm覺t覺. Herhalde imdi Rachel'​in odas覺nda olmal覺yd覺. Ama Trublot konuacak birini bulmu, yakas覺n覺 b覺rakm覺yordu. \\
 +- Beni bu durumumda d覺arda b覺rakmas覺 doru mu? Ayakta uyuyorum; patronum beni gece fazla 癟al覺maya tutuyor. Haftada 羹癟 gece uyumuyorum. Keke Julie burada olsayd覺, bana yata覺nda yer a癟ard覺. Ama Duveyrierler 癟iftlikten yaln覺zca Hippolyte'​i getirdiler. Hippolyte'​i tan覺r m覺s覺n覺z? Hani u Clemence'​覺n s繹zl羹s羹, jandarma k覺l覺kl覺 uak? Az 繹nce onu don g繹mlek k羹癟羹k Louise'​in odas覺na girerken g繹rd羹m; Madam Juzeur s繹zde bu k羹癟羹羹 iyi ahlakl覺 yetitirecekmi. Hah! Sokaktan bulup getirdii on be ya覺ndaki bu k覺z imdi boa gibi adam覺n yap覺kan elleri aras覺nda; madam i癟in b羹y羹k baar覺. Ald覺rm覺yorum ama yine de bunlar beni tiksindiriyor. \\
 +O gece Trublot'​nun filozofluu 羹zerindeydi. Kendi kendine m覺r覺ldand覺:​ \\
 +- B繹yle efendiye b繹yle uak... Ev sahipleri b繹yle 繹rnek olursa, uaklar ne yapmaz. Ah! Fransa'​da her ey bozulmu! \\
 +- Ho癟akal覺n,​ dedi Octave. Ben gidiyorum. \\
 +Trublot yine onu b覺rakmad覺. Tatilde olmasalar hangi hizmet癟ilerin odas覺nda kalabileceini anlat覺yordu. En k繹t羹s羹, bu k覺zlar tuvalete bile gitseler, h覺rs覺zl覺k korkusuyla kap覺lar覺n覺 kilitliyorlard覺. Lisa'​dan hay覺r yoktu; bu k覺z覺n tuhaf zevkleri vard覺. A癟覺 Victoire'​覺 on y覺l 繹nce olsa geri 癟evirmezdi ama imdi i癟i ge癟miti. En 癟ok Valerie'​ye k覺z覺yordu;​ ikide bir hizmet癟i deitirdii i癟in. Kad覺n覺n evinden ka癟an hizmet癟ileri parma覺yla say覺yordu: Biri beyefendinin yemek yemesini beenmemiti;​ dierini polis gelip g繹t羹rm羹t羹;​ bir dieri o kadar g羹癟l羹yd羹 ki tuttuu eyay覺 k覺r覺yordu;​ baka biri kendi iini yapt覺rmak i癟in hizmet癟i tutmaya kalkm覺t覺;​ daha baka biri han覺m覺n覺n giysilerini giyip gezmeye gidiyordu ve han覺m覺 kar覺 癟覺k覺nca ona bir tokat at覺p gitmiti. Ve t羹m bunlar bir ay i癟inde olmutu! Trublot onlar覺 癟imdikleyecek vakit bile bulamam覺t覺. \\
 +- Hele Eugenie ad覺nda bir tanesi vard覺, azizim Ven羹s gibi g羹zeldi. aka etmiyorum, k覺z yolda giderken herkes d繹n羹p bakard覺. Burada kald覺覺 on g羹n boyunca evin alt覺n覺 羹st羹ne getirdi. Kocalar覺n覺 zaptedemeyen kad覺nlar kuduruyordu. Campardon'​un az覺n覺n suyu ak覺yordu; Duveyrier her g羹n 癟at覺n覺n ak覺p akmad覺覺n覺 denetlemeye 癟覺k覺yordu. Ama ben kukuluydum;​ sonunda hakl覺 olduum g繹r羹ld羹. Valerie bir g羹n yatak 癟araflar覺n覺 simsiyah g繹r羹nce onu kap覺 d覺ar覺 etti; meerse k繹m羹rc羹y羹 de hallediyormu. 襤kinci kattaki yazar覺n tatile giderken burada b覺rakt覺覺 arabac覺 da aboneymi. Ama ne oldu, biliyor musunuz? Hepsi belsoukluuna yakaland覺lar. \\
 +Sonunda Octave kendini kurtarabildi. Trublot'​yu deponun karanl覺覺nda b覺rak覺p ayr覺l覺rken adam arkas覺ndan ak覺nl覺kla seslendi: \\
 +- Ama siz burada ne ar覺yorsunuz?​ Ah! Demek siz de hizmet癟ilerle,​ 繹yle mi? \\
 +Adam kahkahalar atarak g羹l羹yordu;​ gizini saklayaca覺n覺 s繹yleyerek onu g繹nderdi. Octave Rachel'​in odas覺na d繹nd羹羹nde Berthe h璽l璽 yoktu. imdi k覺zmaya balam覺t覺:​ demek kad覺n ona yalan s繹ylemi, ba覺ndan savmak i癟in kabul eder gibi yapm覺t覺. O yata覺nda m覺覺l m覺覺l uyurken, kendisi imdi burada aptal gibi bekliyordu. Gen癟 adam odas覺na d繹nmek yerine, inat edip hizmet癟i odas覺nda giysileriyle yatt覺. Bu 癟覺plak ve souk odada uyumaya 癟al覺覺rken 繹癟 alma tasar覺lar覺 yap覺yordu. Uzaklarda saat gece 羹癟羹 癟ald覺. Sol yan覺ndaki odadan sal覺kl覺 bir hizmet癟inin horultusu geliyordu. Bazen tata 癟覺plak ayaklar覺n sesi duyuluyordu. Ama sa taraf覺ndaki odada hi癟 kesilmeyen hafif bir inilti onu uyutmuyordu. Biraz
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​