Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_3_10 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - III : 10~~
 +=== APARTMAN - III ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 82 ===
 +----
 +O arada Victoire elinde Lisa'​n覺n verdii lik繹r barda覺yla pencereye yasland覺. Lisa ka癟amaklar覺n覺 繹rtbas ettii i癟in onu 繹d羹llendiriyordu. Madam Juzeur'​羹n mutfa覺ndan k羹癟羹k Louise onlara dilini 癟覺kar覺nca Victoire ba覺rd覺: \\
 +- Bacaks覺z! Yakalarsam dilini bir yerine sokar覺m! \\
 +- Gel de yakala, sarho moruk! diye g羹ld羹 Louise. D羹n akam yine seni g繹zledim; makinay覺 bozmusun. \\
 +D繹rt duvar aras覺ndan yine s繹vg羹ler y羹kseldi. Adele de Paris vurgusuyla k羹癟羹k Louise'​e s繹vmeye 癟al覺覺yordu. Lisa 繹tekilere ba覺rd覺: \\
 +- Fazla can覺n覺z覺 s覺k覺yorsa onu susturmas覺n覺 ben bilirim. Clemence'​la bir konuursam onu yamultur. Daha bu yata balad覺 bacaks覺z! tt! Biri geliyor! \\
 +Duveyrierlerin penceresinden Hippolyte g繹r羹nd羹; beyefendinin ayakkab覺s覺n覺 f覺r癟al覺yordu. Hizmet癟iler mal sahibinin ua覺na sayg覺 g繹steriyorlar,​ o da dierlerini k羹癟羹ms羹yordu. Adama Clemence ile Julie'​yi sordular. Uak kad覺nlar覺n 癟iftlikte can s覺k覺nt覺s覺ndan patlad覺klar覺n覺 s繹yledi. Sonra baka bir konuya atlad覺: \\
 +- D羹n gece ayakkab覺c覺 k覺z覺n k覺vranmas覺n覺 duydunuz mu? Herkesi rahats覺z etti. Neyse ki gidiyor. \\
 +Bay Hippolyte hakl覺, dedi Lisa. Kar覺n ar覺s覺 癟eken birinin yak覺n覺nda uyumak zor. Ben olsam diimi s覺kar, insanlar覺 rahats覺z etmezdim. \\
 +Bu arada Victoire Adele'​le alay ediyordu: \\
 +- Hey pasakl覺! Sen ilk 癟ocuunu dourduunda 繹nden mi 癟覺kt覺, yoksa arkadan m覺? \\
 +Hizmet癟iler g羹l羹t羹ler. Ama Adele ger癟ekten telaland覺:​ \\
 +- ocuk yok! Bir kez yasak; ayr覺ca istemek gerek. \\
 +- K覺z覺m, dedi Lisa, 癟ocuk herkesin ba覺na gelir. Tanr覺 seni farkl覺 yaratmad覺 ki. \\
 +Bu konuda bir tek Madam Campardon'​un ansl覺 olduunu s繹ylediler. Sonra dier han覺mlar s覺radan ge癟ti. Madam Juzeur 繹nlem al覺yordu; Madam Duveyrier kocas覺ndan ireniyordu. Valerie ise, kocas覺 yapamad覺覺 i癟in 癟ocuu d覺ardan getiriyordu. Ve g羹l羹meler karanl覺k avlu duvarlar覺ndan y羹kseliyordu. \\
 +Berthe'​in y羹z羹 sapsar覺 olmutu. 覺k覺p gitmeye cesaret edemiyor, ba覺 繹n羹nde, aa覺lanm覺 gibi duruyordu. Octave hizmet癟ilerin bozuk a覺zlar覺na k覺zd覺; t羹m istei gitmi, 羹zerine bir h羹z羹n ve b覺kk覺nl覺k gelmiti. Berthe birden titredi; Lisa kendi ad覺n覺 s繹yl羹yordu. \\
 +- 襤te elenceyi seven biri daha! Hey, Adele! Sen onun 癟ocukluunu da bilirsin; daha o zamanlar j羹ponlar覺 nas覺ld覺 ha? \\
 +- imdi kendini tezg璽htara f覺r癟alat覺yor,​ diye ekledi Victoire. D羹kk璽nda elence bol olmal覺! \\
 +- t! Susun, dedi Hippolyte. \\
 +- Ni癟in? Rachel bug羹n burada yok. Bu k覺z han覺m覺ndan s繹z edilirken nas覺l da kulak kabart覺yor. Onun yahudi olduunu ve bir adam覺 kestiini biliyor muydunuz? Belki yak覺覺kl覺 Octave onu da f覺r癟al覺yordur. Budala patron onu 癟ocuk yapmas覺 i癟in ie alm覺 olmal覺. \\
 +Berthe tarifsiz bir 羹z羹nt羹 i癟inde g繹zlerini sevgilisine kald覺r覺p bakt覺. 襤niltili bir sesle: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(66);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​